Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Seminář OBK / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2021

23.11.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny  tři  bloky na plném výkonu, blok č. 2 byl odstaven do plánované odstávky

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Škodovka vyrobila kontejner na vyhořelé jaderné palivo pro hlubinné úložiště. Konference All 4 Power.

Ze zahraničí: Lokalita Kemmerer ve Wyomingu byla vybraná pro SMR projekt JE Natrium.

Rolls-Royce předkládá návrh projektu JE se SMR pro posouzení ve Velké Británii. JE Metsamor 2 bude fungovat do roku 2026 a možná i déle. Ledoborec Sibiř začíná zkoušky na moři.

Země V4 apelují na podporu jádra

Provoz JE Dukovany

blok – 100%
blok – odstávka
blok - 100 %
blok - 100%
výroba letos 13 273 GWh

V Dukovanech právě začala odstávka druhého výrobního bloku pro výměnu paliva

Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany dnes energetici zahájili pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně čtvrtiny paliva za čerstvé. Výkon bloku začali operátoři snižovat v pátek 19.11. v půl sedmé ráno. První turbínu energetici odpojili od sítě ve 12:43, ale už 15:30 by měl blok přestat dodávat elektřinu do sítě úplně. V Dukovanech jde o poslední odstávku v tomto roce, která bude opět probíhat za mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19. V provozu i nadále zůstávají tři ze čtyř dukovanských bloků.

Hlavním úkolem energetiků v pořadí už 35. odstávky druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany je výměna cca jedné čtvrtiny paliva, tedy 90 palivových kazet za čerstvé a provedení mimořádně náročného programu kontrol a investičních akcí. „Rozsah činností, které jsme pro tuto odstávku naplánovali je opravdu široký. Práce budou probíhat nejen přes Vánoce, ale také v prvním měsíci nového roku. Obtížnost celé odstávky zvyšuje také řada preventivních opatření k ochraně zdraví našich zaměstnanců i zaměstnanců dodavatelů proti nákaze covi-19, které budeme muset důsledně dodržovat,“ popisuje rozsah a náročnost začínající odstávky ředitel elektrárny Roman Havlín.

V rámci primárního okruhu půjde zejména o činnosti spojené s generální údržbou kompenzátoru objemu a prvního hlavního cirkulačního čerpadla nebo s kontrolami parogenerátorů. V sekundární části se energetici zaměří například na kontroly a případnou výměnu komponent obou parních turbosoustrojí včetně olejových hospodářství, na modernizaci rychločinných armatur, které slouží k rychlému uzavření průtoku páry a budou také pokračovat v komplexní modernizaci podružných rozvaděčů. Mezi hlavní technické investiční akce odstávky patří údržba systémů kontroly a řízení a posílení měřicích obvodů parametrů důležitých při řešení havarijních stavů nebo oprava pláště a přepojování potrubních tras chladicí věže číslo 6.

„I přes výrazně nadprůměrnou proočkovanost zaměstnanců obou našich jaderných elektráren jsme nastavili preventivní opatření proti šíření nákazy covid-19 na maximální míru, tak aby i při výrazně vyšším pohybu osob, který je v období odstávek až dvojnásobný, byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost provozu celé elektrárny,“ upozorňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

 

Provoz JE Temelín

ETE 1 1093 MWe, výroba letos 6 872 GWh.

ETE 2 1099 MWe, výroba letos 6 718 GWh

provoz v souladu s LAP

Z domova

Škodovka vyrobila kontejner na vyhořelé jaderné palivo pro hlubinné úložiště

16.11.2021, plzenskadrbna.cz : Kontejner vydrží velký přetlak, vysoké teploty a bezpečně odstíní radioaktivní záření. Podobný vyvíjejí i další země jako například Švédsko nebo Francie. Pro hlubinné ukládání odpadu z českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín ho sestrojila plzeňská Škoda JS. Vývoj tohoto obalového souboru si objednala státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).
SÚRAO má ze čtyř zvažovaných lokalit vybrat do roku 2030 finální a záložní místo pro hlubinné úložiště, které má v ČR vzniknout do roku 2065. Teď se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.
„Navrhli jsme optimální konstrukční řešení obalového souboru a na základě korozních testů v simulovaném prostředí budoucího úložiště byly také vytipovány materiály s vysokou korozní odolností, které zaručí skladování paliva po dobu v řádech stovek tisíc let bez porušení hermetičnosti, vysvětluje mluvčí Škody JS Jan Stolár. Podle něj je tím zaručeno, že radionuklidy neuniknou do vnějšího prostředí. Na korozních testech spolupracovali experti z ÚJV Řež, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z brněnské společnosti ENERGOVÝZKUM. Náklady na výrobu jednoho kontejneru výrobce neuvedl.
„Obalový soubor je navržen jako dvouplášťový. Vnější obal je z uhlíkové oceli a vnitřní pouzdro z korozivzdorné oceli. Každý palivový soubor bude mít vlastní hermeticky uzavřené vnitřní pouzdro, ujišťuje mluvčí SÚRAO Martina Bílá. Kontejner podle ní vydrží velký přetlak, vysoké teploty a bezpečně odstíní radioaktivní záření. Obdobný soubor vyvíjejí nebo plánují použít všechny země, které připravují úložiště, tedy například Švédsko, Francie a Finsko. V každé z těchto zemí jsou jiné podmínky, proto například Finové mají soubory z mědi kvůli tomu, že je jejich úložiště v blízkosti moře, uvedla.
Celkový průměr kontejneru je podle Bílé téměř jeden metr a tloušťka vnějšího pláště je 6,5 centimetru, délka a váha je daná typem paliva. „Pro palivo z Dukovan je to téměř čtyři metry a hmotnost 14 tun, pro palivo z Temelína přesahuje délka pět metrů a hmotnost 18 tun", popsala Bílá. Pro Dukovany je uvnitř sedm vnitřních pouzder, pro větší palivo z Temelína tři.
Podle Stolára má vyrobený model kontejneru skutečný průměr, ale délku "jen" necelé dva metry, která umožní jeho umístění v plánovaném informačním centru SÚRAO. Výřez umožňuje pohled na všechny detaily konstrukce.
ŠKODA JS, která získala zakázku v soutěži, má dlouhodobé zkušeností z celého cyklu nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Vyrábí skladovací mříže do bazénů pro palivo po vyjmutí z reaktoru. Po několikaletém skladování v bazénu se překládá do skladovacích a přepravních kontejnerů, které jsou v tzv. suchých meziskladech elektráren. Dříve ŠKODA JS dodávala společnosti ČEZ kontejnery v německé licenci, teď už vyrábí kontejnery vlastní konstrukce, v nichž bude palivo 60 let. „Poté už bude přeloženo do ukládacích obalových souborů v hlubinném úložišti", doplnil Stolár. ŠKODA JS vyrobila za 30 let 470 kontejnerů na ukládání radioaktivních materiálů, ve valné většině na použité jaderné palivo.

Konference All 4 Power
Praha Clarion 15. – 16.11. 2021

První den 15.ročníku této tradiční konference byl věnován jaderné energetice a druhý den potom klasické energetice.

V úvodním bloku zaměřeném na současnou výrobní základnu v ČR a na projekt  EDU 5 vystoupili p.t. T. Ehler(MPO), R. Žoudlík (SDIC), P. Závodský (EDU II), J. Perlík(CPIA), M. Mostecký (ŠJS), M. Chang (KHNP). S. Illouz(EdF), M. Waite (Westinghouse), A. Woods (Rolls-Royce), P. Zákoutský (AK Dentons) . Stručný závěr- bez jádra to nepůjde, je nastartováno a všichni doufají, že se věci konečně pohnou kupředu.

V další panelové diskusi byla rozebrána energetická koncepce ČR a potřeba její aktualizace. V diskusi vystoupili T. Hunner, P. Šolc, M. Pecina, B. Němeček a J, Feist. Stručný závěr – koncepce je, jen ji naplnit.

V odpolední části představili své společnosti TES, ŠJS, ZAT, Doosan Škoda Power. Poslední panel prvního dne byl věnován financím a vývozu investičních celků.

Konference se zúčastnilo na 120 účastníků byla tradičně velmi dobře zorganizovaná. 

 

Ještě moje poznámka na konec: v mnoha vystoupeních byly zmíněny SMR (malé modulární reaktory), či spíše reaktory středního výkonu /tak jak o nich mluví RollsRoyce a  EdF. Nepochybně je to jedna větev budoucí jaderné energetiky a zejména se zraky upírají k teplárenství. Nicméně potřebný výkon, který potřebuje Česko zajistit v horizontu let 2035 a dále pro základní zatížení takové SMR nezajistí. Na to by bylo potřeba dva  nové bloky v EDU a další v ETE. To by si měli konceptoři energetiky uvědomit.

 

Zahraničí

Lokalita Kemmerer ve Wyomingu byla vybraná pro projekt JE  Natrium

17. listopadu 2021, WNN: Kemmerer ve Wyomingu byl vybrán jako preferované místo pro demonstrační projekt jaderné elektrárny Natrium, oznámil TerraPower. Lokalita se nachází v blízkosti uhelné elektrárny Naughton, která má být vyřazena v roce 2025, a byla vybrána po rozsáhlém procesu hodnocení a setkáních se členy komunity a vedoucími představiteli.

Projekt demonstrační elektrárny Natrium je vybaven rychlým reaktorem chlazeným sodíkem  s akumulačním/skladovacím energetickým  systémem s roztavenou solí.  

 Technologie skladování může v případě potřeby dočasně zvýšit výkon systému na 500 MWe, což zařízení umožňuje sledovat každodenní změny elektrického zatížení a bezproblémově se integrovat s kolísavými obnovitelnými zdroji

 

Rolls-Royce předkládá návrh projektu JE se SMR pro posouzení ve Velké Británii

17. listopadu 2021, WNN: Rolls-Royce SMR Limited předložila svůj návrh malého modulárního reaktoru (SMR) o výkonu  470 MWe pro vstup do britského regulačního procesu generického návrhu (GDA). Přezkum návrhu SMR - založeného na malém tlakovodním reaktoru - bude formálně zahájen, jakmile vláda posoudí schopnost společnosti úspěšně vstoupit do procesu GDA.

 

JE Metsamor 2 bude fungovat do roku 2026

17. listopadu 2021, WNN: Spolupráce s Arménií prodloužila životnost jediné jaderné elektrárny v zemi Metsamor do roku 2026, uvedla ruská státní jaderná společnost Rosatom. "Jsem hrdý na to, že se účastníme projektu, který pomohl učinit arménskou jadernou elektrárnu bezpečnější a efektivnější," řekl šéf Rosatomu Alexej Likhachev, který se zúčastnil slavnostního ceremoniálu v elektrárně.

Armenie současně vyhlásila další perspektivy , kterými jsou prodloužení provozu JE Metzamor 2  po roce 2026 o 10 let a dále rozvíjeli průmysl, což je podmíněno výstavbou nové jaderné elektrárny."

Arménie již dlouho jedná s Ruskem o nahrazení Metsamoru, který se skládá ze dvou ruských reaktorů VVER o výkonu 376 MWe, které začaly fungovat v letech 1976 a 1980. Oba bloky byly odstaveny po zemětřesení v roce  1988 kvůli obavám o bezpečnost a seismickou zranitelnost.  Blok 2 byl znovu spouštěn v roce ce 1995 a představuje přibližně 39% celkové výroby elektřiny v zemi.

 

Ledoborec Sibiř začíná zkoušky na moři

18. listopadu 2021, WNN:   Nejnovější ruský ledoborec s jaderným pohonem Sibiř opustil pobaltskou loděnici a zamířil do Finského zálivu na námořní zkoušky. Další dvě identické lodě jsou ve výstavbě v loděnici poblíž Petrohradu.

Sibiř je první sériově vyráběný univerzální ledoborec takzvaného Projektu 22220, první z této třídy byla Arktika, která byla uvedena do provozu před rokem. Stejně jako Arktika je Sibir poháněn dvěma reaktory RITM-200 o výkonu 175 MWt, které dohromady dodávají 60 MW na šroubech  prostřednictvím dvojitých turbínových generátorů a tří motorů.

V příštích třech týdnech budou zkoušky na moři kontrolovat celkovou výkonnost plavidla, jakož i jeho elektrické a energetické systémy. Komunikační a navigační systémy budou testovány, stejně jako fyzické systémy, jako jsou jeřáby a helipad.

Pobaltská loděnice uvedla, že očekává předání Sibiře svému budoucímu provozovateli Atomflotu do konce letošního roku.

Další dva ledoborce Project 22220 jsou ve výstavbě v loděnici. Ural je určen k dodání v druhé polovině roku 2022 a Čukotka na konci roku 2024.

Varianta konstrukce reaktoru RITM-200 použitá na ledoborcích Project 22220 je plánována pro nasazení plovoucích elektráren na mysu Nagloynyn, ačkoli plavidlová část  bude provedena čínským stavitelem lodí Wison, protože ruské loděnice byly příliš zaneprázdněny. Další varianta RITM-200 pro použití na souši je plánována pro Ust-Kuyga. Zatímco ledoborce s jaderným pohonem zajistí celoroční průjezd Severní námořní trasou, stacionární jaderné bloky jsou po cestě věnovány rozvoji vzdálených nerostných zdrojů a arktických přístavů.

 

Země V4 apelují na podporu jádra

19. listopadu 2021, WNN: Ministři Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska (Visegrád 4) se sešli v Paksi a shodli se: "Bez jaderné energie nebude možné dosáhnout cílů klimatické neutrality." Vyzvali Evropskou komisi, aby schválila její začlenění do taxonomie udržitelných investic.

Visegrádská čtyřka "se zavázala k využívání jaderné energie, protože jaderné elektrárny pomáhají dosáhnout cíle Evropské unie v oblasti klimatické neutrality a zároveň posilují bezpečnost dodávek a poskytují čistou elektřinu za přijatelné ceny," uvedla projektová společnost Paks II.

"S kolegy jsme se dohodli, že bez jaderné energie nebude možné dosáhnout cílů klimatické neutrality," zdůraznil slovenský ministr hospodářství Karol Galek.

K Sulimu a Galkovi se připojil Adam Guibourgé-Czetwertynski, polský náměstek ministra energetiky a zástupce ministerstva průmyslu a obchodu ČESKÉ REPUBLIKY.

Tato čtveřice podepsala prohlášení o významu jaderné energie z hlediska klimatické neutrality, ale také z hlediska taxonomie EU a udržitelných investic, jakož i bezpečnosti dodávek.

Prohlášení V4 je nejnovějším prohlášením pro jadernou energii v Evropské uniii neboť Evropská komise směřuje k rozhodnutí, zda může být zahrnuta do své taxonomie udržitelných technologií. Jedná se o politické rozhodnutí, přičemž vědecký aspekt byl pozitivně vyřešen březnovou zprávou Společného výzkumného střediska.

Německo, Rakousko, Dánsko, Portugalsko a Lucembursko se staví proti začlenění jaderné energie. Ve prospěch jaderné energie jsou samozvané "jaderné aliance", která zahrnuje Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Francii, Rumunsko a Slovinsko, jakož i skupinu V4 České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany