Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2022

21.11.2022

Provoz JE:  Na bloku č. 3 EDU  byla ukončena odstávka pro výměnu paliva (16.11.), zbývající tři bloky EDU a oba bloky ETE jsou v provozu. Bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.

Zahraničí: Finanční prostředky na posílení požární bezpečnosti v Černobylu. Vodík vyrobený jadernou cestou pro výrobu asfaltu. Další dvě ukrajinské jaderné elektrárny mají problémy s dodávkami elektřiny. MAAE posuzuje provozní bezpečnost korejských bloků APR-1400.

Informace z EDU

  1. blok – 100 %
  2. blok – 100 %,
  3. blok -   98  %,   odstávka ukončena 16.11. stabilizace provozu
  4. blok -  100 %

Výroba letos  12 624,524 GWh

 

V Dukovanech skončila odstávka 3. výrobního bloku

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany ukončili poslední odstávku pro výměnu paliva v letošním roce na 3. výrobním bloku. Během uplynulých 47 dnů vyměnili čtvrtinu paliva a zkontrolovali a zmodernizovali řadu zařízení. Bezemisní elektrickou energii blok začal opět dodávat dnes, ve středu 16. listopadu a nyní operátoři postupně zvyšují výkon reaktoru. V provozu jsou tak všechny jaderné bloky v zemi, čtyři v Dukovanech a dva v Temelíně.

Standardní odstávku pro výměnu paliva energetici zahájili 30. září. V jejím průběhu vyměnili 90 palivových kazet a zvládli řadu investičních akcí a rozsáhlé revizní a servisní práce na zařízení primárního i sekundárního okruhu.

„S ohledem na předpokládaný minimálně šedesátiletý provoz je součástí všech našich odstávek řada investic a kontrol, které nelze uspěchat. Přesto se nám tuto odstávku podařilo dokončit oproti plánu o něco dřív,“ dodává ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Roman Havlín.

Jednou z hlavních investičních akcí byla úprava tras systémů chladicí vody. Díky dosaženým úsporám tak elektrárna ročně dodá do přenosové soustavy o 15 539 MWh elektřiny více.

„Technické možnosti se vyvíjí a my stále hledáme způsoby, jak být bezpečnější i efektivnější. Od začátku provozu jsme tak zvýšili výkon našich jaderných bloků téměř o 500 megawatt, což odpovídá například velké uhelné elektrárně,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Řízenou štěpnou reakci operátoři v reaktoru 3. výrobního bloku obnovili už v pondělí 14. listopadu, čistou bezemisní energii začal blok dodávat ve středu 16.11. ve 4:50 hodin po připojení turbosoustrojí TG 31 do přenosové sítě. Druhé turbosoustrojí TG 32 operátoři úspěšně připojili v 16:40 hodin. Nyní provádějí předepsané kontroly a testy, které by měly potvrdit řádný stav zařízení.

Další odstávka pro výměnu paliva čeká energetiky až v příštím roce v únoru na druhém výrobním bloku. Aktuality o provozu jaderných elektráren také najdete na https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice

 

Informace z JE Temelín

18. 11. 2022

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu,  výkon turbogenerátoru – 1101 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 6 973 338 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1099 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 6 992 482 MWh

 

Zahraničí

Finanční prostředky na posílení požární bezpečnosti v Černobylu

15. listopadu 2022, WNN:  Mezinárodní společenství poskytne až 1,1 milionu EUR (1,1 milionu USD) na nákup základního požárně bezpečnostního vybavení v černobylské uzavřené zóně na Ukrajině. Ruská vojenská okupace oblasti vedla ke zničení nebo vyrabování specializované hasičské a lesnické techniky.

Finanční prostředky jsou určeny k financování naléhavého nákupu požárně bezpečnostního vybavení, které je nutné k obnovení schopnosti správy zóny předcházet, odhalovat a bojovat s lesními požáry v celé 30kilometrové zóně.

Po okupaci černobylské elektrárny a okolí ruskými vojsky bylo údajně zničeno nebo odstraněno více než 90% specializované hasičské a lesnické techniky.

Lesní, rašelinové a rašelinné požáry v zóně jsou neustálým a významným problémem kvůli radioaktivní kontaminaci území.

"Ruská vojenská okupace jaderné elektrárny v Černobylu zanechala stopu devastace.  Infrastruktura potřebná k podpoře operací v nejzranitelnějším jaderném zařízení na světě byla kriticky poškozena," řekl Balthasar Lindauer, ředitel oddělení jaderné bezpečnosti EBRD.

Černobyl byl okupován ruskými silami od 24. února do konce března, kdy se stáhly. EBRD následně vypočítala, že oprava škod způsobených na budovách, vybavení a infrastruktuře bude stát nejméně 100 milionů EUR.

 

Vodík vyrobený jadernou cestou pro výrobu asfaltu

16. listopadu 2022, WNN: Konsorcium vedené EdF získalo finanční prostředky vlády Spojeného království, aby prozkoumalo proveditelnost využití tepla a elektřiny vyrobené z jádra k výrobě vodíku pro použití při výrobě asfaltu a cementu.

Ministerstvo pro podnikovou, energetickou a průmyslovou strategii (BEIS) nedávno udělilo projektu Bay Hydrogen Hub – Hydrogen4Hanson téměř 400 000 GBP (475 800 USD) jako financování studie proveditelnosti. Tyto finanční prostředky byly uvolněny z portfolia nulových čistých inovací vlády Spojeného království ve výši 1 miliardy GBP v rámci programu Industrial Hydrogen Accelerator Programme.

Konsorcium zahrnuje výrobce stavebních materiálů Hanson UK, National Nuclear Laboratory (NNL), Hynamics (nízkouhlíkový vývoj vodíku společnosti EDF), vývojáře technologií čisté energie CERES Power, EDF R&D a EDF Generation.

Cílem konceptu je demonstrovat elektrolýzu pevných oxidů (SOEC) integrovanou s jaderným teplem a elektřinou ze závodu Heysham společnosti EDF Energy v Lancashiru v Anglii, aby poskytovala nízkouhlíkový a levný vodík prostřednictvím nových kompozitních skladovacích tankerů nové generace do několika závodů Hanson na asfalt a cement ve Velké Británii. Partneři projektu tvrdí, že tato technologie by mohla zlepšit efektivitu výroby vodíku o 20% ve srovnání s konvenční elektrolýzou.

Konsorcium provede počáteční studii proveditelnosti s budoucím cílem demonstrovat technologii v megawattovém měřítku do let 2023-25.

 

Další dvě ukrajinské jaderné elektrárny mají problémy s dodávkami elektřiny

17. listopadu 2022, WNN: Chmelnická JE se musela spoléhat na nouzové dieselové generátory poté, co na devět hodin ztratila připojení k síti, a JE Rovno musela dočasně snížit svůj výkon poté, co ztratila připojení k jednomu ze svých 750 kV elektrických vedení, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Největší ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží, která je v první linii konfliktu, byla nucena spoléhat se na své nouzové dieselové generátory při mnoha příležitostech, když ztratila externí dodávky energie. Je to poprvé, kdy je známo, že jiné provozované jaderné elektrárny na Ukrajině měly takové problémy.

Generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi uvedl: "Byl to velmi znepokojivý vývoj. Ukazuje potenciální rizika jaderné bezpečnosti a zabezpečení, kterým čelí všechna ukrajinská jaderná zařízení během této hrozné války, nejen jaderná elektrárna Záporoží. Zatímco v jaderné elektrárně Chmelnická je nyní opět dodávka elektřiny, výpadek proudu jasně ukazuje, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení na Ukrajině se může náhle zhoršit a zvýšit riziko jaderné nouze."

JE Chmelnická ztratila připojení k síti 15. listopadu v 18:35 místního času poté, co její čtyři provozní elektrická vedení byla vyřazena z provozu raketovými útoky během dvou a půl hodin, podle zpráv předložených ukrajinskými úřady MAAE. Dva reaktory v elektrárně byly odstaveny a dieselové generátory bylo možné vypnout až v 03:45 místního času dne 16. listopadu, kdy byly obnoveny dodávky elektřiny prostřednictvím dvou záložních elektrických vedení 330 kV. Podle poslední zprávy o stavu ráno 17. listopadu od společnosti Energoatom fungovala jako obvykle v 09:00 místního času.
JE Rovno  také odpoledne 15. listopadu ztratilo spojení s jedním ze svých 750 kV vedení a jeden z jejích čtyř bloků byl automaticky odpojen.

 

MAAE posuzuje provozní bezpečnost korejských bloků APR-1400

18. listopadu 2022, WNN:  Tým odborníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dokončil misi OSART na 1. a 2. bloky Saeul (dříve Shin Kori 3 a 4) v Jižní Koreji, což je první provozní bezpečnostní inspekce MAAE v zemi pro reaktor typu APR-1400.

Společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uvedla, že tým 13 odborníků z 11 zemí provedl mezi 31. říjnem a 17. listopadem misi Operational Safety Review Team (OSART).

Cílem misí OSART je zlepšit provozní bezpečnost objektivním hodnocením výkonnosti v oblasti bezpečnosti pomocí bezpečnostních standardů MAAE a v případě potřeby navrhováním doporučení ke zlepšení. OSART mise  jsou standardní součástí programu MAAE. Následné kontrolní mise se  obvykle provádějí do dvou let od počáteční mise.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany