Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 21. 8.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 21. 8.2021

21.8.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech jsou všechny bloky na plném výkonu.

V Temelíně  je v provozu 1. blok,  druhý blok je v odstávce pro výměnu paliva a revize zařízení.

Z domova: Tři oslovení zájemci o dostavbu Dukovan souhlasí s bezpečnostním posouzením.

Ze zahraničí: JE Nine Mile Point bude vyrábět vodík pro vlastní potřebu. Reaktory JE Ringhals budou demontovány Westinghousem. Nový jaderný reaktor EMO 3  udělá ze Slovenska vývozce elektřiny.  Spojené království připravuje  předpisy pro jadernou lodní dopravu.  Země 300 bude první superjachtou s jaderným pohonem na světě.

Provoz JE Dukovany

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100%
  4. blok -  100%  

Šestá dukovanská chladicí věž dostala nový kabát

18.08.2021, ČEZ

Čistotou a hladkostí září do světle šeda zbarvený povrch pláště chladicí věže číslo šest. Jeho detailní obnovu, kterou energetici ukončili jen před pár dny, prováděli v rámci plánované komplexní obnovy. Energetici tak po 14 měsících dokončili obnovu
stavebních částí věže, která slouží k odvodu nevyužitelného zbytkového tepla třetího výrobního bloku při bezemisní výrobě elektřiny a plynule přešli na obnovu sousední věže číslo 5.
Dominanty Jaderné elektrárny Dukovany, kterými je osmice chladicích věží, jsou vidět z desítek kilometrů vzdáleného okolí a staly se tak významný orientačním bodem regionu. Voda v bazénech nikdy nezamrzá a čistá vodní pára, která z věží stoupá, vnitřní plášť věží nijak nenarušuje. K nejčastějšímu provoznímu opotřebení však dochází na vnějších části věží, a to zejména v zimě, při tvorbě ledových námraz. „ Během svého 36letého provozu prochází věže druhou konstrukční a povrchovou úpravou, která by díky novým moderním technologiím, které používáme, měla zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz až do konce výroby, “ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín.
Na obnově plášťů chladicí věže pracovalo od května 2020 zhruba 60 pracovníků společnosti specializované na opravy železobetonových konstrukcí ve výškách. Při opravě technici museli nejprve provést odstranění nesoudržných betonových částí, ošetřit ocelové konstrukce armatur pláště a betonových vestaveb protikorozní vrstvou, poté nanést novou vrstvu speciální správkové směsi a na závěr opatřit nátěrem šedé barvy s ochranou proti UV záření, která dala věži hladký a čistý vzhled. Práce na opravě vnitřních částí probíhaly v červnu v době odstávky třetího výrobního bloku, kdy byla věz vypuštěna a zajištěna.
Práce dělníci provádí z lávky zavěšené na ocelových lanech. Postup prací a celkovou délku opravy proto výrazně ovlivňuje počasí, zejména rychlost větru, která nesmí překročit 8 m/s. Při vyšších hodnotách rychlosti větru musely být práce na lávce přerušeny.
Nyní až do konce příští roku probíhá obnova věže číslo 5. Současně se energetici připravují na obnovu plášťů chladicích věží číslo 4 a 8, které by měly být ukončeny do konce roku 2024. Náklady na celkovou opravu jedné chladící věže dosahují několika desítek miliónů korun

 

Provoz JE Temelín

ETE 1  1083  MWe, výroba letos 4 493 GWh,

ETE 2  odstávka, výroba letos 4 559 GWh.

provoz v souladu s LAP

 

Z domova

Tři oslovení zájemci o dostavbu Dukovan souhlasí s bezpečnostním posouzením

16.08.2021, iuhli.cz :  Tři oslovení zájemci o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany souhlasí s účastí v bezpečnostním posouzení. Firmy EdF z Francie, Westinghouse z USA a KHNP z Jižní Koreje to potvrdily podepsáním tzv. acknowledgement letter. Na twitteru to uvedl člen představenstva a ředitel divize Nová energetika a distribuce skupiny ČEZ Tomáš Pleskač. Osloveny nebyly ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.
Firma Elektrárna Dukovany II ze Skupiny ČEZ rozeslala dopis třem zájemcům o stavbu bloku na konci června, a zahájila tak bezpečnostní posouzení uchazečů. Všechny tři firmy nyní účast v posouzení přijaly. "EdF, Westinghouse a KHNP jsme předali předběžnou poptávkovou dokumentaci. Dáváme tím potencionálním uchazečům více času na přípravu nabídek," sdělil dnes Pleskač.

 

Ze zahraničí

JE Nine Mile Point bude vyrábět vodík pro vlastní potřebu

19. srpna 2021, WNN: V jaderné elektrárně Exelon Generations Nine Mile Point ve státě New York má být v rámci demonstrační projektu výroby vodíku instalován kontejnerový elektrolyzér Proton Exchange Membrane (PEM). Jednotka bude dodávat vodík pro chlazení turbíny a řízení chemických režimů.

 

Reaktory JE Ringhals budou demontovány Westinghousem

17. srpna 2021. WNN: Hlavní komponenty švédských JE  Ringhals 1 a 2 budou od dubna 2023 rozřezány a zlikvidovány společností Westinghouse (konkrétmě Westinghouse Environmental Services). Oznámil majitel JE fa Vattenfall. Dnes oznámená smlouva se vztahuje na tlakové nádoby reaktorů a vnitroreaktorové části. Společnosti dohodu popsaly jako "rozšíření svého dlouholetého partnerství v oblasti jaderné energie na činnosti v oblasti vyřazování z provozu".

Ringhals 1 je reaktor na vroucí vodu (BWR) postavený v roce 1969 společností ASEA Atom, zatímco Ringhals 2 je tlakovodní reaktor (PWR) postavený v roce 1970 společností Westinghouse. Obě společnosti byly později sloučeny do dnešního Westinghouse.  

 

Nový jaderný reaktor EMO 3 udělá ze Slovenska vývozce elektřiny

úterý 17. srpna 2021, WNN:  Podle zprávy o energetické bezpečnosti, kterou zveřejnilo ministerstvo hospodářství, má být nový slovenský reaktor Mochovce 3 v letošním roce uveden do provozu a vyrábět elektřinu s blokem 4. Jakmile se mochovce 3 rozmístí, okamžitě vrátí slovenskou energetickou bilanci zpět na exportní základ.

Slovensko přidává významnou čistou výrobní kapacitu v úsilí o dosažení cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí pro své členské státy. Ministerstvo uvedlo, že očekává, že v příštím desetiletí bude přidáno 670 MWe sluneční energie a 497 MWe větru kromě 942 MWe, které by měly pocházet ze dvou nových reaktorů v Mochovce.

"Výše uvedené změny, zejména komerční provoz Mochovce 3 a 4, výrazně změní energetickou bilanci Slovenska," uvedlo ministerstvo. "Po spuštění Mochovce 3 se bilanční charakter systému změní z dovozu 1,1 % v roce 2020 na vývoz ve výši 9,0 % v roce 2022."

 

Spojené království připravuje předpisy pro jadernou lodní dopravu

úterý 16. srpna 2021, WNN:  Spojené království zahájilo konzultaci o navrhovaných předpisech pro lodě s jaderným pohonem, které by plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království umožnily využívat jaderný zdroj energie.. "Spojené království je odhodláno umožnit přijetí nových technologií, pomocí kterých se výrobci a vlastníci lodí mohou rozhodnout splnit zákonné požadavky týkající se znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů. Proto vytvoří regulační rámec, který bude podporovat lodě s jaderným pohonem jako možnost alternativního paliva," uvedla britská Agentura pro námořní a pobřežní stráž (MCA).

 

Země 300 bude první superjachtou s jaderným pohonem na světě

Projekt Země 300 není jen prvním superjachtou s jaderným pohonem na světě, ale má se stát extrémní technologickou platformou pro vědu, průzkum a inovace na moři. Plavidlo bude zahrnovat různé technologie, jako je robotika, internet věcí, umělá inteligence a kvantové výpočty, včetně 22 nejmodernějších laboratoří. Jeho nejpozoruhodnějším rysem je vědecké město umístěné uvnitř velké sféry. 

Mezi další prvky patří gigantická vyhlídková plošina a high-tech interiér určený pro vědecký výzkum. Pro zájemce o prohlídku Země 300 si bohatí turisté budou moci rezervovat luxusní apartmá v roce 2025. Energii bude jachta získávat  z jaderného  reaktoru s roztavenou solí, který používá roztavené fluoridové soli jako chladicí kapalinu.

Sledujte i na Earth 300 I Globální environmentální multidisciplinární iniciativa

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany