Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zprávy z jaderné energetiky

Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 23. 4. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 23. 4. 2021

28.4.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech všechny čtyři bloky na nominálním výkonu,

V Temelíně  1. blok odstávka,  2. blok v provozu

Z domova: ČEZ: V Dukovanech začala třítýdenní mise zahraničních specialistů WANO, která prověří její provoz. Usnesení Vlády české republiky č. 394/2021. Postoj Energetického Třebíčska k situaci změny vztahů s Ruskem.

Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový jaderný blok v Dukovanech ruský Rosatom.

Ze  zahraničí: Projekt DOE podporuje nasazení mikroreaktoru. Studené testy dokončeny na druhém reaktoru  Hualong One v JE Karáčí

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100%
  4. blok -  100%  

Výroba letos  4 115 GWh

ČEZ: V Dukovanech začala třítýdenní mise zahraničních specialistů WANO, která prověří její provoz

Datum vydání: 20.04.2021, parlamentnilisty.cz 

Mezinárodní tým jaderných specialistů z pěti zemí od dnešního dne posuzuje a kontroluje provoz Jaderné elektrárny Dukovany.
Mezinárodní mise WANO, které sdružuje provozovatele jaderných elektráren ve světě, bude po dobu tří týdnů poměřovat elektrárnu s nejlepší světovou praxí, a to hned v několika oblastech jako je například bezpečnost provozu, firemní kultura, procesy řízení i školení.
Cílem prověrek WANO Peer Review je ověřit funkční systém vnitřní a vnější kontroly stavu bezpečnosti provozovaných jaderných elektráren ve světě. Prověrka WANO je založena na sběru faktů o výkonnosti elektrárny, následuje jejich sdružení do oblastí pro zlepšení (Area for Improvement – AFI) a nejlepších praxí (Best Practices). Tým je složen ze zahraničních pozorovatelů (peers), na straně JE Dukovany jsou jim partnery garanti jednotlivých oblastí (counter partners). Následně má elektrárna dva roky na přípravu a realizaci akčních plánů, což ověří „Následná mise“ (Follow up). Tím je cyklus ukončen a za další dva roky následuje další WANO Peer Review.

„Plánování této akce bylo samozřejmě zatíženo značnou nejistotou způsobenou pandemií COVID-19 a z ní vycházejících opatření,“ říká ředitel elektrárny Dukovany Roman Havlín. „Tým přijede v omezeném počtu, některé rozhovory se uskuteční distanční formou,“ dodává Havlín. „Hodně ale stojíme o reálnou zpětnou vazbu na provoz naší elektrárny ve všech hodnocených oblastech. Porovnávání se s těmi nejlepšími je základem pro neustále zlepšování,“ říká Roman Havlín.

Zahraniční odborníci budou posuzovat v Dukovanech standartně deset oblastí. Jsou mezi nimi například provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana, jaderná bezpečnost, havarijní připravenost, organizace řízení nebo trénink a školení.

Vedoucím zahraničního týmu WANO bude Lubomír Krenický ze Slovenska, který má velmi bohaté zkušenosti v jaderné oblasti. Pracoval v JE Mochovce jako vedoucí reaktorového bloku a také jako ředitel elektrárny. Také zastával pozici programového ředitele v Londýnské centrále WANO a po návratu z Anglie pracoval jako ředitel Nezávislého jaderného dohledu ve Slovenských elektrárnách. V Dukovanech povede tým specialistů z jaderných elektráren ve světě, který bude srovnávat provoz elektrárny Dukovany s nejlepší světovou praxí i mezinárodními požadavky a standarty.

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka pro výměnu paliva, výroba letos  2213 GWh.

ETE 2  1100 MWe, výroba  letos 2 931 GWh, provoz v souladu s LAP

 

Z domova

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 394/2021

Datum vydání: 22.04. ENERGY-HUB s.r.o.:

Vláda

I. schvaluje v návaznosti na usnesení vlády ze dne 29. března 2021 č. 339 odeslání výzvy k účasti v bezpečnostním posouzení třem přípustným dodavatelům jaderné technologie, a to společnostem Électricité de France. Korea Hydro Nuclear Power Company a Westinghouse Electric Company LLC. pro výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;
II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy do 30. dubna 2021 potvrdit souhlas státu se zahájením bezpečnostního posouzení podle bodu I tohoto usnesení, a předat doplnění požadavků podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 29. března 2021 č. 339, investorovi nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, tj. společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a společnosti ČEZ, a. s., přičemž předtím bude doplnění ještě předloženo Stálému výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice.

Postoj Energetického Třebíčska k situaci změny vztahů s Ruskem

19. dubna 2021, ENETR:  Po aktuální změně vztahů České republiky a Ruska nic nebrání vyhlášení tendru na nové Dukovany s oslovením EdF, KHNP, Westinghouse.

V pondělí 19. dubna na mimořádném zasedání výkonného výboru Energetického Třebíčska diskutovali členové situaci kolem přípravy tendru na stavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany v návaznosti na současný vývoj vztahů České republiky s Ruskou federací. Výkonný výbor Energetického Třebíčska je přesvědčen, že za této situace nic nebrání tomu, aby se Vláda ČR u přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany vrátila k původnímu harmonogramu tím, že neodkladně vyhlásí tendr, jehož součástí bude bezpečnostní posouzení třech potenciálních uchazečů - EdF, KHNP, Westinghouse. Tím by prakticky bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele a došlo by k odstranění právní nejistoty mezi uchazeči a investorem, zda je, či není zahájen tendr. Současně by se vytvořil dostatečný časový prostor pro zpracování kvalitních nabídek. 

Energetické Třebíčsko dále navrhuje, aby byla dokončena příprava na výstavbu dvou bloků v Dukovanech do fáze stavebního povolení. Výstavba dvou bloků snižuje výrazně průměrné náklady na stavbu jaderného bloku. 

Energetické Třebíčsko pověřuje předsedu Vítězslava Jonáše zahájit jednání se zástupci politických stran a hnutí ve Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných bloků ve věci vyhlášení tendru na Dukovany podle původního harmonogramu.

Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový jaderný blok v Dukovanech ruský Rosatom

Praha 19. dubna (ČTK) - Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany ruskou společnost Rosatom. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu 19.4. uvedl, že ministři schválili usnesení, že takzvaný bezpečnostní dotazník bude zaslán pouze potenciálním dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států. Investor stavby, polostátní společnost ČEZ, má podle něj těmto firmám dotazník zaslat do 30. dubna. Ruskou firmu se Česko rozhodlo neoslovit v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích za Zlínsku v roce 2014.

 

Ze zahraničí

Projekt DOE podporuje nasazení mikroreaktoru

21. dubna 2021, WNN: Americké ministerstvo energetiky (DOE) plánuje vybudovat mikroreaktor, který pomůže výzkumným pracovníkům a koncovým uživatelům pochopit, jak se mohou mikroreaktory integrovat s jinými technologiemi. Mikroreaktor Microreactor Applications Research Validation and EvaLuation (MARVEL) chlazený tekutým sodíkem by mohl být zprovozněn do tří let.

Mikroreaktory jsou velmi malé, tovární, přepravitelné reaktory, které by mohly poskytovat energii a teplo pro decentralizovanou výrobu v civilním, průmyslovém a obranném energetickém odvětví. Program DOE microreactor, vedený Idaho National Laboratory (INL), provádí základní a aplikovaný výzkum a vývoj, aby snížil rizika spojená s vývojem nových technologií a výrobní připraveností mikroreaktorů.

Design MARVEL je primárně založen na stávající technologii a bude postaven z komponentů, které umožňují rychlejší konstrukci, uvedlo DOE. Bude zahrnovat tepelný štěpný reaktor o výkonu 100 kW (?), založený na konstrukci SNAP-10A, který byl vyvinut v 60. letech 20. Reaktor chlazený sodíkem s přirozeným cirkulačním chlazením bude mít provozní teplotu 500-550 °C a bude poháněn nízko obohaceným uranem z dostupných výzkumných materiálů. Bude používat stirlingovy  motory k výrobě elektřiny.

DOE  uvedlo, že reaktor, který bude postaven v INL, by mohl být instalován za méně než rok. Průmysloví partneři budou moci připojit své aplikace koncových uživatelů mikroreaktoru k systému, aby otestovali a prokázali připravenost svých technologií. MARVEL bude také testovat a demonstrovat schopnost reaktorového systému regulovat podle potřeby elektrické sítě.

Testovací platforma MARVEL je společným úsilím programu DOE Microreactor a Národního inovačního centra reaktorů. Ministerstvo dopravy v lednu otevřelo veřejnosti návrh posouzení vlivů na životní prostředí pro svůj návrh na výstavbu reaktoru. Americké ministerstvo obrany také pracuje na vývoji mobilního mikroreaktoru prostřednictvím své iniciativy Project Pele.

INL vydala video popisující projekt MARVEL

 

Studené testy dokončeny na druhém reaktoru  Hualong One v JE Karáčí

21. dubna 2021,WNN: Studené funkční testy byly včera dokončeny v jednotce 3 jaderné elektrárny Karáčí v Pákistánu, oznámila Čínská národní jaderná korporace (CNNC). Jednotky 2 a 3 v místě jsou prvním čínským vývozem reaktoru Hualong One, který je na mezinárodním trhu podporován jako HPR1000. Karáčí 2 bylo minulý měsíc synchronizováno s elektrickou sítí. 

Zkoušky funkčnosti za studena se provádějí, aby se potvrdilo, zda jsou součásti a systémy důležité pro bezpečnost řádně instalovány a připraveny k provozu v chladném stavu. Hlavním účelem těchto zkoušek je ověřit těsnost primárního obvodu a součástí - jako jsou tlakové nádoby, potrubí a ventily jaderných i konvenčních ostrovů - a vyčistit hlavní cirkulační potrubí. Zkoušky jsou prvním spuštěním reaktorových systémů společně s pomocnými systémy.

Na dokončení studeného testování Karáčí 3 dohlížel Pákistánský jaderný regulační úřad a Pákistánská komise pro atomovou energii (PAEC), uvedla CNNC.

Úspěšné dokončení testování za studena znamená, že hlavní práce na projektu instalace jaderného ostrova jednotky byly dokončeny a jednotka vstoupila do fáze uvádění do provozu, uvedla CNNC. Po zkoušce za studena budou následovat tepelné zkoušky, poté nejprve zavezení paliva a nakonec výroba energie a připojení  k síti.

Karáčí 2 a 3 se buduje na základě smlouvy v hodnotě přibližně 9 miliard USD podepsané mezi China National Nuclear Corporation a PAEC v roce 2013. Výstavba bloku 2 byla zahájena v roce 2015 a bloku 3 v roce 2016. Instalace vnitřních reaktorů v Karáčí 2 byla dokončena v lednu 2019, zatímco instalace reaktoru 3 byla dokončena v dubnu loňského roku.

Po sérii testů byla blok 2  připojen k síti 18. března. Do komerčního provozu by měl vstoupit koncem letošního roku, přičemž blok 3 by měla být spuštěna  v příštím roce.

Kromě dvou jednotek ve výstavbě v Karáčí se v Číně staví čtyři demonstrační jednotky Hualong One - dvě jednotky CNNC ve Fuqingu v provincii Fu-tien a dvě v lokalitě Čínské všeobecné jaderné elektrárny Fangchenggang v provincii Kuang-si. Očekává se, že všechny čtyři jednotky budou připojeny k čínské síti do konce roku 2022. Fuqing 5 byl připojen k síti 27. listopadu, první kritiky dosáhl 21. října a do komerčního provozu vstoupil 30. ledna. CNNC také zahájila výstavbu dvou jednotek Hualong v továrně Čang-čou v provincii Fu-tien a první ze dvou jednotek v Taipinglingu v Kuang-tungu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany