Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 24. 9.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 24. 9.2021

27.9.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny čtyři  bloky na plném výkonu.

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Kulatý stůl s EdF v Třebíči

Ze zahraničí: NUWARD, další malý reaktor na obzoru. Polské společnosti podepsaly MOU o zavádění SMR a dodavatelském řetězci.  Úspěšná zkouška recyklovaného paliva. Malé reaktory na souši i na moři - to jsou nové dohody Rosatomu. Gorleben bude uzavřen. 

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100 %
  4. blok -  100%

      výroba letos – 10 640  GWh  

 

Závadu opravili: odstávka třetího bloku dukovanské elektrárny ukončena

18.09.2021, trebicsky.denik.cz: Třetí blok Jaderné elektrárny Dukovany opět vyrábí elektrickou energii. Jeho odstávka skončila.
"„Třetí výrobní blok odstavili energetici před dvanácti dny z důvodu provedení diagnostiky na jednom z vysokotlakých bezpečnostních čerpadel. Kontrolou na jednom ze tří bezpečnostních systémů energetici zjistili závadu na uložení ložiska vysokotlakého čerpadla. Následně ložisko seřídili, ověřili jeho funkčnost zkušebním chodem a čerpadlo převedli do nominálního režimu,“ informoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.
„Obnově a modernizaci zařízení se věnujeme nejen v průběhu odstávek, ale tam, kde to je technicky a bezpečnostně možné, také při provozu. Prioritou je pro nás vždy bezpečnost a spolehlivost, proto jsme s náběhem vyčkali do ukončení všech těchto prací,“ dodal Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

                                                                                                  

Provoz  ETE

ETE 1  1083  MWe, výroba letos  5 401  GWh.

ETE 2  1093  MWe, výroba letos  5 242  GWh

provoz v souladu s LAP

 

Z domova

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro EDU 5

Ve středu  22.9. se v Třebíči v aule SPŠ Třebíč uskutečnil první kulatý stůl se zájemci o dodávku pro EDU 5. Kulatý stůl organizovalo Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020 a OBK JEDU. V auditoriu bylo na 90 lidí převážně z místních municipalit, lokálního průmyslu a zájemců o novou výstavbu v EDU 5.

 Sérii kulatých stolů zahájila francouzská EdF, Zástupci EdF pí. Sarah Illouh, p. Vakis Ramany a Laurent Michels představili společnost EdF, nabízený model EPR 1200 a představilo celý program výstavby nových JE provenience EdF ve světe. Základní model EPR 1650 je v provozu v Číně, dokončuje se ve Finsku a Flamanville , staví ve Velké Britanii  a mimo Česko usiluje EdF o dodávku do Polska, Indie, Holandska.

Odvozený model EPR 1200 který bude nabízen  v Česku používá standardní moduly z projektu EPR 1650 (reaktorová nádoba, aktivní zóna a palivo, čerpadla, parogenerátory a další systémy jaderného ostrova včetně  IaC . Stavební konstrukce bude dodávat společnost Boygues  a sekundární část společnost GE.  EdF   počítá s rozsáhlou kooperací a zapojení regionálního průmyslu, služeb a podpůrných firem. Jednání s dalšími českými firmami  již bylo zahájeno.

EdF deklarovalo, že jejich cílem je oboustranně výhodná a trvalá spolupráce, což bylo ze strany municipalit kvitováno s povděkem.

Následovala diskuse na technická, sociální i subdodavatelská témata. Nebyla vynechána ani otázka konce palivového cyklu.

Některé otázky jako třeba licencování v zemi výrobce nebo technické řešení celého projektu a zejména jaderného ostrova s redukcí výkonu na 1200 MWe, nebyly odpovězeny.  Nicméně  EdF zdůraznilo, že všechny systémy jsou certifikované a licencované a odzkoušené jako prvky a systémy  modelu EPR 1650.

Tento kulatý stůl byl první z budoucích mnohých a tak technikálie budou nepochybně odpovězeny postupně.

Ted je podstatné aby všichni uchazeči vyplnili a odevzdaly bezpečnostní dotazník a mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zakázku EDU 5.

Kulatý stůl s Westinghouse proběhne 29.9 a s KHNP 4.10.

 

Ze zahraničí

NUWARD, další malý reaktor na obzoru

Ve vazbě na vystoupení EdF v Třebíči a další předchozí  informace o malých reaktorech (RollsRoyce, RITM, Smart, CAREM a další) upozorňuji na příspěvek EdF k této problematice. Podrobnosti na:  Présentation PowerPoint (snetp.eu)

 

Polské společnosti podepsaly MOU o zavádění SMR a dodavatelském řetězci

23:9.2021: WNN:  Byly oznámeny dvě samostatné dohody mezi polskými společnostmi a severoamerickými prodejci a dodavateli malých modulárních reaktorů (SMR). Memorandum o porozumění mezi společnostmi Cameco, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), GEH SMR Technologies Canada, Ltd a Synthos Green Energy (SGE) umožní těmto společnostem vyhodnotit potenciální kanadský dodavatelský řetězec pro flotilu reaktorů BWRX-300 v Polsku. Samostatně, NuScale Power, KGHM Polska Miedź SA (KGHM) a Piela Business Engineering (PBE) mají prozkoumat zavádění technologie SMR společnosti NuScale k opětovnému napájení nebo opětovnému využití stávajících uhelných elektráren.

 

Úspěšná zkouška recyklovaného paliva

 17. září 2021, WNN: Recyklované jaderné palivo REMIX prošlo pětiletou provozní zkouškou v Rusku a je připraveno k pilotnímu provozu, uvedla dceřiná společnost Rosatom pro pohonné hmoty TVEL. REMIX je navržen tak, aby snižuje spotřebu uranu a uzavřít  palivový cyklus pomocí běžných lehkovodních  reaktorů.

 

Malé reaktory na souši i na moři - to jsou nové dohody Rosatomu

19.09.2021 , enviweb.cz:  Mezinárodní fórum VEF 2021 (Východní ekonomické fórum) pořádané v ruském Vladivostoku ve dnech 2. až 4. září 2021 přineslo několik dohod o rozvoji projektů Rosatomu. Mezi ty nejhlavnější patří: koncese pro malou jadernou elektrárnu, čtyři plovoucí jaderné elektrárny pro těžbu nerostů, vodíkové vlaky a větrné elektrárny pro Sachalin a rozvoj dopravy po Severní mořské cestě.
Koncese pro malou jadernou elektrárnu
Podle jedné z dohod podepsaných během fóra bude pro výstavbu jaderné elektrárny malého výkonu v Republice Sacha (Jakutsko) použita,,Dálněvýchodní koncese", čímž budou do projektu zapojeni soukromí investoři. Volba koncesního modelu je optimální pro co nejrychlejší realizaci projektu, který dá Jakutsku nový spolehlivý a bezpečný zdroj elektřiny, podpoří rozvoj regionu a přitáhne do něj nové investory.

Malá elektrárna s reaktorem RITM-200N o výkonu 55 MWe přinese vyšší stabilitu dodávek elektřiny v regionu i jejích cen. Dohoda byla uzavřena mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a Ministerstvem pro rozvoj Dálného východu RF a Jakutskem.
Plovoucí elektrárny
Nových zdrojů elektřiny se týká i další dohoda: největší ložisko mědi a zlata na území bývalého Sovětského svazu dostane celkem 4 plovoucí jaderné elektrárny, které umožní rozvoj těžby. První dvě mají být Baimskému těžebnímu kombinátu dodány v roce 2027, třetí v 2028 a čtvrtá v 2031. Celkové náklady na zajištění dodávek energie pro tento projekt dosahují 150 miliard rublů (zhruba 44 miliard korun).
Půjde o modernizované plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 106 MWe, které budou zakotveny u mysu Nagljojnyn na Čukotce. Dohoda byla podepsána mezi společnostmi Atomflot, která tvoří součást Rosatomu provozující jaderné ledoborce, a GDK Baimskaja, součást skupiny Kaz Minerals.
,,Dohoda je důležitá nejen pro naši společnost, ale i pro globální trh s mobilními jadernými elektrárnami malého výkonu. Zakázka na takto velký objem elektřiny byla uzavřena za tržních podmínek a jako součást projektu na těžbu nerostných surovin v obtížně dostupné oblasti. Atomflot se svými zkušenostmi s provozem jaderných ledoborců a malých reaktorů je v této oblasti logickým partnerem,"uvádí Mustafa Kaška, generální ředitel Atomflotu.
I další dohoda směřuje k plavidlům s jaderným reaktorem. Rosatom se totiž s Ministerstvem pro rozvoj Dálného východu RF dohodl na spolupráci při rozvoji Severní mořské cesty. Společně chtějí zajistit udržitelný růst exportní, pobřežní i tranzitní nákladní dopravy. Severní mořská cesta spojuje podél arktických ruských břehů Murmansk s Vladivostokem a nákladním lodím při plavbě pomáhají ruské jaderné ledoborce.


Vodíkové vlaky a větrné elektrárny pro Sachalin

Projekt na zavedení vodíkových vlaků na ostrově Sachalin má ekonomický smysl a je technicky realizovatelný. To je závěr hodnocení koncepce a finančního modelu ruského železničního dopravce RŽD, Sachalinské vlády, Rosatomu a výrobce vlaků Transmašholding, který byl stvrzen podpisem protokolu během VEF 2021.
Znamená to, že se nyní rozběhne projektování a výroba sedmi pilotních vodíkových vlaků. Rosatom tak může na ostrově začít připravovat nízkoemisní výrobu vodíku a výstavbu čerpacích stanic, což jsou oblasti spadající do jeho smluvních závazků v rámci tohoto projektu.
Na Sachalinu by dále Rosatom mohl postavit větrné elektrárny. Nyní je ve velkém staví na jihu Ruské federace a podle smluv zde jeho dceřiná firma NovaWind do roku 2024 postaví větrné turbíny o celkovém výkonu 1,2 GWe. Se Sachalinskou vládou podepsala NovaWind dohodu o zhodnocení možnosti výstavby až 200 MWe ve větrných turbínách, které by měly být uvedeny do provozu také do roku 2024.
Zdroj: Essential Communication, s.r.o.

Gorleben bude uzavřen

20. září 2021, WNN:  Bývalý solný důl v Gorlebenu v Dolním Sasku - dříve považovaný za možné místo geologického ukládání vysoce radioaktivního odpadu v Německu - byl oficiálně uzavřen, bylo oznámeno 17. září. Lokalita byla vyloučena ze seznamu potenciálních úložišť, který v loňském roce zveřejnila organizace pro nakládání s odpady Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany