Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zprávy z jaderné energetiky

Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 25. 6.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 25. 6.2021

25.6.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  tři bloky na nominálním výkonu, blok č. 3 je v odstávce pro výměnu paliva.

V jaderné elektrárně Dukovany vzniklo největší parkoviště s fotovoltaickou elektrárnou u nás. Setkání vedení ČEZ se starosty z okolí EDU,

V Temelíně  je v provozu 1. blok,  druhý blok je v předčasné odstávce. Temelín zahájil odstávku druhého bloku o týden dříve.

Ze zahraničí Rumunsko ratifikuje dohodu Cernavody s USA. Rosatom se chystá na výstavbu středního reaktoru v Kolské JE.

Co se o nás píše ve světě ČEZ zahájil "bezpečnostní hodnocení" uchazečů o EDU 5.

JE Dukovany

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -   odstávka pro výměnu paliva a revize, 27 den , režim 6
  4. blok -  100%  

Výroba letos  6 833 GWh

V jaderné elektrárně Dukovany vzniklo největší parkoviště s fotovoltaickou elektrárnou u nás

Energetici dokončili výstavbu největší tuzemské fotovoltaiky zastřešující parkoviště,
tzv. carport. Použity byly oboustranné panely, jejichž spodní strana využívá odrazu světelných paprsků od zaparkovaných aut. Nový bezemisní zdroj díky svému výkonu 831 kWp vyrobí cca 850 MWh elektřiny ročně, což pokryje celoroční spotřebu téměř tří stovek domácností.

Ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany vzniklo 322 nových parkovacích stání, které zakrývá 2 600 fotovoltaických panelů, každý o výkonu 320 Wp. Jde o první z řady velkých projektů bezemisních zdrojů Skupiny ČEZ, kterými společnost přispívá k plnění klimatických cílů a závazků České republiky.

„Cílem České republiky je navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2030,
a to na 22 %. V modernizačním fondu máme na fotovoltaiku připravených 50 až 100 miliard korun.Fotovoltaika v areálu dukovanské elektrárny je velmi inovativním konceptem. Věřím, že takových příkladů bude brzy více a více,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nová střešní solární elektrárna na parkovišti v Dukovanech je současně symbolem budoucnosti české energetiky – vedle sebe tu budou vyrábět bezemisní elektřinu jaderný a solární zdroj. Kromě toho, že posilujeme výrobu z obnovitelných zdrojů energie, zlepšujeme zároveň dopravní situaci a parkovací kapacity v Dukovanech. Elektrárna organicky pokryje střešní plochu, která by jinak zůstala nevyužita,“ shrnuje význam projektu předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Využita je nově i spodní strana panelů. Díky odrazu světla od zaparkovaných aut vyrábějí tyto typy panelů až o 25 % čisté elektřiny více v porovnání s těmi běžně užívanými. Elektrárna tak zabere k dosažení stejného výkonu mnohem menší plochu. Stavba je specifická i svou mohutností. Samotná konstrukce carportu váží 150 tun.

Součástí parkoviště je i trojice nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje. Právě zapojením v rámci vlastní spotřeby elektřiny v elektrárně lze stoprocentně garantovat, že dobitý elektromobil se ani zprostředkovaně nepodílí na emisích skleníkových plynů, a nezatěžuje tak planetu. Celkově funguje nyní u dukovanské elektrárny
6 veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Dalších 6 je ještě v plánu a vyrostou právě u nového carportu. Každá z těchto dobíjecích stanic dokáže obsloužit zároveň dva elektromobily.

Setkání vedení ČEZ se starosty z okolí EDU

Ve středu 23.6. se někteří členové vedení ČEZ setkali se starosty obcí z nejbližšího okolí EDU. Cílem setkání bylo informovat o aktuální situaci v ČEZ a EDU spojenou s novou výstavbou a také představit organizační změny ve vedení ČEZ ke kterým dojde od 1.7 2021. Ředitel EDU Roman Havlín informoval o otevření nového parkoviště v EDU, jehož střecha tvoří FV elektrárnu (viz předchozí článek). Bohdan Zronek  člen představenstva ČEZ (PAS) a ředitel jaderné divize a CNO (Chef Nuclear Officer) předal odpovědnost za novou jadernou výstavbu Tomáši Pleskačovi členovi PAS. Jan Kalina bude členem PAS zodpovědným za výrobu  v nejaderných zdrojích ČEZ. Petr Závodský zůstává GŘ dceřiné společnosti EDU II a.s. Schůzky se zúčastnil i  Tomáš Ehler, nový „jaderný“ náměstek ministra průmyslu a obchodu.

V otevřené diskusi bylo konstatováno, že se postup s novou výstavbou posunul dopředu. V problematické otázce jestli stavět jádro, nebo ne,  bylo dosaženo politického konsensu, stejně jako v otázce portfolia budoucích energetických zdroj České republiky.. Bude to jádro a obnovitelné zdroje. Stejně tak bylo dosaženo konsensu v otázce postupu výběru dodavatele.  

Nyní (21.6.)byli osloveni EdF, Westinghouse a KHNP, s otázkou: mají-li zájem se do soutěže přihlásit. Po takovém formálním přihlášení obdrží bezpečnostní dotazník a dokumentaci k výběrovému řízení. Uchazeči mají projevit zájem do 30 dnů. Nicméně neformálně vyjádřili všichni tři zájem. Odpovědi na bezpečnostní dotazník mají být odevzdány do listopadu 2021 a po jejich vyhodnocení bude zahájeno vlastní  výběrové řízení. Vyhodnocení výběrového řízení, jednání o podrobnostech kontraktu a příprava smlouvy budou řízeny tak, aby mohla být smlouva uzavřena do roku 2024. Mezitím se bude jednat s Bruselem o odsouhlasení výjimky v poskytnutí státní půjčky, Bylo zahájeno řízení o územním umístění, EDU 5,6 obdrželo „licenci k výrobě elektrické energie. Ve sněmovně je zákon o přechodu na bezemisní energetiku, který také řeší i budoucí výkupní cenu z nového bloku EDU 5.

 No ouřadu je ještě  hodně a ještě bude hodně papírů popsáno, než se ten pátý blok spustí. Podstatné ale je, že se ledy hnuly a panuje politická shoda na řešení a postupu. Účastníci, i když to přímo s výstavbou EDU 5 nesouvisí diskutovali o postupu při výběru lokality pro hlubinné úložiště a konci palivového cyklu.  

 

Provoz  ETE

ETE 1  1078 MWe, výroba letos   3 016  GWh.

ETE 2  odstávka, výroba letos 4 559  GWh,

provoz v souladu s LAP

 

Temelín zahájil odstávku druhého bloku o týden dříve

Bouřka a silný vítr, které se před půlnocí 23.6. přehnaly přes jižní Čechy, způsobily pád tří stožárů linky velmi vysokého napětí, která spojuje Jadernou elektrárnu Temelín a rozvodnou stanici Kočín. V důsledku odstavení linky mimo areál elektrárny nemohl druhý temelínský blok odvádět elektřinu a automatické systémy blok odstavily. Vedení elektrárny se rozhodlo plánovanou odstávku zahájit o týden dříve. Bezpečnost temelínské elektrárny není ovlivněna. První temelínský blok pracuje na plném výkonu.

Druhý blok měl být plánovaně odstaven pro výměnu paliva v pátek 2. července. Noční bouřka a silný vítr způsobily pád tří stožárů s linkou velmi vysokého napětí mimo areál elektrárny. Pomocí ní se odvádí elektřina z druhého temelínského bloku. Automatické systémy tak v souladu s projektem blok odstavily. Vedení elektrárny se rozhodlo posunout začátek plánované odstávky. „Situaci vznikla mimo elektrárnu. Dokud nebude linka zprovozněna, nemůžeme blok najet. Podle aktuálních informací může oprava trvat i několik dní. Proto jsme se rozhodli o týden posunout začátek odstávky,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Během odstávky energetici vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují reaktor, bezpečnostní systémy nebo turbínu. Vedle kontrol a běžné údržby mají technici v plánu i několik desítek investičních akcí. Celkově má harmonogram 13 tisíc činností. Odstávka potrvá lehce přes dva měsíce.

Vedle toho ČEZ nabídl nejbližším obcím krizovou pomoc. Ty tak mají šanci velmi rychle od energetické nadace získat grant ve výši 50 tisíc korun na opravu škod. „Vše bude vyřízeno velmi rychle, v řádu dní. Uvědomujeme si, že rychlost je v tomto případě velmi důležitá,“ poznamenal Bohdan Zronek, ředitele divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

 

 

Ze zahraničí

Rumunsko ratifikuje dohodu Cernavody s USA

24. června 2021, WNN: Rumunský senát, horní komora parlamentu země, ratifikoval mezivládní dohodu o spolupráci s cílem rozšířit a modernizovat rumunský program jaderné energie, který byl podepsán mezi Rumunskem a USA v říjnu 2020. Oblasti spolupráce by mohly zahrnovat dokončení bloků 3 a 4 v jaderné elektrárně Cernavoda a rekonstrukci jednotky 1 v elektrárně.

 

 

Rosatom se chystá na výstavbu středního reaktoru v Kolské JE

23.6. , atominfo: V roce 2028 by měla začít výstavba reaktoru VVER-600 v jaderné elektrárně Kolská II, oznámil to 18. června 2021 na tiskové konferenci ředitel Kolské elektrárny Vasilij Omelčuk. Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom tím zaměřuje svou pozornost i na reaktory středního výkonu.

„Provozní povolení prvním dvěma blokům Kolské jaderné elektrárny vyprší v letech 2033 a 2034, takže se už nyní zabýváme náhradou výkonu, o který tím přijdeme. Rozhodnutí rozšířit tuto elektrárnu bylo přijato už na konci 20. století, ale dosud nebylo realizováno. Byly ale vybrány parcely a proběhly předběžné průzkumy lokality,“ uvedl Omelčuk.

V elektrárně Kolská II vzniknou dva bloky s inovativními reaktory VVER-600, které jsou vhodné pro menší přenosové sítě. Výkon tohoto typu činí 600 MWe a reaktor bude mít spektrální řízení výkonu s vysokou úrovní jaderné bezpečnosti. V současnosti jsou projekty bloků v přípravě. Spuštění prvního bloku se odhaduje na rok 2034.

V Kolské jaderné elektrárně stojí čtyři bloky VVER-440, první z nich byl spuštěn v roce 1973. Původní projektová doba provozu byla stanovena na 30 let, ale díky modernizacím mohou být bloky provozovány až 60 let. Jde o unikátní energetický objekt a o první jadernou elektrárnu postavenou v drsných klimatických podmínkách panujících za polárním kruhem. Náhrada stávajících bloků novými umožní nový rozvoj hospodářství a sociální sféry regionu a otevře možnosti pro nové průmyslové projekty.

Do Kolské elektrárny dodávaly svou produkci české firmy. Například ARAKO dodalo uzavírací, regulační zpětné a vlnovcové ventily, MOSTRO dodalo vlnovcové ventily a v elektrárně pracují kompresory značky LUTOS.

 

Co se o nás píše ve světě

ČEZ zahájil "bezpečnostní hodnocení" uchazečů z Dukovan

22. června 2021,WNN: Elektrárna Dukovany II, která je součástí Skupiny ČEZ, včera napsala třem potenciálním zájemcům o výstavbu nového jaderného reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany v České republice. Dopis je oficiálním začátkem hodnocení bezpečnosti společností EDF, Westinghouse a Korea Hydro & Nuclear Power, dodavatelů reaktorů vybraných ministerstvem průmyslu a obchodu k účasti v předkole výběru.

ČEZ uvedl, že do konce listopadu předloží vládě "všechny relevantní informace o bezpečnostních otázkách" projektu, která pak rozhodne, kteří uchazeči budou do výběrového řízení pozváni sami.

"Cílem posouzení bezpečnosti je vyhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace nezbytné k ochraně bezpečnostních zájmů. Jedná se zejména o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazby zúčastněných stran se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a další problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další," uvedl ČEZ.

"Za účelem zodpovězení otázek v posouzení bezpečnosti obdrží potenciální zájemci také kompletní předběžnou dokumentaci, která také pomůže urychlit následné zpracování nabídek pro uchazeče, kteří budou pozváni do výběrového řízení," dodala.

Česká vláda podepsala rámcovou smlouvu o výstavbě nového celku s ČEZ a projektovou společností Elektrárna Dukovany II v červenci 2020. Cílem této dohody bylo, aby ČEZ vypsaly výběrové řízení na dodavatele reaktoru, vyjednaly smlouvu a do roku 2024 získaly všechny potřebné licence, aby mohl být blok z provozu v roce 2036. Vláda souhlasila s poskytnutím záruk za jakákoli politická nebo legislativní rizika, kterým projekt může čelit. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 8. března letošního roku povolení k umístění dvou nových reaktorových bloků ve stávající lokalitě jaderné elektrárně Dukovany.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany