Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zprávy z jaderné energetiky

Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 28. 5.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 28. 5.2021

28.5.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech tři bloky pracují na nominálním výkonu, blok č. 3. byl do dnes v provozu na tzv. výkonový efekt. Odstavování bloku do odstávky pro výměnu paliva začalo 28.5 odpoledne.

V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Ze zahraničí. Modifikované palivové sestavy vyvinuté pro JE Loviisa.Robot vyvinutý pro práci v parogenerátorech JE Loviisa. Jaderná energie by mohla Španělsku pomoci dosáhnout cíle nulové čisté hodnoty, říká IEA.

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -   97%, odstavování 28.5.
  4. blok -  100%  

Výroba letos  5 808 GWh


V Dukovanech právě začala odstávka třetího výrobního bloku pro výměnu paliva

28.5. , ČEZ:  Na třetím výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany dnes energetici zahájili pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně čtvrtiny paliva za čerstvé. Výkon bloku začali operátoři snižovat dnes v půl sedmé ráno a elektřinu přestal do sítě dodávat ve 12:30. V provozu zůstávají tři ze čtyř dukovanských bloků.  V Dukovanech jde o předposlední plánovanou odstávku v tomto roce, která i přes celorepublikové rozvolňování bude probíhat za mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Hlavním úkolem energetiků v pořadí už 34. odstávky třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany je výměna části paliva, to znamená z reaktoru do sousedního bazénu skladování nejdříve vyvézt 90 palivových a regulačních kazet, které dodávaly potřebný výkon uplynulých pět let. „Zbývající kazety přeskládáme a na uvolněná místa zavezeme stejný počet čerstvých palivových kazet. Kromě toho nás čeká kontrola tlakové nádoby reaktoru, parogenerátorů nebo generální údržba druhého cirkulačního čerpadla,“přibližuje rozsah plánovaných činností v průběhu odstávky ředitel elektrárny Roman Havlín.  V sekundární části zkontrolují například části parních turbín, provedou údržbu systémů kontroly a řízení, dále elektrických systémů záložního napájení a budou pokračovat v modernizaci podružných rozvaděčů.

V Dukovanech jde v pořadí o pátou odstávku, která probíhá za mimořádných ochranných opatření proti šíření nákazy COVID-19, která v elektrárně platí déle než rok. „V obou našich jaderných elektrárnách zůstáváme i přes postupná plošná uvolňování opatření opatrní, a i nadále budeme preventivně testovat zaměstnance i dodavatele, kteří nemají dokončené očkování, a zatím zachováme i další nastavená opatření, včetně nošení roušek ve vnitřních prostorách,“ upozorňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Zpřísněná ochranná opatření včetně testování platí v obou českých jaderných elektrárnách. Společnost ČEZ většinu z opatření přijala pro své provozy s předstihem před rozhodnutími vlády či doporučeními hygieniků a v rámci konzervativního přístupu k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu je naopak uvolňuje s několikatýdenním posunem.

 

Provoz  ETE

ETE 1  1088 MWe, výroba letos   2 290  GWh.

ETE 2  1091 MWe, výroba  letos 3 847  GWh,

provoz v souladu s LAP

 

Z domova

Na domácí scéně nejsou významné novinky z jaderné oblasti. Avizovány jsou další reaktory G4 z UJV Řež. Připravuje se podání žádosti o Územní rozhodnutí pro EDU 5,6 (má být podáno na Stavební úřad v Třebíči 1.6.

Zatím nebyl poslán „bezpečnostní dotazník“ na potenciální uchazeče o zakázku EDU 5 (Westinghouse, EdF, KHNP).

Vedou se diskuse jak pokrýt požadavky na bilanci výroby elektrické energie po odstavení uhelných elektráren (cca 10 000MWe).

 

Zahraničí

Modifikované palivové sestavy vyvinuté pro JE Loviisa

24. května 2021, WNN:  TVEL, dceřiná společnost ruského Rosatomu, dokončila vývoj nové modifikace paliva VVER-440 pro jadernou elektrárnu Loviisa ve Finsku. Říká, že upravený palivový svazek VVER-440 s vyšším množstvím uranu zvýší účinnost spotřeby paliva, stejně jako provoz elektrárny obecně.

TVEL říká, že zvýšení hmotnosti uranu v každé palivové tyči umožní snížit úroveň obohacování uranu bez snížení výroby tepelné energie v reaktoru. Uvedla, že nižší obohacování uranu zase sníží náklady na výrobní řetězec jaderného paliva a usnadní manipulaci s ozářenou palivem.

Finská energetická společnost Fortum podepsala v březnu 2018 smlouvu se společností TVEL na dodávku upraveného paliva pro použití ve své JE Loviisa s reaktory VVER. Následovalo podepsání podobné smlouvy mezi TVEL a MVM Paks na vývoj nového paliva VVER-440 pro použití v závodě Paks v Maďarsku v listopadu 2017.

Nová modifikace paliva druhé generace VVER-440 pro elektrárnu Paks umožňuje zvýšení objemu chladicí kapaliny uvnitř jádra reaktoru což bude mít pozitivní dopad jak na technickou, tak na ekonomickou výkonnost pohonné jednotky, uvedl TVEL.

 

Robot vyvinutý pro práci v parogenerátoru JE Loviisa

25. května 2021, WNN: Inspekční a čisticí robot byl vyvinut finskou firmou Fortum a Jyväskylä University of Applied Sciences (JAMK). Dálkově ovládaný robot by mohl výrazně zlepšit bezpečnost práce a snížit dávky radiace, které jsou zaměstnanci vystaveni při kontrole a údržbě parních generátorů v jaderné elektrárně Loviisa.

Kontrolu a čištění parních generátorů Loviisa v současné době provádějí dělníci každé čtyři roky ručně. Práce se provádí v náročném prostředí a zahrnuje rizika pro bezpečnost práce. Relativně vysoká úroveň radiace uvnitř parních generátorů přidává na výzvě práce.

"Projekt jsme zahájili mapováním možných alternativ pro čištění a kontrolu parních generátorů," řekl manažer vývoje Fortum Ville Lestinen. "Žádná ze stávajících alternativ však nebyla pro tento účel zcela vhodná, a proto jsme se rozhodli začít spolupracovat s JAMK na vývoji robota, který by byl pro tyto úkoly vhodný."

Konstrukční, vývojové a tovární testy týkající se zařízení provedla společnost JAMK v Jyväskylä. Zaměstnanci FORTUM vedli projekt a přinesli odborné znalosti v oblasti čištění a kontroly parního generátoru. Projekční práce byly zahájeny v roce 2019 a zařízení bylo pilotováno v září 2020 při každoroční odstávce JE  Loviisa 1.

"Po mnoha nápadech jsme nakonec vyvíjeli robotický vor, který nese potřebné vybavení pro údržbu," řekl docent Jaakko Oksanen, projektový manažer JAMK. "Složitá struktura inspekčního místa a velmi vysoké bezpečnostní požadavky výrazně zvýšily úroveň výzvy projektu."

V průběhu projektu byly provedeny úpravy konstrukcí na základě testů provedených na koupališti Jyväskylä. Cílů a požadavků stanovených společností Fortum bylo nakonec dosaženo četnými optimalizacemi materiálů a zařízení.

Po testech provedených v prostředí bazénu byl vor pilotován v elektrárně Loviisa.

"Pořizování snímků horních částí parního generátoru bylo velmi úspěšné a kontrola stavu konstrukcí proběhla také dobře," řekl Lestinen. "Řídicí systémy voru fungovaly podle očekávání a bylo snadné manévrovat s vorem na požadovaná místa. V další vývojové fázi se zaměříme na optimalizaci tvaru zařízení a zlepšení schopnosti obejít složité struktury uvnitř parního generátoru."

Další vývoj robota již nyní připravuje vylepšený vor pro nasazení při příštích kontrolách parních generátorů Loviisa v roce 2022. 

JE  Loviisa je v provozu od r. 1977, s reaktory VVER o výkonu 510 MWe. JE Loviisa má kontejment s ledovým kondenzátorem.

Jak s Loviisou spolupracují v oblasti PG  Dukovany? To je otázka pro Inženýring jaderné divize ČEZ

 

Jaderná energie by mohla Španělsku pomoci dosáhnout cíle nulové čisté hodnoty, říká IEA

27. května 2021, WNN: Mezinárodní energetická agentura (IEA) v přezkumu španělské energetické politiky uvádí, že země by měla zvážit užitečnost jaderné energie, a to i pro neenergetické aplikace, pro diverzifikaci technických možností dosažení dlouhodobé uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle současné španělské politiky bude provoz jeho flotily sedmi jaderných reaktorů do roku 2035 postupně vyřazován. Země si klade za cíl vyrábět veškerou svou elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2050.

Španělsko dosáhlo značného pokroku při dosahování svého cíle dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050, ale budoucí zisky musí být podpořeny stabilními politikami, přiměřeným veřejným financováním a pobídkami pro soukromé investice, uvádí IEA ve své nové zprávě Španělsko 2021: Energy Policy Review, která byla zveřejněna včera.

"Přestože je pokrok Španělska v oblasti zvýšení obnovitelných zdrojů energie v jeho skladbě elektřiny chvályhodný, přechod na budoucí skladbu zdrojů však vyžaduje pečlivé zvážení zajištění hladkého přechodu," varuje zpráva. "Pro začátek Španělsko plánuje postupně vyřazovat výrobu uhlí i jaderné energie."

Španělské postupné vyřazování uhlí "se zdá být na dobré cestě", poznamenala IEA, přičemž uhlí v roce 2019 zajišťuje pouze přibližně 5 % výroby elektřiny a v roce 2020 ještě méně.

Sedm jaderných reaktorů v zemi (s kombinovanou kapacitou 7,4 GWe) v roce 2019 vyprodukovaly 22 % své elektřiny. Podle španělských plánů mají být do konce roku 2030 uzavřeny čtyři reaktory, což představuje přibližně 4 GWe kapacity. Zbývající tři reaktory budou uzavřeny do roku 2035.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany