Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 30. 4.2022

Zprávy z jaderné energetiky k 30. 4.2022

4.5.2022

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny bloky  na plném výkonu,

Temelíně  je blok 1 v odstávce  pro výměnu paliva

Zahraničí: Zahájení výroby NuScale SMR v plném rozsahu.  Korea nabízí Polsku šest reaktorů.  Trvalý provoz OL 3 se plánuje od září 2022

Provoz EDU

  1. blok – 100 %
  2. blok – 100 %
  3. blok -  100 %
  4. blok -  100 %

  Výroba letos 4 571 GWh

 

Seminář OBK Valeč 5.5. 2022

Tradiční seminář o provozu, bezpečnosti, nové výstavbě atd v JE Dukovany,  program, informace, registrace najdete na:

Seminář OBK při JE Dukovany - 5. 5.2022, Valeč u Hrotovic | obkjedu.cz

 

35 let od zahájení zavážky paliva do 4. Bloku EDU

v pátek 29. dubna uplyne přesně 35 let od prvního zavezení paliva do reaktoru 4. výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. O měsíc později v něm spustili první řízenou štěpnou reakci. Od té doby obě turbosoustrojí čtvrtého výrobního bloku, která od energetiků dostala jména Gerda a Marta, vyrobila 119 640 214 MWh čisté bezemisní energie, která by vystačila všem českým domácnostem na sedm let.

JE Dukovany – Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech

I&C Energo uspělo ve výběrovém řízení s názvem „Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech“ v JE Dukovany. Dílo bude spočívat ve zpracování dokumentační části a následné realizaci rekonstrukce metalické kabe-láže počítačové sítě ve vybraných objektech.

Navržená modernizace strukturované kabeláže s využitím kabelů dle standardu Cat5e, případně vyšší, umožní navýšení přenosové rychlosti až na 1000Mb/s. Současně budou realizovány úpravy topologie nutné pro připojení nových uživatelů. Pro stávající uživatele bude modernizací zajištěna dostupnost datového připojení s minimalizací výpadků datového připojení způsobenými nedostatky v topologii či datové kabeláži.

Součástí řešení je rovněž úprava stávající topologie sítě tak, aby provedení modernizované sítě splňovalo poža-davky norem ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174 na provedení strukturované kabeláže.

Dílo bude realizováno ve čtyřech dílčích celcích s předpokládaným ukončením v prosinci roku 2024.

Leoš Košín  IaC

 

Provoz  ETE

ETE 1    odstávka, výroba letos  2 761 GWh.

ETE 2   1 095 MWe, výroba letos  3 118 GWh

 

Socha Moai na JE Temelín

Poněkud netradičně, i když příznačně, pojala velikonoční svátky Společnost I&C Energo. Ta při výstavbě JE Temelín v 90. letech minulého století realizovala obtížný transport a instalaci rozváděčů SKŘ (tzv. kabinetů) a to za pomoci technik a znalostí známého experimentálního archeologa Ing. Pavla Pavla a jeho firmy specializované na přesun obtížně transportovatelných břemen.

Pavel Pavel v roce 1986 na Velikonočním ostrově provedl experiment s původní sochou a pomocí několika lan, 16 lidí s jedním vedoucím sochu Moai „rozchodil“.

Letos, téměř přesně v den 300 letého výročí objevení Velikonočních ostrovů, zástupci I&C Energo a.s. odhalili v parku temelínského Informačního centra zmenšenou repliku sochy Moai včetně kamenné ozdoby Pukao na její hlavě. Slavnostní akce se zúčastnili pan Pavel Pavel, chilský konzul v Praze pan Carlos Gajardo, zástupci společnosti ČEZ a společnosti WESTINGHOUSE

Leoš Košín  IaC

 

Ze zahraničí

Zahájení výroby NuScale SMR v plném rozsahu

25. dubna 2022, WNN: Společnost Doosan Enerbility zahájí výrobu hlavního zařízení pro malé modulární reaktory NuScale (SMR) na základě nově podepsané dohody, která představuje milník pro výrobu napájecího modulu NuScale.

Podle dohody podepsané 25. dubna by korejská společnost mohla zahájit výrobu kovacích materiálů pro reaktory v letošním roce, přičemž by se očekávalo, že výroba zařízení v plném rozsahu bude zahájena ve druhé polovině roku 2023. Konkrétně Doosan zahájí výrobu kovacích matric pro horní část  tlakové  nádoby reaktoru. Očekává se, že budou použity při prvním komerčním nasazení elektrárny NuScale VOYGR pro Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) Carbon Free Power Project (CFPP), která má být postavena na místě v Idaho National Laboratory v USA

 

Korea nabízí Polsku šest reaktorů

25. dubna 2022, WNN :Společnost Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) předložila Polsku to, co země nazvala "technickou a cenovou nabídkou" na výstavbu šesti reaktorů APR-1400.

Delegaci KHNP vedl generální ředitel Jeong Jae-hoon s podporou vedoucího obchodního rozvoje Yoosika Nama. Jejich nabídka předpokládala "výstavbu šesti reaktorů APR1400 o celkové kapacitě 8,4 GW, z nichž první by mohl začít pracovat v souladu s harmonogramem přijatým v polském jaderném programu, tj. v roce 2033," uvedlo polské ministerstvo pro klima a energetiku.

 

Trvalý provoz OL 3 se plánuje od září 2022

29. dubna 2022, WNN:Zahájení pravidelné výroby elektřiny v Olkiluoto 3 ve Finsku bylo odloženo o dva měsíce kvůli nezbytným inspekcím a opravám chladicího systému generátoru, oznámil provozovatel Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Pravidelná výroba elektřiny v bloku EPR měla být dříve zahájena na konci července.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany