Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 31. 7.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 31. 7.2021

3.8.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny bloky na plném výkonu

V Temelíně  je v provozu 1. blok,  druhý blok je v odstávce pro výměnu paliva a revize zařízení

Vzpomínka na Jozefa Valoviča

Z domova: Valná hromada Energoregionu 2020

Ze zahraničí: Provozovatel rozhodne o odstavení  JE Taishan 1, říká EDF. Španělsko vypíše výběrové řízení na zařízení pro skladování použitého paliva

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100%
  4. blok -  100%  

Výroba letos 8 181 GWh

Provoz  ETE

ETE 1  1076  MWe, výroba letos   3 948  GWh.

ETE 2  odstávka, výroba letos 4 559  GWh,

provoz v souladu s LAP

 

Časopis Jaderná energie/Jadrová energia

Nové číslo 3/2021 časopisu Jaderná energie vyšlo. Čtěte na jadernaenergie.online | Časopis Jaderná energie / Jadrová energia – Přispíváme k úrovni kultury jaderné energie

 

Spomienka na Jozefa Valoviča

Dňa 18.7.2021 nás vo veku 79 rokov opustil náš priateľ, člen Slovenskej nukleárnej spoločnosti(SNUS) Ing. Jozef Valovič. Na poslednú rozlúčku na trnavskom cintoríne sa popri smútiacej rodine stretlo i viacero oblastí, v ktorých bol Jozef aktívny – skauti, hudobníci, záhradkári, maliari, ... no i my „jadrári“. Mal naozaj široký záber rôznych činností, prehľad i nadhľad a vedel ich tvorivo premietnuť aj do svoje práce, či pre Slovenské elektrárne alebo pre SNUS ako jej generálny sekretár (2005-2007). Na priloženej fotografii odovzdáva svoju funkciu i pero generálneho sekretára SNUS Ing. Jurajovi Klepáčovi.

Patril ku generácií „zakladateľov jadra“ – tých, ktorí ešte stavali a spúšťali bohunickú A-1 (práve Jozef bol v čase prvej „kritikality“ na blokovej dozorni Áčka ako kontrolný fyzik). V tom čase to bola skupina mladých ľudí okolo tridsiatky, ktorí ďalej pokračovali na V-1, V-2, či prešli do Mochoviec a dnes majú okolo 80.Niektorí stále v myšlienkach touto prácou žijú.Podobne aj Jozef ešte pár dní pred svojou smrťou pracoval na elektronickej reedícii publikácie SNUS: Kto je kto v Jadrovej energetike.

Silu a prínos tejto generácie si možno predstavíme, ak si uvedomíme ako sa vlastne formovala. Dostať sa na vtedajšiu Fakultu technické a jaderné fyziky (dnes Fakulta jaderná a fyzikálněinženýrská) ČVUT do Prahy sa podarilo možno jednému zo sto najlepších študentov. Pražské prostredie umocnené novou kultúrou (Semafor, Forman, Olympic, ...) i blížiacou sa „Pražskou jarou“ mladým Slovákom otvorilo oči i nové obzory. Kvalitná a náročná univerzita, vysoká spoločenská prestíž jadrového inžinierstva, ale i študentská komunikácia a súťaživosťposúvali týchto absolventov na najvyššiu úroveň. Po ich návrate domov (v tomto prípade do Jaslovských Bohuníc) to už boli možno jedni z tisíca a nie zo sto najlepších, ktorí mali potenciál posunúť Slovensko vpred. Časť z nich na nás hľadí spolu s JozefomMarkušom (podpredsedom SNUS a autorom fotografií).

Jozef Valovič bol však aj jeden z tých, ktorý tento potenciál plne využil. Spolu s ostatnými si musel poradiť okrem iného s výpočtami neutrónových tokov v reaktore, či automatizáciou ovládania zavážacieho stroja na výmenu paliva. Naučil sa 6 jazykov a získal si aj medzinárodné renomé (námestník vrchného riaditeľa Moskovského centra WANO (World  Association of Nuclear Operators)).

Z práce, odvahy, nápadov i zodpovednosti tejto výnimočnej generácie my mladší dnes žijeme. Som rád, že som s Jozefom mohol pár rokov pre SNUS pracovať a niečo sa od neho naučiť.

Česť jeho pamiatke!

Vladimír Slugeň   Predseda SNUS

 Vzpomeňte  na Jožku Valoviče, byl to dobrej chlap a jaderník srdcem

 

Z domova

Valná Hromada Energoregionu 2020

Valná hromada spolku Energoregion 2020, který sdružuje obce v okruhu 20 km okolí JE Dukovany byla svolána na pátek 30.7. 2021  do Sporthotelu Hrotovice. Valné hromady se zúčastnili: předseda Senátu PČR, ministr průmyslu a obchodu, nám.  MPO. , předsedkyně SUJB, poslanci a senátoři z regionu, členové představenstva ČEZ B. Zronek a T. Pleskač,  hejtman JM kraje, vedení JE Dukovany, nám.hejtmana Vysočiny předsedkyně Ekoregionu, GŘ EDU II a zejména starostové a zástupci obcí z regionu.

Jednání řídil předseda Energoregionu 2020 starosta Náměště/Oslavou Vladimír Měrka.

Hlavní téma valné hromady byla situace s přípravou výstavby EDU 5. Obyvatelstvo je zneklidněno neustálým oddalováním vyhlášení výběrové řízení na dodavatele nového bloku, říkají starostové a dodávají, že nejsou protijaderní aktivisté ale starostové obcí jejíž obyvatelé se s jadernou elektrárnou sžili, našli zde stabilní zaměstnání a zdroj obživy. JE Dukovany byla spuštěna s projektovanou životností 30 let v roce 1985 respektive 1987. Nový blok, který má nahradit současné bloky by měl být spuštěn v roce 2037, teprve poté bude možné odstavit bloky současné. Dlouhodobá sázka na 60 let provozu je však z nepředvídatelných technických  a ekonomických důvodů velmi nejistá zdůraznila předsedkyně SUJB, proto je nutné urychleně budovat EDU 5 jako náhradu současných bloků. B. Zronek z ČEZ potvrdil, že ekonomika provozu je rozhodující kriterium.

Na vznesené pochybnosti a nejistoty reagoval ministr průmyslu K. Havlíček takto:

Vnímá svoji účast na Valné hromadě jako skládání účtů co vláda udělala a co nás dále čeká. Zdůraznil, že Vláda nastavila proces výstavby podporovaný většinou stran s cílem,  aby ho následující vlády převzaly a dotáhly do konce. Je nastaveno financování, je znám investor, zákon o výkupu elektrické energie a další podrobnosti včetně zahájení notifikačního procesu s Bruselem. Byl zrušen model Vládního zmocněnce a byl nahrazen úsekem jaderné energetiky vedený náměstkem ministra T. Ehlerem. Tendr měl být zahájen vloni, nicméně se zadrhl na vyloučení některých potenciálních uchazečů a to  zařazením procesu bezpečnostního hodnocené dodavatelů. Ministr však zdůraznil, že celková doba pro předložení nabídek zůstala zachována. Také zdůraznil, že cílový termín spuštění EDU 5 je rok 2036.

Předseda Senátu M. Vystrčil dodal, že zásadní je, aby lidé v okolí elektrárny cítili, že se hraje otevřeně a říká se jim všechno co by měli vědět, zejména zda-li dříve vyslovené plány platí.

 

Valná hromada po vystoupení dalších hostů a diskusi schválila následující prohlášení:

 

Prohlášení valné hromady Energoregion 2020

Dne: 30. 7. 2021, Hrotovice

Region v okolí Jaderné elektrárny Dukovany dlouhodobě podporuje jadernou energetiku. Pro starosty obcí je zásadní bezpečný provoz, pozitivní socioekonomické dopady do regionu a v neposlední řadě i energetická bezpečnost státu. Proto také podporují výstavbu nového jaderného zdroje. Jsme si vědomi toho, že výstavba přinese nejen udržení, ale i posílení ekonomiky, rozvoj regionu a také toho, že nové jaderné bloky nahradí polovinu výkonu stávajících bloků, které jsou již před „důchodem“. Pokud nebude zajištěna výstavba nového jaderného zdroje včas, nebudeme v regionu podporovat dále ani současný provoz stávajících bloků, jejichž bezpečný provoz nemůže být prodlužován do nekonečna. Na každé posunutí termínů jsme v regionu velmi citliví, dotýká se našeho pocitu bezpečí a klidného života v sousedství s tímto jedinečným energetickým zdrojem celorepublikového významu.

Valná hromada i nadále požaduje, aby Energoregion 2020 byl informován o postupu přípravy tak, jak bylo slíbeno Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to v podobě pravidelného newsletteru distribuovaného do všech obcí pásma havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.

Valná hromada i nadále oceňuje velmi dobrou spolupráci s krajem Vysočina, Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, Energetickým Třebíčskem a Ekoregionem 5, stejně tak jako se zástupci JE Dukovany a skupiny ČEZ při naplňování společných cílů.

Dle podpisové listiny - starostky a starostové účastni na zasedání valné hromady sdružení

 

Ze zahraničí

Provozovatel rozhodne o odstavení  JE Taishan 1, říká EDF

23. července 2021, WNN:  Rozhodnutí o odpojení jednotky 1 jaderné elektrárny Taishan v čínské provincii Kuang-tung za dobu vyšetřování problému s palivem leží na provozovateli elektrárny, uvedla včera EDF. Uvedla však, že podle vlastních provozních postupů pro své francouzské jednotky bude provoz EPR dočasně zastaven, aby bylo možné provádět takové inspekce a přijmout nápravná opatření. Uvedla, že chemické složení vody primárního okruhu v Taishanu 1 zůstává v mezích regulačních prahových hodnot.

 

Výstavba byla zahájena v roce 2009, po níž následoval blok 2 v roce 2010. Projekt EPR o výkonu  1750 megawattů vstoupila do komerčního provozu v prosinci 2018 a v září 2019. Elektrárna je vlastněna společností Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited (TNPJVC) - společným podnikem CGN (51 %), francouzské energetické společnosti EDF (30 %) a čínskou energetickou skupinu Guangdong (19 %).

EDF dne 14. června oznámila, že byla informována o zvýšení koncentrace některých  vzácných plynů v primárním okruhu Taishan 1. Poznamenala však, že se jedná o "známý jev, který byl zkoumán a stanoven v provozních postupech reaktoru". Francouzská společnost uvedla, že jako akcionář TNPJVC požádala o konání mimořádné schůze představenstva TNPJVC, aby vedení mohlo "předložit všechny údaje a nezbytná rozhodnutí".

Dne 16. června čínský Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA) potvrdil, že zvýšení koncentrace vzácných  plynů v primárním okruhu EPR Taishan 1 souvisí s několika poškozenými palivovými tyčemi. NNSA odhadla, že z více než 60 000 palivových tyčí v aktivní zóně JE  Taishan 1 má asi pět pravděpodobně poškození pokrytí. Jádro Taishan 1 obsahuje 241 palivových sestav, z nichž každá je vyrobena z 265 palivových tyčí. Podíl poškozených palivových tyčí je nižší než 0,01 % z celkového počtu, což je mnohem méně než maximální poškození palivové sestavy předpokládané v konstrukčním poměru (0,25 %). Podle údajů, které má EDF k dispozici, zůstávají radiochemické parametry vody primárního okruhu pod regulačními prahovými hodnotami platnými pro JE  Taishan, což jsou prahové hodnoty, které jsou stanoveny v souladu s mezinárodními postupy.

Další analýza po odstavení  reaktoru by určila, zda jsou všechny poškozené palivové tyče součástí jedné palivové sestavy nebo patří do různých sestav..

 

Španělsko vypíše výběrové řízení na zařízení pro skladování použitého paliva

28. července 2021,WNN :Španělská Rada ministrů včera schválila společnost Enresa, která se zaměřuje na vyřazování z provozu a nakládání s odpady, aby vypsal výběrové řízení na zakázku na projektování, podporu s licencí, výrobu a dodávky systému skladování použitého jaderného paliva pro použití v jaderných elektrárnách Almaraz, Ascó, Cofrentes a Vandellós II. Smlouva bude mít hodnotu až 220 milionů EUR (260 milionů USD).

V současné době mají všechny jaderné elektrárny ve Španělsku - s výjimkou Vandellós II - na svém seznamu nezávislé prozatímní skladovací prostory pro použité palivo. Kromě stávajících zařízení musí být do roku 2026 ve všech provozovnách, s výjimkou společnosti Trillo, v provozu nové dočasné skladovací kapacity. Tato nová suchá skladovací zařízení budou vybavena svařované kovové kanystry obalené betonem.

Enresa uvedla, že nadcházející výběrové řízení bude od roku 2026 na dodávky suchého skladovacího systému pro použité palivo vyrobené v závodech Ascó, Cofrentes a Vandellós II. v závodě Almaraz  umožní nový systém zahájit odvoz paliva ze svých skladovacích bazénů po trvalé odstávce dvou bloků, která je naplánována na roky 2027 a 2028, aby se připravil na demontáž elektrárny.

Uvedla, že nové skladovací systémy budou mít stejný design pro všechny závody a budou podléhat jedinému licenčnímu procesu. Enresa uvedla, že díky úsporám z rozsahu a společnému používání pomocných zařízení a náhradních dílů, společným postupům a školení dosáhneme úspor.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany