Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany - 2017

Seminář OBK při JE Dukovany - 2017

29.11.2017

Valeč u Hrotovic, 29.11.2017 - Včeřa se v Hotelu Zámek Valeč uskutečnil další ročník tradičního semináře Občanské bezpečnosti komise při JE Dukovany.

Na sto zastupitelů, starostů, techniků, odborníků  a zástupců  firem z okolí JE Dukovany  se zúčastnilo v úterý 28.11. v Hotelu Zámek Valeč již tradičního semináře Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. 

Téma bylo prosté - JE Dukovany v roce 2017 a v letech budoucích. S hodnocením provozu v roce 2017 vystoupil Bohdan Zronek ředitel divize jaderné energetiky ČEZ, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský a předseda OBK Aleš John. Spolupráci s regionem zdůraznil Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, a Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5. Hodnotící část zakončila předsedkyně SUJB Dana Drábová.

Celkové hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti EDU v roce 2017 vychází příznivě. Byly ukončeny dlouhé kontrolní odstávky, byla vydána licence pro 2. blok a požádáno o licenci pro bloky 3 a 4, která by měla být udělena do konce prosince.

Byla představena nová divize jaderné energetiky ČEZ a její cíl T30T – Trvale 30 terawathodin. Tím je myšlena roční výroba v jaderných elektrárnách ČEZ. Bylo zdůrazněno, že se zásadním způsobem k lepšímu změnila kultura bezpečnosti, jak řekla Dana Drábová změnil se stav mysli jaderníků. Problémy sice jsou, ale jsou pojmenovány a řeší se. Sdružení obcí i OBK si pochvalovalo otevřenou a rychlou komunikaci elektrárny s regionem.

Vladimír Měrka otevřel problém s obměnou antidot  pro obyvatelstvo v pásmu havarijní připravenosti. S novým Atomovým zákonem totiž přešel z provozovatele na Kraje a Hasičské sbory a bude nutné k němu urychleně svolat jednání pro dořešení postupu a koordinaci obměny.

V druhé části semináře vystoupil Martin Uhlíř, ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II, Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, a Vítězslav Jonáš z Energetického Třebíčska. Vystupující představili současný stav přípravy výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany. Na MŽP byla předána  hodnotící dokumentace EIA a její proces projednávání začal. Očekává se zásadní rozhodnutí Stálého vládního výboru o způsobu řízení investiční výstavby a způsobu financování stavby.

Všichni vystupující však konstatovali, že plán z roku 2015 má skluzy a nový blok by mohl být spouštěn kolem let 2035 – 2039. To ovšem auditorium hodnotilo negativně. Bylo doporučeno pro urychlení postupu a zkrácení termínů urychleně kontaktovat novou vládní garnituru. Toho se bude muset ujmout společně Energetické Třebíčsko, OBK i spolky Energoregion 2020, Ekoregion 5 i EDU II, a.s. Nedá se nic dělat, termíny jsou napnuté a na neplnění vládního plánu je nutné poukázat.

Dotupné prezentace uloženy níže. Odkaz na reportáž ČT z průběhu semináře -

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000141128-udalosti-v-regionech/obsah/584757-zaseda-bezpecnostni-komise

Soubory ke stažení

Aleš John_OBK
Miloš Štěpanovský - ředitel JE Dukovany
Martin Uhlíř - Elektrárna Dukovany II - NJZ
Ján Štuller - vládní zmocněnec pro JE
Jiří Slovák - SÚRAO
Vítězslav Jonáš - Energetické Třebíčsko

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany