Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

27. 5. 2007

27.5.2007

Dnes několik slov o tom, jak komisaři OBK získávají aktuální informace z elektrárny: den co den dostávají elektronickou cestou hlášení o provozním stavu každého z bloků elektrárny. Tutéž informaci dostává například i Úřad pro jadernou bezpečnost. Pokud je vzhledem ke vzniklé situaci na JE svolán havarijní štáb, neprodleně se o tom dozví i komisaři, kteří jsou informováni i o jeho cvičném svolání. Je tedy na komisařích, jak vyhodnotí závažnost informace. Mohou okamžitě přijet na elektrárnu a o vzniklé situaci se dozvědět více přímo na místě. Zde mohou rozmlouvat se zaměstnanci a nahlížet do provozní i projektové dokumentace.

Pro příklad uvádím fakta z hlášení ze dne 25.5.2007 posledního před uzávěrkou tohoto listu. Dozvěděli jsme se například, jaký výkon dodávaly jednotlivé generátory do sítě:

1.blok 220 MW a 220 MW

2.blok 215 MW a 215 MW

3.blok 225 MW a 225 MW

4.blok 227 MW a 227 MW.

Ve všech případech jely turbíny na 100% výkonu. Vyšší výkony u 3.a 4.bloku plynou z úprav a inovací na těchto blocích již provedených.Při dalších odstávkách je bude následovat 1. a 2.blok.

Bloky pracovaly bez problémů, zkoušky probíhaly dle plánu a to úspěšně.

Dle zbytkové reaktivity lze usoudit , že jako první půjde do odstávky 1.blok.

S potěšením musím konstatovat,že taková denní hlášení jsou v posledních létech evergreenem. A to je dobře.

 

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany