Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Seminář OBK tentokrát v mezinárodním obsazení

Seminář OBK tentokrát v mezinárodním obsazení

25. 10. 2012

Tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany se tentokrát konal  rekonstruovaném zámku ve Valči u Hrotovic ve čtvrtek 25.10.2012.

Občanská bezpečnostní komise informuje

22. 10. 2012

První elektrárenský blok byl plánovaně odstaven 30.září na 32 dní. Po vychlazení a demontáži víka reaktoru bude vyměněna 1/5 paliva z 349 palivových a regulačních kazet za čerstvé. Během odstávky dojde také k revizím výrobních a bezpečnostních zařízení podle dlouhodobého, předem připraveného  harmonogramu a k realizaci plánovaných investičních a opravárenských akcí.

Občanská bezpečnostní komise informuje

12. 09. 2012

Ve středu 5. září se vrátila skupina komisařů OBK, kteří spolu s dalšími starosty z bezpečnostního pásma dukovanské elektrárny navštívili Čínu.

Občanská bezpečnostní komise informuje

08. 09. 2012

Minulých čtrnáct dní bylo v Dukovanech velice rušno. O pravidelném havarijním cvičení jste byli informováni v minulém čísle. Jeho zvláštností bylo, že se stalo součástí  setkání expertů WANO, což je sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Po dobu téměř tří týdnů tedy od 13. do 27. září hodnotil tým 22 specialistů z jaderných elektráren ve světě JE Dukovany a  srovnával nejlepší světové praxe se skutečným každodenním provozem JE Dukovany. Odborníci   posuzovali detailně provoz elektrárny v deseti nejdůležitějších oblastech: efektivita organizace, řízení provozu, údržby, školení a příprava personálu, inženýrská podpora, radiační ochrana, řízení chemických režimů, havarijní připravenost, využívání provozních zkušeností a požární ochrana.

Elektrárna  zve misi WANO hlavně proto, aby našla další možnosti zlepšování provozu. 

OBK na studijní cestě v Číně

OBK na studijní cestě v Číně

1. 9. 2012

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se spolu s dalšími zástupci z regionu elektrárny vydala v posledním prázdninovém týdnu do daleké Asie, na východ Číny.

Občanská bezpečnostní komise informuje

26. 08. 2012

Ještě jednou se vracím  k události v Japonské Fukušimě. Evropská unie reagovala na tuto havárii provedením tzv. zátěžových testů a na podzimním semináři OBK budou starostové z okolí elektrárny informováni o opatřeních, která jsou a budou realizována v Dukovanech. Opatření realizovaná v Rusku uvádí následující článek.

Občanská bezpečnostní komise informuje

24. 07. 2012

Denní informace o provozu elektrárny přináší  trvale uspokojivé  hodnoty a tak mohu nahlédnout do informací ze světa. Nové  přichází i z Japonska.

OBK v roli spolujezdce jaderné energetiky

1. 7. 2012

K čemu je OBK - Občanská bezpečnostní komise.

          Když jedu automobilem s rodinou a někam spěcháme, mluví mi manželka do řízení: "Snad je důležitější vůbec dojet než nás někde vybourat? Neblázni!", říká. Myslím, že nejsem ojedinělý případ, že každý z nás řidičů má tuto zkušenost. Není to vždy příjemné, ale je to legitimní starost i právo spolujezdce zajímat se o bezpečnost všech, kteří spolu cestují z místa A do místa B. Naši spolujezdci jsou většinou také řidiči, znají vozidlo a jeho možnosti stejně jako my a tak dobře vědí a vidí, o jaká rizika se při jízdě jedná.

Občanská bezpečnostní komise informuje

26. 06. 2012

Projekt EDU+ naplánovaný již v roce 2005 navrhoval výměnu a modernizaci všech osmi turbosoustrojí, generátorů a vývodových transformátorů a zvýšení výkonů všech  čtyř reaktorů. Tak se původní výkon elektrárny zvýšil z 1760 MW na dnešních 2000 MW, což je úroveň výkonu Temelína. V úterý 26. června proto došlo  na strojovně ke zvláštní slavnosti. K původním osmi turbínám pojmenovaných budovateli elektrárny Marie, Alena, Zdena, Irena, Dáša, Lenka, Gerda, a Marta přibyla a byla slavnostně pokřtěna další, fiktivní turbína Kateřina s výkonem 240 MW. Součástí slavnosti byl i transport statoru generátoru o váze 190 tun do skladu jako rezerva. Pro tuto operaci bylo nutno spřáhnout oba hlavní jeřáby strojovny.

Občanská bezpečnostní komise informuje

12. 06. 2012

Zátěžové testy jaderných zařízení sledovaly krom jiného i působení extrémních přírodních podmínek na chod elektráren. Proto byla i provedena kontrola zatížení střechy strojovny sněhem či kroupami v síle vrstvy 0,5 metru.

Scénář cvičení, které na dukovanské elektrárně proběhlo 12. června dopoledne, vycházel z výše zmíněné situace: došlo k prolomení střechy strojovny v místech 2. bloku díky nečekané vrstvě krup. Padající konstrukce zničila olejové hospodářství turbín a vyvolala následný požár a výbuch vodíku unikajícího z poškozeného generátoru. Požár se rozšíří i na venkovní trafa a to postupně vede k „blackoutu“.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany