Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jedna z části programu výjezdního zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konala ve čtvrtek 15. září v Jaderné elektrárně Dukovany, při pracovím obědě s poslanci diskutovali i zástupci regionu, včetně Občanské bezpečnostní komise.

Mise MAAE na Záporožskou JE

S obavami sledujeme dění kolem Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Seriózních informací je pomálu. Jasné je, že elektrárna, která je největší v Evropě (šest bloků VVER 1000, tedy jako tři Temelíny), je součástí válečných strategií obou válčících stran. Některé bloky jsou provozovány a tak je nasnadě otázka, jak je to vlastně s bezpečností provozu.

Provoz JE s moderním palivem

Není žádným velkým tajemstvím, že jaderné palivo v reaktoru je potřeba měnit v závislosti na jeho „vyhoření“. V řešení problému výměny paliva mají konstruktéři prakticky jen dvě možnosti. Kampaňovitý režim provozu, tak je to třeba ve většině PWR (tlakovodních reaktorech), tedy i v našich Dukovanech i Temelíně. Druhá možnost je výměna paliva za provozu bez nutnosti odstavení. Takto fungovala slovenská jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích, takto fungují kanadské reaktory typu CANDU a fungovaly tak i anglické reaktory chlazené plynem.

Letní zasedání OBK

Letní zasedání OBK

Druhé letošní zasedání Občanské bezpečnostní komise se konalo v pátek 24. 6. se v JE Dukovany. Zástupci elektrárny předali členům komise aktuální informace z právě probíhající odstávky a další novinky týkající se zajištění provozu a souvisejících činností.

Jaderný svět v polovině roku 2022

Zdá se, že jádro pomalu začíná být bráno jako perspektivní zdroj. Podívejme se na světovou statistiku jaderné energetiky v polovině roku 2022. 

SMR - Malé modulární reaktory

V posledních letech se stále více a více mluví v odborné i laické veřejnosti o tzv. SMR (Small and Modular Reaktors) neboli Malých a modulárních reaktorech. Tyto reaktory mají menší výkon než standardní energetické reaktory, jaké známe ze současných jaderných elektráren. 

Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

Po dvouleté pauze způsobené kovidem se ve čtvrtek 5. května opět uskutečnilo ve Velkém sále hotelu Zámek Valeč setkání - seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Poslední seminář se uskutečnil online formou v roce 2020. Tématem toho letošního byla aktuální situace v provozu, spolehlivosti a bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zazněly i informace o přípravě nového bloku EDU 5 a o stavu úložiště radioaktivních odpadů.

OBK v JE Dukovany v rámci 1. zasedání 2022

0BK se sešla v pátek 1. 4.2022 na svém letošním prvním prezenčním zasedání.  Projednával se provoz JE Dukovany v prvním čtvrtletí letošního roku, plán činnosti OBK na rok 2022 a informace o výsledcích průzkumu veřejného mínění. Popularita jaderné energetiky od průzkumu prováděného v loňském roce mírně stoupla. S vládním návrhem na podporu jádra souhlasí 79% obyvatel regionu Dukovan a výstavbu nového zdroje by podpořilo nejméně 58 % zúčastněných.

První zasedání OBK v roce 2022

První zasedání OBK v roce 2022

V pátek 1. dubna se zástupci regionu sešli se svými elektrárenskými protějšky při prvním zasedání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Čekal je nabitý program a nebyl to Apríl.

Kromě pravidelných informací z provozu, jehož nedílnou součástí je i zajištění bezpečnosti, havarijní přpravenosti nebo dostatek kvalifikovaného personálu pro provoz čtyř dukovanských bloků, byl program zasedání bohatší o prezentace z oblasti komunikace. První z nich, týkající se výsledků nedávno provedeného průzkumu veřejného mínění z oblasti jaderené energetiky, přednesl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř. Co může způsobit lidská chyba v komunikaci, přednesla na příkladu z události na Havaji Lucie Kalinová z útvaru korporátního rozvoje a diagnostiky ČEZ.

Posledním bodem zasedání bylo představení dvou hasičských vozů, které do vybavení jednotky HZSp v elektrárně Dukovany předali její ředitel Roman Havlín společně s ředitelem útvaru bezpečnost Petrem Měšťanem.

Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

Petr Závodský, GŘ EDU II, informoval zástupce krajů, sdružení a obcí regionu o zahájeném VŘ na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech při on-line setkání v pátek 25. března. Setkání se zúčastnili i členové OBK.

Kromě tohoto významného milníku projektu byly prezentovány i další kroky přípravy, které paralelně se zahájením tendru běží, jako je např. příprava smluv mezi státem, ČEZ a EDU II, povolovací a licenční procesy nebo příprava transportních tras. Diskuse proběhla také k plánovanému náboru a zajištění kvalifikovaného personálu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany