Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2008

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

14. 12. 2008

Vážení čtenáři, toto číslo Zrcadla dostanete těsně před Štědrým dnem a proto bych Vám chtěl  i já dát nějaký dárek.
Skutečný „dárek“ dostane elektrárna těsně před svátky, kdy do Dukovan přijede druhý,  220 tun těžký převinutý stator generátoru. Ten bude namontován na třetím bloku v době odstávky. Odstávka začne 10. ledna a po 85 dnech skončí 4.dubna 2009. Třetí blok bude tak připraven pro další zvyšování výkonu.

Občanská bezpečnostní komise informuje

30. 11. 2008

Dnes se ještě vrátím k semináři pořádaném OBK na téma „Omlazení JE Dukovany“. 

V minulém čísle jste si mohli přečíst úvodní projev. Přednášky dalších dvanácti přednášejících budou uveřejněny ve sborníku a v elektronické verzi je představíme veřejnosti na internetových stránkách OBK.

Občanská bezpečnostní komise informuje

16. 11. 2008

O minulém víkendu vykonala Jaderná elektrárna Dukovany další krůček v projektu „Bezpečně 16 Terrawatthodin EDU“. Tím krůčkem je doprava nadměrného nákladu,  220 tun těžkého  statoru generátoru, který umožní 3. bloku JE Dukovany dodávat do sítě až 500MW (2x 250MW).Pro informaci uvádím, že původně projekt stanovil 2x220MW na blok.

Občanská bezpečnostní komise informuje

3. 11. 2008

Dnes několik zpráv ze světa jaderné energetiky.

V Rusku na JE Leningradská byla zahájena výstavba dvou nových jaderných bloků typu AES-2006(1170Mwe), pod názvem Leningrad II. Zemní práce probíhají již od poloviny roku 2007 a v říjnu letošního roku byla zahájena betonáž základové desky. Výstavba těchto bloků je součástí federálního programu rozvoje ruské jaderné energetiky, který pokrývá období  2007 až 2015. První blok má být dokončen v roce 2013 a druhý o rok později. Vzhledem k tomu, že jaderné bloky tohoto typu mají na Leningradské JE postupně nahradit stávající 4 bloky RBMK 1000 (kterým končí licence již v letech 2019-2026), tak se zde plánuje postavit ještě další 4 bloky AES 2006.

Občanská bezpečnostní komise informuje

19. 10. 2008

Dnes Vám přináším několik drobných informací ze světa jaderné energetiky a z oborů s ní souvisejících.
Energetické společnosti z Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska se dohodly a založily společný podnik na výstavbu jaderné elektrárny o výkonu 3200 – 3400 MWe v Litvě. Hostící země bude vlastnit podíl 51% a ostatní země každá po 16%.
Na JE Kozloduj v Bulharsku byl 30.7.2008 položen základní kámen stavby nového centrálního úložiště pro použité jaderné palivo. Investice do tohoto povrchového jaderného zařízení mají dosáhnout hodnoty kolem 78 milionů USD a má se zde dlouhodobě skladovat použité palivo z šesti bloků JE Kozloduj minimálně 50 roků.

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 10. 2008

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vždy byla a je neodmyslitelnou součástí všech činností prováděných v JE Temelín a JE Dukovany. To potvrdily audity prováděné Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina v průběhu srpna. Obě elektrárny tak obhájily osvědčení „Bezpečný podnik“, JE Dukovany již po čtvrté. Pro informaci uvádím, že titul „Bezpečný podnik“získalo v republice pouze 50 podniků.

Občanská bezpečnostní komise informuje

22. 9. 2008

Již 12 let skládá OBK informační mozajku jménem jaderná energetika. Každý rok do ní přibude další kamínek poznání z některé oblasti techniky nutné pro řádné provozování jaderné elektrárny.

Ve městě Elektrostal nedaleko od Moskvy je továrna Elemaš, která vyrábí jaderné palivo i pro dukovanskou elektrárnu. A protože palivo je významná komponenta rozhodující o bezpečném provozu JE, uvítali jsme možnost tuto továrnu navštívit. Exkurze se uskutečnila díky partnerství Skupiny ČEZ a zúčastnili se jí všichni členové komise.

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 9. 2008

V době, kdy jsem žil v Bystřici nad Pernštejnem, se právě rozjížděla těžba v uranových dolech na Dolní Rožínce. Do SSSR putovaly první vlaky rudy, do Bystřice přicházeli „ zlatokopové“ a z města se stával „klondajk“. Vše o dolech bylo tabu a lidé z okolí na ně pohlíželi jako na „černou skříňku“.

Občanská bezpečnostní komise informuje

25. 8. 2008

Prázdniny končí, většina dovolených je už pouze v našich vzpomínkách a pomalu se vracíme k normálnímu pracovnímu rytmu. To platí i o OBK, která se hned 2.září sejde na svém 3. řádném zasedání. Ne že by komise v létě rezignovala na své poslání. Vždy byl  pohotově k dispozici některý  z komisařů tak, aby mohl dle potřeby zjistit pravý stav věcí na elektrárně a informovat veřejnost.
Podzimní práce komise je patrná  z programu 3. zasedání. Již 9.září odjíždějí komisaři do Ruska, aby se seznámili s výrobou paliva pro Dukovany, které produkuje firma TVEL, nedaleko od Moskvy. V prvních dnech  října dokončí komise přerušenou exkurzi do Jáchymovských dolů v Dolní Rožínce na Vysočině. Tentokrát nehlédnou komisaři do podzemí dolů.

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 7. 2008

Ač jsou prázdniny, dovolené a vůbec se chce lenošit, jaderné energetiky se to však letos  netýká. 
Dukovanskou elektrárnu navštívil premiér Topolánek a při té příležitosti se na pozvání hejtmana kraje Vysočina sešel se starosty 20-ti kilometrového pásma elektrárny. Zde prohlásil, že na základě závěrů „ Pačesovy komise“ nebude a nechce bránit tomu, aby ČEZ podal návrh na prověření vlivu přístavby temelínské elektrárny na životní prostředí (tzv.  EIA). A to se v zápětí stalo. Dle mých informací má ČEZ podobnou žádost připravenou i pro lokalitu Dukovany. Lze předpokládat, že na podzimním semináři OBK se dozvíme další podrobnosti.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany