Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

16. 12. 2007

Před časem jsem se zmínil, že dukovanskou elektrárnu navštívili zástupci uranových dolů v Dolní Rožínce, hosté OBK. V minulém týdnu byli naopak komisaři OBK pozváni na Vysočinu. Zde nás uvítal Ing. Michálek, náměstek ředitele odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce. Při prezentaci nás seznámil se způsobem, rozsahem a dalšími perspektivami těžby uranové rudy na Vysočině. Na to navazovala exkurze v úpravně rud DIAMO v Rožné. Technologie není příliš složitá. Vytříděná ruda putuje do kulových mlýnů, kde se z ní při mokrém mletí stane černé „ bahýnko“.

Občanská bezpečnostní komise informuje

19. 11. 2007

Dnes si budeme povídat o jedné z části provozu elektrárny a tou jsou odstávky. Pro většinu občanů je tento často užívaný pojem bez představy skutečné náplně. Každý blok je jednou ročně odstaven z provozu. Důvodem je výměna vyhořelých kazet a přeorganizování ostatních kazet v reaktoru dle představ jaderných fyziků. Dále je třeba provést předepsané kontroly a revize zařízení a opravit závady, které byly v průběhu roku opraveny provizorně. Dnes trvá normální odstávka 30-32 dní, a rozšířená, prováděná jednou za čtyři roky asi 67 dní.

Občanská bezpečnostní komise informuje

4. 11. 2007

Dnes bych Vám chtěl říci několik slov o výrobě elektrické energie. Všichni jsme zvyklí, že dostaneme elektriku v požadovaném množství, kdykoliv potřebujeme a má požadovanou kvalitu (napětí a frekvence). To nám mohou s jistotou zajistit velké tepelné elektrárny na uhlí, lignit, plyn či naftu a jaderné elektrárny, kde je „palivem“ uran. V menší míře jsou to pak vodní elektrárny na tocích se stabilním průtokem a v poslední době i bioplynové stanice, jejichž podíl je zatím velice malý a do budoucnosti nebude jeho nárůst příliš velký.

Občanská bezpečnostní komise informuje

21. 10. 2007

O semináři „V poločase“ pořádaném OBK 3.10.2007 jste byli obsáhle informováni redakčním článkem v minulém čísle. Co k tomu dodat: podle reakcí starostů i ostatních účastníků bylo téma semináře voleno šťastně a pevně věříme, že se k němu budeme v různých obměnách vracet. OBK se 25.10.2007 sešla ke svému 3.letošnímu jednání. V praktické části navštívili komisaři meteostanici. Ta je napojena do standardního systému stanic a přispívá svým měřením k vytváření celosvětové předpovědi počasí.

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 9. 2007

Podzimní aktivita komise vrcholí začátkem října pořádáním odborných seminářů. Témata jsou volena s ohledem na specifické postavení jaderné elektrárny v regionu. První seminář řešil vztah „ JE, občané a media“. Rozpad elektrizační soustavy v létě roku 2007 byl vděčným tématem loňského semináře. A námětem toho letošního je diskuze na téma „V poločase“. JE pracuje již více jak dvacet let a je proto naprosto regulérní uvažovat o tom, co bude, až elektrárna vyrobí poslední megawat elektrické energie. 

Občanská bezpečnostní komise informuje

9. 9. 2007

Minulý čtvrtek proběhlo na elektrárně havarijní cvičení, proto chci celý článek věnovat této problematice. Pravidelná cvičení jsou uložena provozovateli elektrárny zákonem a stala se tak pevnou součástí jejiho života od počátku provozu. Při plánování cvičení se postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu – nejprve si zásady chování při havarijních situacích museli osvojit zaměstnanci. Pak byly do cvičení vtahovány jednotlivé složky záchranného systému a státní správy a posléze i vedení blízkých obcí a jejich občané. 

Občanská bezpečnostní komise informuje

27. 8. 2007

Při čtení těchto řádků budou prázdniny i to pravé léto minulostí a pesimisté začnou tvrdit,že vánoce jsou již vlastě tu. Zde je na místě se ptát,co ještě do konce roku elektrárnu čeká: již 8.září začne odstávka na 1.bloku a bude po 67 dnech ukončena 13.11. A hned 24.listopadu budou elektrárenští i dodavatelé pokračovat na 4.bloku. Tu stihnou do 25.prosince. Nemají to v energetice tak jednoduché. Před odstavením 1.bloku, tedy 6.září, si elektrárna pravidelným cvičením odzkouší připravenost perzonálu na mimořádné události.

Občanská bezpečnostní komise informuje

22. 7. 2007

Vypukly prázdniny, to znamená dovolené a sluníčko. Je to tak i v Dukovanech? Díky směnovému provozu je plánování dovolených složitější a když začne pršet, tak dovolená skutečně vyprší. Pro většinu z nás sluníčko a s ním spojená vedra jsou atributem léta a s chutí si jich užíváme. Elektrárna, jako fabrika na výrobu elektřiny, je však jiného názoru: čím větší vedro, tím se elektrárně hůře pracuje a vyrábí méně elektřiny. Proč?

Občanská bezpečnostní komise informuje

25. 6. 2007

Minule jsem vás informoval o zahájení přátelské mise WANO Peer Review v Dukovanech. Dnes něco o výsledcích kontroly. Odborníci z 11 zemí zkoumali pracovní postupy používané na elektrárně,rozmlouvali se zaměstnanci a pozorovali je i dodavatele při práci. Svá zjištění formulovali komisaři do závěrů, jejichž předběžné znění přednesl šéf mise pan Baggio na závěrečném vyhodnocení 15.6.2007:

Občanská bezpečnostní komise informuje

10. 6. 2007

4.června zahájila v Dukovanech svoji činnost mise odborníků z Wano a proto si řekneme několik slov o systému kontrol na jaderných elektrárnách. Wano- „Wordl Association of Nuclear Operators“, tedy asociace provozovatelů jaderných zařízení, vysílá do svých členských elektráren misi odborníků (v našem případě 18 z 11 zemí), kteří za 14 dní „prošmejdí“ elektrárnu a naleznou nejen nedostatky, ale i přednosti elektrárny, tzv. „dobrou praxi“, kterou doporučí k následování v jiných elektrárnách. Tato mise se jmenuje Wano Peer Rewiev, v překladu přátelská prověrka Wano. 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany