Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

13. 12. 2009

Ve čtvrtek 10.prosince se Občanská bezpečnostní komise sešla na svém posledním letošním jednání. Úvodem poděkovali komisaři odstupujícímu řediteli Ing. Zdeňku Linhartovi za trvalou přízeň projevovanou komisi. Ve své závěrečné řeči ředitel vysoce hodnotil přínos komise pro obě strany, jak pro občanskou veřejnost tak i elektrárnu. Dalšího jednání se účastnil již nový ředitel Ing. Tomáš Žák.  O provozu JE a dalších plánech modernizace referoval Ing. Jaroslav Vlček. Modernizace je běh na dlouhé trati,ale třetí blok s výkonem 500MW je první ukázkou této snahy.

Občanská bezpečnostní komise informuje

29. 11. 2009

Odstávka na 4.bloku se blíží svému vyvrcholení a stále je dodržován stanovený harmonogram prací. Každý den je na elektrárně zpracováván standardní protokol – Informace o průběhu provozu JE Dukovany a je vždy po ránu distribuován všem dohledovým orgánům včetně Úřadu pro jadernou bezpečnost a E-mailem jej dostávají i komisaři OBK. Mají tak přehled o všem, co se minulého dne přihodilo na elektrárně. Z uvedeného protokolu lze vyčíst v jakém režimu bloky pracují, jejich výkon, jaká je koncentrace kyseliny borité a kolik dní po odstávce již bloky pracují. Důležitým údajem je i teplota chladící vody. Kromě toho jsou v protokolu zaznamenány poruchy a další události včetně čerpání limit a podmínek jednotlivých důležitých zařízení. Odborník tak jediným pohledem může posoudit momentální stav elektrárny.

Občanská bezpečnostní komise informuje

15. 11. 2009

Odstávka na 4.bloku pokračuje dle harmonogramu. Za tímto prostým konstatováním se však skrývá spousta práce montérů, techniků i koordinátorů. Prostým nahlédnutím do programu odstávky jsem zjistil, že kromě standardní výměny paliva je v něm dalších třicet položek týkajících se modernizace elektrárny v rámci programu zvýšení výkonu bloků na 500 MW. Je až neuvěřitelné, kolik činností se dá organizačně zvládnout v poměrně krátké době. Odstávka skončí těsně před Štědrým dnem.

Občanská bezpečnostní komise informuje

03. 11. 2009

Již tradičně na podzim organizuje komise seminář, který přispívá k řešení problémů aktuálních  pro  obce v okolí JE Dukovany. Letos se konal 22.října v Náměšti nad Oslavou. Hlavními tématy byla spolupráce obcí s elektrárnou a prezentace OBK. Té je letos třináct let a bylo třeba říci, co za tu dobu udělala a čeho dosáhla. Úvodní projev předsedy je možno nalézt na internetových stránkách komise.

OBK a noví starostové z okolí v Jaderné elektrárně Dukovany

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,


tak OBK má třináct let! Třináctka není příliš populární číslo a málo kdo je preferuje. Vždyť i v hotelích se pokoj s tímto číslem málo kdy vyskytuje a v letadlech pravidelně chybí řada sedadel č. 13, ale v historii zavedené instituce a OBK takovou určitě je, nelze tento tok vynechat.

Občanská bezpečnostní komise informuje

18. 10. 2009

Než jsem se stačil vrátit z dovolené, byla ukončena odstávka 1.reaktorového bloku pro výměnu paliva. Začala 19.září a po 23,8 dnech byla ukončena 12.října 2009. I přes několikahodinové zpoždění proti plánovanému termínu,způsobeném nahodilou závadou jednoho ze stovek ventilů,je to výrazný úspěch. Potvrzuje se, že práce a jejich posloupnosti při odstávkách lze plánovat téměř na minutu přesně.

Občanská bezpečnostní komise informuje

20. 9. 2009

Již po čtrnácté se sešli elektrikáři jaderných elektráren  Jaslovské Bohunice, Mochovce, Temelín a Dukovany. Tentokrát byli hostiteli dukovanští a pro setkání 9. a 10. září vybrali krásné prostředí vinařství Sádek, nedaleko Třebíče.

        

Ke společné diskuzi byli pozváni i projektanti, dodavatelé  a údržbářské firmy. Zdálo by se, že vyjma Temelína  se v podstatě jedná o stejné elektrárny a proto je budou trápit obdobné problémy. Vzhledem k tomu,že  každá z nich má jiného provozovatele, různí se i názory na strategii údržby a je tak možno porovnávat zkušenosti jiných a čerpat z nich pro svoji potřebu.

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 9. 2009

Minule jsem Vás seznámil s projektem, který nalezl spojnici mezi jadernou energetikou a plynárenstvím. Osobně se velice těším na další informace o této zajímavé energetické investici.

Dnes se podíváme, co se děje v jádru ve světě.

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 8. 2009

 Vážení čtenáři, dnes bych Vám chtěl něco říci o jedné aktualitě, která sice přímo nesouvisí s jadernou energetikou, ale velice úzce se jí dotýká.

Občanská bezpečnostní komise informuje

10. 8. 2009

Jak v předchozích létech, tak i v tomto roce provedla agentura STEM  ve dnech 29.6. až 10.7 2009 výzkum vztahu veřejnosti k jaderné energetice ve 20-ti kilometrovém pásu kolem JE Dukovany. V přímém hovoru bylo osloveno 607 občanů. Jejich výběr byl určen kvótovým způsobem dle  pohlaví, věku, vzdělání a velikosti sídla. Výzkum jsem obdržel hned po jeho dodání na elektrárnu a vzhledem ke značnému rozsahu si Vás dovolím seznámit pouze se shrnutím výsledků:

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany