Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2011

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Setkání Mladé generace České nukleární společnosti

11. 12. 2011

V termínu 7.-9.12.2011 se již pojedenácté konalo na půdě Odboru energetického inženýrství FSI VUT v Brně tradiční setkání Mladé generace ČNS.

Dana Drábová hostem OBK v dalešickém pivovaru

Dana Drábová hostem OBK v dalešickém pivovaru

31. 10. 2011

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) pořádala v dalešickém pivovaru seminář pro zástupce obcí z okolí JE Dukovany. Téma – Havárie v JE Fukušima a StressTesty jaderných elektráren přilákalo 27. října do Dalešic na sedm desítek hostů, převážně starostů a také předsedkyni Státního úřadu pro Jadernou bezpečnost v ČR, paní Danu Drábovou.

OBK na SÚJB v Praze

OBK na SÚJB v Praze

1. 10. 2011

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je v naší republice nejvyšším arbitrem v oblasti mírového využívání ionizujícího záření. Možno říci, že na dukovanské a temelínské elektrárně „nespadne lístek ze stromu“ bez vědomí tohoto úřadu. Proto se OBK vydala ve čtvrtek 15. září do Prahy, aby přímo na místě a z úst nejpovolanějších se dozvěděla vše o úkolech a činnosti této pro jadernou energetiku rozhodující instituci.

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany je stále v činnosti!

1. 2. 2011

To, že členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany musí splňovat všechny podmínky jako zaměstnanci a ostatní pracovníci elektrárny, by mohli potvrdit tři její noví členové, starostové obcí Dukovany, Bohutice a Ketkovice z okolí JE Dukovany. Od jejich jmenování do komise na začátku letošního roku již absolvovali řadu školení a testů. Vstupním školením a psychologickými testy počínaje, až po teoretickou přípravu na Školícím a výcvikovém středisku v Brně s týdenní stáží na elektrárně Dukovany. Během stážovacího týdne poznali pracoviště a činnosti Havarijního štábu, mezisklad použitého paliva, meteostanici či Laboratoř vnější dozimetrické kontroly v Moravském Krumlově.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany