Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Co čeká českou energetiku

Vypadá to, že Evropa se připravuje na nové energetické cíle. Aktuálně směřuje evropská energetika k cíli 20, 20, 20 – tedy do roku 2020 20 % z bezemisních zdrojů. Pro Česko bychom řekli, že máme splněno, jenže jádro, které tvoří 30% české výroby, zatím Evropa mezi nízkoemisní zdroje nepočítá. Pravda ohrazovali jsme se, ale nic platno.

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

Poprvé po odvolání opatření v souvislosti s Korona virem se ve čtvrtek 18. června  v JE Dukovany sešla Občanská bezpečnostní komise.

Informace  ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Informace ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Organizace podpory jaderné energetiky na Slovensku je trochu jiná než v Česku. Pro likvidaci odpadů, provoz úložišť RA odpadů a také činnosti pro likvidaci a vyřazování jaderných zařízení provádí státní společnost JAVYS a.s.

JAVYS tak provozuje úložiště radioaktivních odpadů a úložiště velmi nízkoaktivních RA odpadů na lokalitě v Mochovcích, které jsou centrálním úložištěm všech radioaktivních odpadů vznikajících na Slovensku.

Setkání starostů s jaderným vedením ČEZ

Setkání starostů s jaderným vedením ČEZ

Ve středu 10.6. se v odpoledních hodinách sešli starostové a zastupitelé obcí z dvacetikilometrového pásma kolem EDU s top manažery jaderné energetiky. Tedy Bohdanem Zronkem ředitelem jaderné divize ČEZ, Romanem Havlínem od 1.6.  novým ředitelem EDu a Petrem Závodský generálním ředitelem společnosti EDU II, která staví nový blok v Dukovanech.

Dobrý počin k jaderným výročím.

Dobrý počin k jaderným výročím.

K letošnímu výročí 35 let EDU a 65 let jaderné energetiky připravilo Atominfo několik videovstupů pamětníků k těmto výročím.

Příspěvek na téma WANO jako celosvětový systém pro zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren poskytl i Aleš John, předseda OBK příi JE Dukovany.

Jak to dělají na Čukotce.

Na webových stránkách jsme několikrát psali o tzv.  plovoucí jaderné elektrárně.  Jen připomenu, o co jde. Velká loď se dvěma jadernými reaktory. Loď postavená jako ledoborec s jaderným pohonem je dopravena zpravidla na velmi odlehlé a vzdálené místo. Na místo, kde sice žijí a pracují lidé, ale není tam žádné dálkové elektrické vedení. Zpravidla na takovém místě pracuje autonomní elektrická síť. Kde jsou taková místa? Prakticky na celém severním pobřeží Ruska.

Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

Společnost ČEZ, a. s., resp. její 100% dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. dle svého sdělení z 25.března 2020, předala na SÚJB žádost o povolení k umístění jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ podle § 9 odst. 1, písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tím proběhl jeden ze zásadních kroků v přípravě výstavby nového jaderného bloku na lokalitě JE Dukovany.

Aktuální situace v JE Dukovany

Aktuální situace v JE Dukovany

Korona virus hýbe světem a je prakticky jediným diskusním tématem na všech úrovních. V této souvislosti se nelze vyhnout otázce a co Jaderná elektrárna v Dukovanech?

Letos si první blok EDU připomíná 35 let provozu

Letos si první blok EDU připomíná 35 let provozu

V roce 2020 uplyne 35 let od zahájení provozu prvního bloku JE Dukovany. Podívejme se na významné milníky spouštění a na to, co se v roce 1985 na EDU vlastně dělo.

První zasedání komise v roce 2020

První zasedání komise v roce 2020

V pátek 21. února se konalo 1. zasedání OBK v letošním roce. Kromě pravidelných informací z JE Dukovany si komise vyslechla i aktuální stav přípravy projektu NJZ, stav přípravy projektu hlubinného úložiště (SÚRAO) a podívala se na modernizované řídící centrum fyzické ochrany JE Dukovany.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany