Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

Poprvé po odvolání opatření v souvislosti s Korona virem se ve čtvrtek 18. června  v JE Dukovany sešla Občanská bezpečnostní komise.

Informace  ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Informace ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Organizace podpory jaderné energetiky na Slovensku je trochu jiná než v Česku. Pro likvidaci odpadů, provoz úložišť RA odpadů a také činnosti pro likvidaci a vyřazování jaderných zařízení provádí státní společnost JAVYS a.s.

JAVYS tak provozuje úložiště radioaktivních odpadů a úložiště velmi nízkoaktivních RA odpadů na lokalitě v Mochovcích, které jsou centrálním úložištěm všech radioaktivních odpadů vznikajících na Slovensku.

Setkání starostů s jaderným vedením ČEZ

Setkání starostů s jaderným vedením ČEZ

Ve středu 10.6. se v odpoledních hodinách sešli starostové a zastupitelé obcí z dvacetikilometrového pásma kolem EDU s top manažery jaderné energetiky. Tedy Bohdanem Zronkem ředitelem jaderné divize ČEZ, Romanem Havlínem od 1.6.  novým ředitelem EDu a Petrem Závodský generálním ředitelem společnosti EDU II, která staví nový blok v Dukovanech.

Dobrý počin k jaderným výročím.

Dobrý počin k jaderným výročím.

K letošnímu výročí 35 let EDU a 65 let jaderné energetiky připravilo Atominfo několik videovstupů pamětníků k těmto výročím.

Příspěvek na téma WANO jako celosvětový systém pro zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren poskytl i Aleš John, předseda OBK příi JE Dukovany.

Jak to dělají na Čukotce.

Na webových stránkách jsme několikrát psali o tzv.  plovoucí jaderné elektrárně.  Jen připomenu, o co jde. Velká loď se dvěma jadernými reaktory. Loď postavená jako ledoborec s jaderným pohonem je dopravena zpravidla na velmi odlehlé a vzdálené místo. Na místo, kde sice žijí a pracují lidé, ale není tam žádné dálkové elektrické vedení. Zpravidla na takovém místě pracuje autonomní elektrická síť. Kde jsou taková místa? Prakticky na celém severním pobřeží Ruska.

Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

Společnost ČEZ, a. s., resp. její 100% dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. dle svého sdělení z 25.března 2020, předala na SÚJB žádost o povolení k umístění jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ podle § 9 odst. 1, písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tím proběhl jeden ze zásadních kroků v přípravě výstavby nového jaderného bloku na lokalitě JE Dukovany.

Aktuální situace v JE Dukovany

Aktuální situace v JE Dukovany

Korona virus hýbe světem a je prakticky jediným diskusním tématem na všech úrovních. V této souvislosti se nelze vyhnout otázce a co Jaderná elektrárna v Dukovanech?

Letos si první blok EDU připomíná 35 let provozu

Letos si první blok EDU připomíná 35 let provozu

V roce 2020 uplyne 35 let od zahájení provozu prvního bloku JE Dukovany. Podívejme se na významné milníky spouštění a na to, co se v roce 1985 na EDU vlastně dělo.

První zasedání komise v roce 2020

První zasedání komise v roce 2020

V pátek 21. února se konalo 1. zasedání OBK v letošním roce. Kromě pravidelných informací z JE Dukovany si komise vyslechla i aktuální stav přípravy projektu NJZ, stav přípravy projektu hlubinného úložiště (SÚRAO) a podívala se na modernizované řídící centrum fyzické ochrany JE Dukovany.

Jaderná energetika ve světě a v Česku na začátku roku 2020

Začátek roku je příležitostí pro hodnocení a bilancování. Pojďme se podívat, jak vypadá jaderný svět na začátku právě začínajícího roku 2020.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany