Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

JE Dukovany v roce 2020

Celý letošní rok byl poznamenaný Covidem. Opatřením se nevyhnula ani JE Dukovany, obcím a nakonec i OBK. Jaký je stav a přijatá opatření, všichni pečlivě sledujeme. Nicméně chtěl bych v tomto posledním letošním sloupku shrnout provoz a bezpečnost EDU v roce 2020.

JE Dukovany , seminář OBK a Covid19

Každoroční konference – seminář Občanské bezpečnostní komise EDU se v letošním roce uskutečnil 5. listopadu. S ohledem na epidemiologickou situaci byl seminář proveden bez účasti posluchačů, formou tzv. webináře, tedy online, prostřednictvím internetu. O výhodách a nevýhodách tohoto řešení se vrátím v některém z příštích sloupků. Na semináři vystoupili zástupci provozovatele ČEZ, představitelé regionu a regionálních spolků. To vše si můžete najít na  https://www.obkjedu.cz/aktuality/seminar-obk-pri-je-dukovany-tentokrat-online/.

Konference Nuclear Encounter a seminář OBK?

Konference Nuclear Encounter a seminář OBK?

Ve čtvrtek 8.10. se uskutečnil třetí ročník konference Nuclear Encounter/Jaderné setkání/ Jadrové stretnutie - setkání Českých a Slovenských provozovatelů JE a jejich dodavatelů. S ohledem na opatření s C-19 byla konference zajištěnaon line“. Po internetu se tak připojilo na stránku konference na 120 „abonentů“, většinou se účastníci připojovali z domova nebo z pracoviště. Společnost AV media, která zajišťovala technickou stránku konference, odvedla vynikající práci a konference proběhla přesně podle představ organizátora, kterým byla agentura ALVEDA.

Několik poznámek k projektu „Dlouhodobý provoz JE Dukovany“

Investice do výstavby jaderné elektrárny jsou obrovské. Ceny se odhadují na úrovni mnoha miliard euro. Vysoká cena vyplývá zejména z projektu elektrárny s několika úrovňovým systémem zálohování a také systému zajištění jakosti a spolehlivosti jak při výrobě, tak při provozování. Je to podobné jako v kosmickém programu nebo letectví. Všechno musí bezchybně fungovat, a to napoprvé a bez výjimky. Proto je naprosto pochopitelné, že když již elektrárenská společnost má jadernou elektrárnu postavenou a úspěšně ji provozuje, tak má snahu ji provozovat co nejdéle.

Dlouhodobý provoz EDU

V minulém příspěvku jsem nastínil plánovanou budoucnost energetiky v Česku. Dnes do tohoto přehledu jen doplňuji informaci, že smlouvy mezi EDU II a státem na první etapu výstavby EDU 5 byly podepsány 28. 7. 2020. Je tedy naplánováno vše, co se musí udělat do ukončení výběrového řízení na dodavatele a podpisu smlouvy o realizaci. Druhá etapa bude projektování a získání stavebního povolení, třetí etapou je výstavba a spouštění a závěrečnou čtvrtou etapou bude vlastní provoz EDU 5.

OBK se představuje ve speciální příloze MF Dnes 18. 8. 2020

OBK se představuje ve speciální příloze MF Dnes 18. 8. 2020

Součástí vydání MF Dnes 18. 8.2020 je speciální příloha věnování tématu jádra a jaderné energetiky. Prostor pro prezentaci činnosti dostala i Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Příloha MF Dnes na téima Budoucnost jádra - pdf soubor je ke stažení níže.

Setkání zástupců regionu i OBK k aktuálním otázkám výstavby NJZ v lokalitě Dukovany

Setkání zástupců regionu i OBK k aktuálním otázkám výstavby NJZ v lokalitě Dukovany

Ve středu 12. srpna proběhlo další z pravidelných jednání a setkání zástupců ČEZ, a.s., se zástupci regionu JE Dukovany k předání aktuálních informací k postupu projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Co čeká českou energetiku

Vypadá to, že Evropa se připravuje na nové energetické cíle. Aktuálně směřuje evropská energetika k cíli 20, 20, 20 – tedy do roku 2020 20 % z bezemisních zdrojů. Pro Česko bychom řekli, že máme splněno, jenže jádro, které tvoří 30% české výroby, zatím Evropa mezi nízkoemisní zdroje nepočítá. Pravda ohrazovali jsme se, ale nic platno.

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

Poprvé po odvolání opatření v souvislosti s Korona virem se ve čtvrtek 18. června  v JE Dukovany sešla Občanská bezpečnostní komise.

Informace  ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Informace ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Organizace podpory jaderné energetiky na Slovensku je trochu jiná než v Česku. Pro likvidaci odpadů, provoz úložišť RA odpadů a také činnosti pro likvidaci a vyřazování jaderných zařízení provádí státní společnost JAVYS a.s.

JAVYS tak provozuje úložiště radioaktivních odpadů a úložiště velmi nízkoaktivních RA odpadů na lokalitě v Mochovcích, které jsou centrálním úložištěm všech radioaktivních odpadů vznikajících na Slovensku.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany