Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2010

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

22. 2. 2010

Ve středu 17.2.2010 došlo v dukovanské elektrárně k zahoření v poli rozváděče 3CH02.1. Rozváděč o napětí  0,4 kV napájí méně důležité spotřebiče sekundární části elektrárny. Elektropožární signalizace oznámila požár v 12.38 hodin a místní hasiči o necelých deset minut  později rozváděč uhasili, respektive identifikovali místo požáru. Bližším šetřením jsem zjistil, že došlo k mezifázovému zkratu na jističi 50A. Jednalo se patrně o nahodilou závadu. Často spínané a více proudově zatěžované jističe jsou pravidelně termograficky kontrolovány a právě tento vývod nevykazoval zvýšené hodnoty oteplení kontaktního systému. Funkce elektrických ochran při poruše byla správná.

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 2. 2010

Ve středu 20.ledna bylo rozhodnuto o odstavení 3.bloku JE Dukovany. Příčinou byla netěsnost na potrubí odkalu u parogenerátoru č. 4. Poškozené potrubí je v neobslužném prostoru, kde nelze provádět opravu za provozu.  Vzhledem k velikosti netěsnosti v řádu několika desítek litrů za hodinu, nebylo možno čekat do řádné odstávky bloku na výměnu paliva a proto padlo  rozhodnutí netěsnost opravovat ihned. Vzniklá závada neohrozila bezpečnost jak obsluhy tak ani životního prostředí v okolí elektrárny a neunikla při ní žádná radiace.

Občanská bezpečnostní komise informuje

24. 01. 2010

Ve čtvrtek 21.ledna 2010 se na dukovanské elektrárně konalo cvičení „Blackout 2.bloku“, o kterém bych Vás chtěl informovat.
Ještě před několika léty bylo slovo blackout neznámé, dnes  jeho vyslovení zvyšuje krevní tlak energetikům po celém světě. V roce 2006 si i dukovanská elektrárna vyzkoušela, co toto slovo znamená a poprvé ve své historii pracovala v ostrovním režimu. Situaci se tehdy podařilo zvládnout, ale varovně vztyčený prst stavu evropské energetiky vnukl vedení elektrárny myšlenku začít procvičovat  reakce obsluhy v okamžicích rozpadu elektrizační sítě.

Občanská bezpečnostní komise informuje

09. 01. 2010

Ve své první letošní informaci se ještě vrátím do závěru loňského roku. Odpoledne 19. prosince 2009 byla přifázováním turbogenerátoru TG41 ukončena odstávka 4.bloku. Trvala 63,3 dní.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany