Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Seminář OBK při JE Dukovany

Seminář OBK při JE Dukovany

Ve čtvrtek 28.11. se v Hotelu Zámek Valeč uskutečnil každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise. Téma bylo tradiční - současnost a budoucnost JE Dukovany. Semináře se letos zúčastnili, předsedkyně SUJB Dana Drábová, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ředitel divize JE ČEZ, a.s., Bohdan Zronek, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský, ředitel výstavby JE Petr Závodský nebo senátorka Hana Žáková. Občanské spolky zastoupili Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5 a Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020.

OBK se zapojila do cvičení havarijní připravenosti v elektrárně

OBK se zapojila do cvičení havarijní připravenosti v elektrárně

Ve dnech 21. - 22.11. 2019 proběhlo v Jaderné elektrárně poslední ze série plánovanýc havarijních cvičení, jehož se zúčastnili členové OBK při JE Dukovany.

OBK při JE Dukovany na návštěvě ve ŠKODA Jaderné strojírenství

OBK při JE Dukovany na návštěvě ve ŠKODA Jaderné strojírenství

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany v rámci svého projektu zvyšování odborných znalostí členů OBK navštívila ve dnech 14. a 15. listopadu závod Škoda Jaderné Strojírenství (ŠJS) v Plzni.

Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

Letošní setkání členů komisí - OBK při JE Dukovany, OIK Jaslovské Bohunice a OIK Mochovce se konalo na Vysočině, v Novém Městě na Moravě, s programem v podzemí, v prostorách výzkumného pracoviště SÚRAO - Bukov a průzkumné štoly ČEZ - Skalka.

Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

OBK měla možnost se seznámit při pracovní cestě do Kanady s jadernou technologií CANDU (CANada Deuterium Uranium). Reaktory CANDU byly vyvinuty koncem sedmdesátých let v Kanadě a jsou v provozu mimo Kanadu také v Argentině, Rumunsku, Koreji, Pákistánu, Indii a Číně.

 

Ministr průmyslu a obchodu v Třebíči

Ve čtvrtek 15. srpna navštívil Třebíč na pozvání poslankyně Moniky Oborné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Za doprovodu předsedy Hospodářské komory Třebíč Richarda Horkého si prohlédl expozice vzdělávacího centra Alternátor v Třebíči a posléze jednal se zástupci Energetického Třebíčska, spolků Ekoregion 5, Energoregion 2020, obcí Rouchovany a Dukovany a OBK. Tématem byla zejména nová výstavba jaderného bloku v EDU.

Malé jaderné reaktory

Malé jaderné reaktory - co se za tímto pojmem skrývá? Vysvětlení v článku pro Třebíčský zpravodaj.

EDU v polovině roku 2019

EDU v polovině roku 2019

OBK při JE Dukovany se sešla na pravidelném zasedání 3. července.  Ředitel M. Štěpanovský informoval o stavu provozu a jednotliví partneři odborností OBK doplnili jeho zprávu o podrobnosti ze svých profesí.

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

V květnu přijela na JE Dukovany delegace zástupců municipalit obcí kolem JE Paks v Maďarsku. Na JE Paks jsou v provozu od roku 1982 čtyři jaderné bloky s reaktory VVER 440 model V 213, tedy stejnými jako v JE Dukovany.

Den bezpečnosti JE Dukovany

Den bezpečnosti JE Dukovany

Ve středu 22. května  2019 měli členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany jedinečnou možnost účastnit se neveřejného zasedání zástupců státu a vedení elektrárny.  Hlavním tématem bylo seznámení se s novinkami v oblasti fyzické ochrany JE Dukovany, doplnění nových prvků,  zaměřených  na  zvýšení  úrovně zabezpečení  jaderné elektrárny.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany