Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

Letošní setkání členů komisí - OBK při JE Dukovany, OIK Jaslovské Bohunice a OIK Mochovce se konalo na Vysočině, v Novém Městě na Moravě, s programem v podzemí, v prostorách výzkumného pracoviště SÚRAO - Bukov a průzkumné štoly ČEZ - Skalka.

Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

OBK měla možnost se seznámit při pracovní cestě do Kanady s jadernou technologií CANDU (CANada Deuterium Uranium). Reaktory CANDU byly vyvinuty koncem sedmdesátých let v Kanadě a jsou v provozu mimo Kanadu také v Argentině, Rumunsku, Koreji, Pákistánu, Indii a Číně.

 

Ministr průmyslu a obchodu v Třebíči

Ve čtvrtek 15. srpna navštívil Třebíč na pozvání poslankyně Moniky Oborné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Za doprovodu předsedy Hospodářské komory Třebíč Richarda Horkého si prohlédl expozice vzdělávacího centra Alternátor v Třebíči a posléze jednal se zástupci Energetického Třebíčska, spolků Ekoregion 5, Energoregion 2020, obcí Rouchovany a Dukovany a OBK. Tématem byla zejména nová výstavba jaderného bloku v EDU.

Malé jaderné reaktory

Malé jaderné reaktory - co se za tímto pojmem skrývá? Vysvětlení v článku pro Třebíčský zpravodaj.

EDU v polovině roku 2019

EDU v polovině roku 2019

OBK při JE Dukovany se sešla na pravidelném zasedání 3. července.  Ředitel M. Štěpanovský informoval o stavu provozu a jednotliví partneři odborností OBK doplnili jeho zprávu o podrobnosti ze svých profesí.

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

V květnu přijela na JE Dukovany delegace zástupců municipalit obcí kolem JE Paks v Maďarsku. Na JE Paks jsou v provozu od roku 1982 čtyři jaderné bloky s reaktory VVER 440 model V 213, tedy stejnými jako v JE Dukovany.

Den bezpečnosti JE Dukovany

Den bezpečnosti JE Dukovany

Ve středu 22. května  2019 měli členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany jedinečnou možnost účastnit se neveřejného zasedání zástupců státu a vedení elektrárny.  Hlavním tématem bylo seznámení se s novinkami v oblasti fyzické ochrany JE Dukovany, doplnění nových prvků,  zaměřených  na  zvýšení  úrovně zabezpečení  jaderné elektrárny.

Jaderné znalosti

Jaderné znalosti

Obecně platí, že bezpečnost a spolehlivost každého provozovaného technického díla je dosažena vyváženou kombinací tří oblastí. Prvou je dobrý projekt zařízení a jeho provedení (moderněji HW). Druhou je způsob provozování a pracovní postupy (moderněji SW) a třetí je kvalita a znalosti lidí, kteří zařízení provozují (moderněji FW). V případě jaderné energetiky to platí mnohonásobně.

Jaderná bezpečnost nemá hranice

Jaderná bezpečnost nemá hranice

WANO – World Assotiation of Nuclear Operators bylo založeno před třiceti lety. Přesněji, dohoda o přistoupení k WANO byla podepsána 15. května 1989 v Moskvě a jedním ze zakládajících členů byla i JE Dukovany. WANO je tedy unikátní sdružení, v němž jsou zapojeny všechny jaderné elektrárny světa, tedy celkem 450 jaderných bloků ve 191 elektrárnách ve 37 státech. Včetně těch v likvidaci i ve výstavbě.  

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) se sešla ve čtvrtek 11. 4. ke svému prvnímu letošnímu zasedání.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany