Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
EDU v polovině roku 2019

EDU v polovině roku 2019

OBK při JE Dukovany se sešla na pravidelném zasedání 3. července.  Ředitel M. Štěpanovský informoval o stavu provozu a jednotliví partneři odborností OBK doplnili jeho zprávu o podrobnosti ze svých profesí.

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

Výměna zkušeností se zástupci regionu maďarské JE Pakš

V květnu přijela na JE Dukovany delegace zástupců municipalit obcí kolem JE Paks v Maďarsku. Na JE Paks jsou v provozu od roku 1982 čtyři jaderné bloky s reaktory VVER 440 model V 213, tedy stejnými jako v JE Dukovany.

Den bezpečnosti JE Dukovany

Den bezpečnosti JE Dukovany

Ve středu 22. května  2019 měli členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany jedinečnou možnost účastnit se neveřejného zasedání zástupců státu a vedení elektrárny.  Hlavním tématem bylo seznámení se s novinkami v oblasti fyzické ochrany JE Dukovany, doplnění nových prvků,  zaměřených  na  zvýšení  úrovně zabezpečení  jaderné elektrárny.

Jaderné znalosti

Jaderné znalosti

Obecně platí, že bezpečnost a spolehlivost každého provozovaného technického díla je dosažena vyváženou kombinací tří oblastí. Prvou je dobrý projekt zařízení a jeho provedení (moderněji HW). Druhou je způsob provozování a pracovní postupy (moderněji SW) a třetí je kvalita a znalosti lidí, kteří zařízení provozují (moderněji FW). V případě jaderné energetiky to platí mnohonásobně.

Jaderná bezpečnost nemá hranice

Jaderná bezpečnost nemá hranice

WANO – World Assotiation of Nuclear Operators bylo založeno před třiceti lety. Přesněji, dohoda o přistoupení k WANO byla podepsána 15. května 1989 v Moskvě a jedním ze zakládajících členů byla i JE Dukovany. WANO je tedy unikátní sdružení, v němž jsou zapojeny všechny jaderné elektrárny světa, tedy celkem 450 jaderných bloků ve 191 elektrárnách ve 37 státech. Včetně těch v likvidaci i ve výstavbě.  

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) se sešla ve čtvrtek 11. 4. ke svému prvnímu letošnímu zasedání.

Setkání pracovníků českých a slovenských jaderných elektráren ve Valči

Setkávání pracovníků stejných profesí, výměna zkušeností a osobní přátelství pracovníků z různých podniků jsou u každé profese velice přínosné. Nakonec ne nadarmo se chodilo vandrem do světa. V provozu jaderných elektráren to platí mnohonásobně.

Jaderná teplárnička - apríl, nebo to má něco do sebe?

V médiích prosvištěla zpráva o zahájení výstavby teplovodu z Temelína do Českých Budějovic, o výstavbě teplovodu z EDU do Brna se mluví již dobrých 35 – 40 let. O čem se také mluví, je i využití jaderné energie k vytápění, tedy o malých reaktorech a o jaderných výtopnách.  Psali jsme již v Zrcadle o únorové konferenci o malých reaktorech pro teplárenství.  Čas od času se objeví i technický článek na toto téma. Mluví se o jaderném vytápění větších měst jako například Jablonec nad Nisou nebo Liberec, mluví se o jaderné teplárně pro Plzeň a našli bychom i další příklady.

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Stále se vrací otázka, která se řeší téměř všude na světě „kam s ním“, tedy kam s vyhořelým jaderným palivem. Jednou ze sledovaných možností, nad kterou bádá Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), je i uložení ve velké hloubce ve stabilní geologické formaci. Laskavý čtenář zná pojem Hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

První březnový den se do Jaderné elektrárny Dukovany sjelo více než 20 nových zástupců, převáženě starostek a starostů, z obcí z nejbližšího okolí elektrárny. Setkání se zúčastnili i zástupci Občanské bezpečnostní komise, aby jim představili činnost komise a nabídli spolupráci.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany