Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

10. 6. 2007

10.6.2007

4.června zahájila v Dukovanech svoji činnost mise odborníků z Wano a proto si řekneme několik slov o systému kontrol na jaderných elektrárnách. Wano- „Wordl Association of Nuclear Operators“, tedy asociace provozovatelů jaderných zařízení, vysílá do svých členských elektráren misi odborníků (v našem případě 18 z 11 zemí), kteří za 14 dní „prošmejdí“ elektrárnu a naleznou nejen nedostatky, ale i přednosti elektrárny, tzv. „dobrou praxi“, kterou doporučí k následování v jiných elektrárnách. Tato mise se jmenuje Wano Peer Rewiev, v překladu přátelská prověrka Wano. 

Světová asociace Wano vychází z toho, že „lepší je věnovat se prevenci, než onemocnět“. A skutečnost jí dává za pravdu – od zavedení těchto misí nedošlo na zařízeních Wano k žádné vážné havárii. Krom již zmíněných misí Wano, provádí kontroly na elektrárnách i MAAE, tedy mezinárodní organizace pro využívání jaderné energie pro mírové účely. Tyto velice přísné kontroly pod názvem OSART, byly na JE Dukovany již několikrát. Vždy rok po provedené kontrole přijíždí komisaři znovu a kontrolují realizaci uložených nápravných opatření. V roce 2001 se při kontrole OSART dostalo Občanské bezpečnostní komisi té cti, že její existence a působení na elektrárně bylo oceněno jako „dobrá praxe“.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany