Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

9. 9. 2007

9.9.2007

Minulý čtvrtek proběhlo na elektrárně havarijní cvičení, proto chci celý článek věnovat této problematice. Pravidelná cvičení jsou uložena provozovateli elektrárny zákonem a stala se tak pevnou součástí jejiho života od počátku provozu. Při plánování cvičení se postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu – nejprve si zásady chování při havarijních situacích museli osvojit zaměstnanci. Pak byly do cvičení vtahovány jednotlivé složky záchranného systému a státní správy a posléze i vedení blízkých obcí a jejich občané. 

Má-li cvičení splnit svůj účel, je nutno pečlivě zpracovat jeho libreto tak, aby reálně odpovídalo případné provozní nehodě či havárii. K tomu velice dobře slouží plnorozsahový trenažer, který dokáže simulovat naprosto reálně poruchové stavy po zadání základních vstupních podmínek. Toto cvičení odstartovala mimořádná událost – srážka osobního auta s posunovou lokomotivou. Velice věrohodně naaranžovaná nehoda byla dále rozehrána perfektním zásahem domácích hasičů, kteří dokázali značně devastované auto otevřít jako konzervu a do příjezdu lékaře odborně vyprostit zraněného. Ale cvičení pokračuje. Chvíli po zvládnutí nehody na kolejích došlo na 3.bloku k tzv. LOCA havárii, což je prasknutí potrubí o průměru 100mm a tím k úniku chladící vody. Při tom ke vší smůle ještě nastartoval jen jeden dieselgenerátor ze tří. A aby toho nebylo málo, došlo k tzv. BLACKOUTU – výpadku vnější napájecí sítě. Teprve na základě takové souhry téměř neuvěřitelných poruch bylo možno nasimulovat mimořádnou událost třetího stupně, kdy dochází k porušení pokrytí paliva. Taková nehoda odůvodňuje ukrytí perzonálu a následně vzorovou evakuaci pracovníků v ochranných oděvech mimo areál elektrárny. Tím byl plán cvičení naplněn a účastníci cvičení se sešli k předběžnému vyhodnocení. Občanská bezpečnostní komise se shodla na tom, že kvalita cvičení se rtvale zvyšuje, což je pro obyvatele obcí v okolí JE určitě pozitívní zpráva.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany