Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 9. 2007

23.9.2007

Podzimní aktivita komise vrcholí začátkem října pořádáním odborných seminářů. Témata jsou volena s ohledem na specifické postavení jaderné elektrárny v regionu. První seminář řešil vztah „ JE, občané a media“. Rozpad elektrizační soustavy v létě roku 2007 byl vděčným tématem loňského semináře. A námětem toho letošního je diskuze na téma „V poločase“. JE pracuje již více jak dvacet let a je proto naprosto regulérní uvažovat o tom, co bude, až elektrárna vyrobí poslední megawat elektrické energie. 

Seminář „V poločase“ bych mohl stejně dobře nazvat „Komunální plánování velkých průmyslových změn“. Stále častěji se ukazuje, že při jejich plánování (velké stavby a jejich vyřazování) chybí rozměr přístupu ke změnám zdola, od obcí a regionů. V demokratické a občanské společnosti je takové stanovisko podstatné a jeho opožděné prosazování výrazně ovlivňuje realizaci jakékoliv koncepce. Na seminář jsou proto pozváni zástupci komunálních politiků okolí JE, zástupci krajů, poslanci a senátoři. A dále ti, kteří mohou svojí odborností přispět k zajímavé diskuzi. Seminář je svolán na 3.10.2007 do Sport-V-Hotelu v Hrotovicích a kvalita letošních burčáků bude posouzena při večerní rozpravě ve Višňovém. Podrobnou informaci přineseme v 18. čísle těchto novin.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany