Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

4. 11. 2007

4.11.2007

Dnes bych Vám chtěl říci několik slov o výrobě elektrické energie. Všichni jsme zvyklí, že dostaneme elektriku v požadovaném množství, kdykoliv potřebujeme a má požadovanou kvalitu (napětí a frekvence). To nám mohou s jistotou zajistit velké tepelné elektrárny na uhlí, lignit, plyn či naftu a jaderné elektrárny, kde je „palivem“ uran. V menší míře jsou to pak vodní elektrárny na tocích se stabilním průtokem a v poslední době i bioplynové stanice, jejichž podíl je zatím velice malý a do budoucnosti nebude jeho nárůst příliš velký.

U ostatních zdrojů bohužel chybí některé, výše vyznačené, atributy: 
- energie z fotovoltaických článků a větrných elektráren je k dispozici jen občas a nelze na to spolehnout 
- malé vodní elektrárny dodávají ne příliš významné mnořství energie a její dodávka je opět závislá na stavu vody 
- elektrárny spalující biomasu jsou díky potřebám obrovských skladovacích prostor toliko sezónní záležitostí s lokální působností.

Z toho je patrno, že pro plynulý chod hospodářství státu je třeba velkých bloků jaderných či tepelných elektráren. Veškeré ostatní zdroje pomohou výrobě, jedná se však o řádově procentní podíly. Kromě toho se potvrdilo, že množství větrných elektráren v Německu přispělo k rozkolísání sítě při loňském rozpadu sítě v Evropě. V celé Evropě dochází k nárůstu deficitu výroby elektrické energie a z toho plyné i růst její ceny. Pokud i my nezačneme v co nejkratší době s výstavbou dalšího bloku (patrně v Temelíně), dostaneme se do obtížné situace nejen s nedostatkem energie,ale i se možností zajistit vhodného dodavatele.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany