Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

19. 11. 2007

19.11.2007

Dnes si budeme povídat o jedné z části provozu elektrárny a tou jsou odstávky. Pro většinu občanů je tento často užívaný pojem bez představy skutečné náplně. Každý blok je jednou ročně odstaven z provozu. Důvodem je výměna vyhořelých kazet a přeorganizování ostatních kazet v reaktoru dle představ jaderných fyziků. Dále je třeba provést předepsané kontroly a revize zařízení a opravit závady, které byly v průběhu roku opraveny provizorně. Dnes trvá normální odstávka 30-32 dní, a rozšířená, prováděná jednou za čtyři roky asi 67 dní.

Při ní jsou realizovány rozsáhlejší výměny a rekonstrukce zařízení. Když elektrárna začínala, byly doby odstávek podstatně delší. Co bylo příčinou? Při zahájení provozu před dvaceti lety jsme museli vycházet z revizních termínů předepsaných výrobcem. V průběhu let se však zjistilo, že požadavky výrobců byly značně nadnesené. Současně se za oněch dvacet let původní instrumentace obměnila přístroji o dvě generace modernějšími. To přineslo jednak úspory v jejich obsluze a díky tomu, že většina těchto zařízení je opatřena autodiagnostikou, tedy je schopna zjišťovat svoje vlastní poruchy i úspory revizních časů. A v neposlední řadě se dodavatelé i elektrárenští naučili odstávky organizovat produktivně. Ona taková odstávka spočívá v tisících manipulací na strojním zařízení i zařízení elektro a poskládat jednotlivé práce za sebou tak, aby vše trvalo co nejméně, je otázkou zkušeností a dlouholeté praxe. Ale zpět do reálu. 13. listopadu byla dle plánu ukončena odstávka 3.bloku a 23.listopadu bude odstaven 4.blok. V tomto případě není perzonálu co závidět – odstávka skončí až 26.prosince.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany