Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

16. 12. 2007

16.12.2007

Před časem jsem se zmínil, že dukovanskou elektrárnu navštívili zástupci uranových dolů v Dolní Rožínce, hosté OBK. V minulém týdnu byli naopak komisaři OBK pozváni na Vysočinu. Zde nás uvítal Ing. Michálek, náměstek ředitele odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce. Při prezentaci nás seznámil se způsobem, rozsahem a dalšími perspektivami těžby uranové rudy na Vysočině. Na to navazovala exkurze v úpravně rud DIAMO v Rožné. Technologie není příliš složitá. Vytříděná ruda putuje do kulových mlýnů, kde se z ní při mokrém mletí stane černé „ bahýnko“.

To je po zahuštění podrobeno působení řady chemikálií a výsledkem je hromádka žlutého prášku, označovaná v odborné literatuře jako „žlutý koláč“ – diuranát amonný. V něm je obsaženo asi 74% uranu. Po naplnění do speciálních kontejnerů pak putuje k výrobcům paliva pro jaderné elektrárny. Součástí naší cesty byla také prohlídka lokality Olší, kde byla těžba již ukončena a celý areál byl postupně rekultivován. V době největšího rozkvětu těžby uranu jsem bydlel v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem a proto jsem tuto oblast důvěrně znal. Když jsme přišli do míst, kde dříve stály větrací šachty, vlastní důl, odvaly a pomocné provozy, nepoznal jsem nic, co by onu dobu připomínalo. Zalesněné odvaly a zrekultivovaná pole se ničím nelišily od okolní krásné Vysočiny. A to bylo pro mne tím největším příjemným překvapením. Vážení čtenáři, rok končí a proto bych Vám chtěl popřát krásný a šťastný rok příští a za nás komisaře chci zopakovat slova ředitele elektrárny, pronesená na předvánočním setkání starostů: „Přeji všem občanům dobře provozovanou jadernou elektrárnu“.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany