Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

13. 5. 2007

13.5.2007

Vážení spoluobčané, před jedenácti lety vznikla na základě dohody mezi Sdružením obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany na straně jedné a JE Dukovany na straně druhé, Občanská bezpečnostní komise. Jejím účelem je sledovat očima občanské veřejnosti způsob provozování elektrárny a informovat o tom objektivně a neprodleně občany v okolí JE i v celé republice.

A teď již aktuální informace: V pátek 4.května 2007 komise v rámci svého pravidelného zasedání provedla pochůzku elektrárnou a okem nezatíženým profesionální slepotou se snažila najít drobné závady před nastávající mazinárodní kontrolou OSART. 10.května proběhlo na JE plánované cvičení, jehož námětem bylo ukrytí perzonálu z vybraného objektu bez omezení provozu elektrárny. Cvičení trvalo 2 hodiny. Každoročně je na JE zpracován plán cvičení tak, aby perzonál i vedení podniku dokázalo správně reagovat na vznik předpokládaných závad i nehod, které mohou v provozu nastat. Každou první středu v měsíci jsou zkoušeny sirény v celé republice. Při zkoušce 2.května došlo v okolí JE k aktivaci tří sirén 2 krát za sebou. OBK dostala od GŘ HZS ČR obsáhlé vysvětlení vzniku této závady.Její příčinou byla lidská chyba. Další informace o OBK a kontakt na její komisaře můžete získat na www.obkjedu.cz. Všichni komisaři jsou připraveni odpovědět Vaše dotazy týkající se aktuální situace na jaderné elektrárně.

Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany