Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

10. 8. 2009

10.8.2009

Jak v předchozích létech, tak i v tomto roce provedla agentura STEM  ve dnech 29.6. až 10.7 2009 výzkum vztahu veřejnosti k jaderné energetice ve 20-ti kilometrovém pásu kolem JE Dukovany. V přímém hovoru bylo osloveno 607 občanů. Jejich výběr byl určen kvótovým způsobem dle  pohlaví, věku, vzdělání a velikosti sídla. Výzkum jsem obdržel hned po jeho dodání na elektrárnu a vzhledem ke značnému rozsahu si Vás dovolím seznámit pouze se shrnutím výsledků:

  1. Jednoznačná podpora toho, aby Česká republika byla do budoucna soběstačná ve výrobě elektrické energie, a výrazný akcent na rozhodující roli jaderné energetiky v příštích desetiletích – to jsou dvě hlavní sdělení od obyvatel okolí Dukovan. Vedle jaderné energetiky, na které by chtělo v ČR do roku 2030 energetickou politiku stavět 60 % respondentů, by se měly uplatňovat ve významné míře také obnovitelné zdroje. Nejsilnější hlas pro využívání jaderných paliv vyslovují lidé z těsné blízkosti dukovanské elektrárny.
  2. Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v Česku sílí. V populaci dosáhla už 71 % a v okolí Dukovan je ještě o několik bodů vyšší (76 %). Pro případnou výstavbu další, zcela nové jaderné elektrárny u nás, je poněkud menší podíl občanů, v okolí Dukovan v současnosti 62 %. Tento rozdíl cca 15 – 20 procentních bodů se udržuje už řadu let. Část lidí podporuje jadernou energetiku „omezeně“, dává zřejmě přednost modernizaci současných elektráren, nedomnívá se, že by Česká republika musela zvyšovat celkově výrobu elektrické energie apod.
  3. Obava z devastace krajiny při těžbě uhlí, růst cen ropy na světových trzích i hrozba energetické závislosti jsou velmi silnými argumenty ve prospěch dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás. Trochu slabším argumentem jsou v současnosti  nepříznivé důsledky provozu tepelných elektráren na klima ve světě. Tento argument spolu s ničením krajiny v důsledku těžby klasických energetických surovin však uznávají poměrně ve velké míře i odpůrci jaderné energetiky, růst cen ropy není pro ně zásadní – obracejí se k alternativním zdrojům energie.
  4. Téměř tři čtvrtiny obyvatel okolí elektrárny (72 %) hodnotí její přítomnost v regionu pozitivně, přičemž lidé z bezprostředního okolí EDU se v kladném hodnocení elektrárny shodují takřka jednotně.
  5. Předpokladem kladného hodnocení elektrárny je její bezpečnost. Tři čtvrtiny lidí z regionu jsou přesvědčeny o bezpečnosti elektrárny a necítí ohrožení, naopak jen 10 % má zároveň pocit ohrožení a v bezpečnost elektrárny Dukovany nevěří.
  6. Asi dvě třetiny obyvatel regionu (64 %) mají podle vlastního vyjádření dostatek informací o dukovanské elektrárně a přibližně tři čtvrtiny lidí z okolí Dukovan (72 %) považují chování představitelů elektrárny za otevřené. Nespokojení jsou většinou lidé, kteří nepovažují elektrárnu za bezpečnou nebo se cítí jejím provozem ohroženi.

Rozsah tohoto periodika neumožňuje podrobnější informaci. Další  diskuze může pokračovat na internetových stránkách OBK.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany