Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 8. 2009

23.8.2009

 Vážení čtenáři, dnes bych Vám chtěl něco říci o jedné aktualitě, která sice přímo nesouvisí s jadernou energetikou, ale velice úzce se jí dotýká.

Ještě před rokem, když jsme fárali v uranových dolech na Dolní Rožínce, byla myšlenka na vybudování podzemního zásobníku plynu v této lokalitě zasunuta hluboko v představách několika málo místních inženýrů. Evropská situace v zásobování plynem však rychle posunula kolem dějin a v horizontu několika týdnů a možná jen dnů bude záměr vybudování podzemního zásobníku plynu schválen a rozjede se legislativní i materiální příprava projektu. Pro svoji výstavbu by zásobník využil stávající šachtu sloužící pro těžbu uranu a v části revíru by byla vyrubána potřebná síť štol v rozsahu nutném pro jeho předpokládanou kapacitu.  To představuje práci pro 600-700 horníků na několik let a po dokončení díla pak práci pro zhruba 200 lidí při dlouhodobém provozování zásobníku. Hornina v dané lokalitě  vykazuje potřebnou pevnost, jak prokázaly již dříve provedené zkoušky.

       

Pro těžbu uranu je využití těžebního zařízení pro budování zásobníku přínosem. Režijní náklady se rozdělí na obě aktivity a tak bude možno  ekonomicky těžit i rudy s nižším obsahem kovu.

        

Předpokládám, že zevrubnou informaci dostane OBK na podzimním semináři, který připravujeme na 22.10.2009 a kterého se zúčastní i odborníci  z Dolní Rožínky. O dalších podrobnostech tohoto velice zajímavého projektu Vás budu samozřejmě informovat.
Jen pro připomenutí uvádím, že tato informace je v pořadí již padesátou. První informace o práci OBK vyšla v 10. čísle Zrcadla v roce 2007.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany