Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 9. 2009

7.9.2009

Minule jsem Vás seznámil s projektem, který nalezl spojnici mezi jadernou energetikou a plynárenstvím. Osobně se velice těším na další informace o této zajímavé energetické investici.

Dnes se podíváme, co se děje v jádru ve světě.

Evropská unie: Jaderná energetika je v poslední studii EU označena jako základní energetický zdroj, který umožní trvale udržitelný rozvoj Evropy. EU financuje řadu výzkumných projektů ke změnám klimatu, které představila účastníkům Světové konference o změnách klimatu v Ženevě, 31.srpna 2009. Výsledky těchto prací také chystá pro 15. zasedání Conference of Parties, OSN, jenž se bude pořádat letos v prosinci v Dánsku a nazývá se United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-15). Chystané dokumenty (Planet) popisují jadernou energetiku jako jednu z hlavních technologií, jenž jsou nutné pro další trvale udržitelný rozvoj. Nicméně studie také říká, že Evropa musí nejprve zaujmout přední místo ve světe ve vědě a výzkumu jaderné technologie, se kterou má bohaté provozní zkušenosti. Příštích 50-60 let bude klíčových a je třeba se zaměřit na energetické a environmentální aspekty, které budou určovat další vývoj těchto technologií, včetně obnovitelných zdrojů a biopaliv.
   

Finsko: Ministr ekonomiky p.Jyrki Katainen 17.srpna oznámil, že vláda bude podporovat vydání povolení na výstavbu až tří nových jaderných bloků, aby zajistili konkurenceschopnost finského průmyslu. Ministr prohlásil, že budou muset kompenzovat dovozy elektřiny z Ruska a také vyřazení starých uhelných elektráren. Kromě toho je jádro čisté z hlediska změn klimatu a zajistí významnou zaměstnanost, zejména v období výstavby energetických bloků. V pozdějším období má schopnost zajistit prostřednictvím nízké výrobní ceny elektřiny konkurenceschopnost finských výrobků ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi. 
    

Indie: Indie plánuje dokončení výstavby svého prvního reaktoru typu FBR (fast breeder reactor) s výkonem 500 MWe do konce příštího roku 2010. Po jeho dokončení indický jaderný průmysl vstoupí do druhé fáze svého strategického jaderného programu. Prototyp indického FBR se staví v lokalitě Kalpakkam. Indická vláda plánuje do r.2020 postavit celkem čtyři podobné bloky FBR a dva z nich také v této lokalitě. Indický jaderný program má tři fáze: první zahrnuje výstavbu tlakovodních reaktorů s těžkou vodou typu PHWR, které využívají jako palivo přírodní uran, druhá fáze počítá s využitím reaktorů FBR, jenž jsou založeny na využívání plutonia zpracovaného z vyhořelého paliva první fáze a konečně třetí fáze bude představovat zahájení využívání rozsáhlých rezerv thoria jako jaderného paliva, jehož má Indie velkou zásobu  
 


Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany