Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

20. 9. 2009

20.9.2009

Již po čtrnácté se sešli elektrikáři jaderných elektráren  Jaslovské Bohunice, Mochovce, Temelín a Dukovany. Tentokrát byli hostiteli dukovanští a pro setkání 9. a 10. září vybrali krásné prostředí vinařství Sádek, nedaleko Třebíče.

        

Ke společné diskuzi byli pozváni i projektanti, dodavatelé  a údržbářské firmy. Zdálo by se, že vyjma Temelína  se v podstatě jedná o stejné elektrárny a proto je budou trápit obdobné problémy. Vzhledem k tomu,že  každá z nich má jiného provozovatele, různí se i názory na strategii údržby a je tak možno porovnávat zkušenosti jiných a čerpat z nich pro svoji potřebu.

 

Zásadním tématem referátů i diskuze prvního dne  byly metody organizace údržby. Existují v podstatě dva pohledy. Jedna metoda člení organizaci údržby i  její finanční plánování dle funkčních celků( primární část, sekundár, venkovní objekty, ...). V každém z těchto celků má elektro kousek svého zařízení a je do jisté míry na milosti či nemilosti správců objektů, co na elektrozařízení zbude. To je řečeno poněkud nadneseně, ale elektrikář je určitě v podřízené pozici. Druhý pohled se dívá na údržbu zařízení dle jeho druhu. Řeší údržbu strojního zařízení,elektro a MaR bez ohledu na objekty. Může samozřejmě existovat řada variant těchto dvou systémů, ale nalezení nejvhodnější varianty je nejdůležitější právě pro elektrikáře, neboť jak praví klasik  „dráty na elektrárně vedou všude“.

       

Druhý den byly zajímavé referáty o kabelech a kabelových prostorách. Celá řada rekonstrukcí a modernizací si vyžádala zpracování systému umožňujícímu počítačové trasování nových kabelů.

        

Zvážíme-li, že bylo nutno počítačově zpracovat rozsáhlou původní dokumentaci, v níž byly zaneseny desetitisíce kabelů, nejde o malou práci. Současně bylo třeba vytvořit systém použitelný univerzálně pro libovolnou elektrárnu či velký průmyslový podnik. Tento program byl již využit pro  tisíce nových kabelů nutných pro modernizaci zařízení.

       

Jsem přesvědčen, že seminář splnil odborné zadání, a současně naplnil potřebu osobních setkání přátel z jednoho „fochu“.

        

Vážení čtenáři, za týden odjíždím na dovolenou, proto další informaci z elektrárny Vám napíši až do příštího čísla.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany