Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

18. 10. 2009

18.10.2009

Než jsem se stačil vrátit z dovolené, byla ukončena odstávka 1.reaktorového bloku pro výměnu paliva. Začala 19.září a po 23,8 dnech byla ukončena 12.října 2009. I přes několikahodinové zpoždění proti plánovanému termínu,způsobeném nahodilou závadou jednoho ze stovek ventilů,je to výrazný úspěch. Potvrzuje se, že práce a jejich posloupnosti při odstávkách lze plánovat téměř na minutu přesně.

S přelomem roku dojde ke změně vedení JE Dukovany. Stávající ředitel Ing. Zdeněk Linhart se po sedmi letech náročné práce rozhodl odejít z pozice ředitele i z podniků  skupiny ČEZ. Hodlá však i nadále působit v jaderné energetice, které věnoval převážnou část  svého profesního života. „Jadernou elektrárnu předávám ve velmi dobrém stavu a v klíčových projektech elektrárny je na co navazovat“ říká Zdeněk Linhart.

        

Novým ředitelem se od 1.ledna 2010 stane Ing. Tomáš Žák. Ve společnosti ČEZ působí od roku 1985. Obdobně jako odcházející ředitel prošel „baťovským způsobem“ základními funkcemi od operátora sekundárního okruhu až po funkci bezpečnostního inženýra a vedoucího oddělení technického rozvoje EDU. „ Nejvyšší prioritou je pro mne obnova perzonálu, se kterou je spojeno prodloužení provozu elektrárny. Zároveň cítím potřebu intenzívní komunikace, „otevření se“ elektrárny jak vůči úřadům státní správy a dozorovým orgánům, tak vůči zbytku společnosti“ prohlásil Tomáš Žák.

        

Věřím, že spolupráce OBK s novým ředitelem bude nejméně tak dobrá jako s Ing. Linhartem.

        

Na 22.října je připraven pravidelný podzimní seminář komise, jehož motem je letos „OBK v regionu Dukovany“. O jeho průběhu Vás budu informovat v příštím čísle.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany