Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

03. 11. 2009

3.11.2009

Již tradičně na podzim organizuje komise seminář, který přispívá k řešení problémů aktuálních  pro  obce v okolí JE Dukovany. Letos se konal 22.října v Náměšti nad Oslavou. Hlavními tématy byla spolupráce obcí s elektrárnou a prezentace OBK. Té je letos třináct let a bylo třeba říci, co za tu dobu udělala a čeho dosáhla. Úvodní projev předsedy je možno nalézt na internetových stránkách komise.

Svou prezentaci přednesli také zástupci mikroregionů  působících v okolí elektrárny a o spolupráci s obcemi hovořili i zástupci elektrárny.

        

Velice zajímavá byla přednáška našich přátel  z DIAMO Dolní Rožínka o současnosti a perspektivách těžby uranové rudy a její úpravy. S velkou pozorností byl vyslechnut projev Ing. Josefa  Lazárka, hlavního geologa dolu, o novém projektu na Vysočině. Tím je budování podzemního zásobníku plynu. Při tom bude použita stávající šachta, ze které  budou do nezrudněného masivu raženy ve třech patrech štoly s objemem potřebným pro zásobník. Díky již vybudované šachtě dojde k významné úspoře peněz i času. 
Večer se účastníci semináře již tradičně sešli v Cyklopenzionu ve Višňovém,aby při besedě ochutnali dary Jižní Moravy.  

Z dalších informací: 
delegace horníků z Rožínky se přijede 4.listopadu podívat na elektrárnu.
22.října navštívili senátoři z podvýboru pro energetiku zámek v Dukovanech. Zde diskutovali se zástupci obcí o systému dotací v okolí elektrárny. V pátek si pak elektrárnu prohlédli.
4.blok byl 16.října odstaven pro pravidelnou výměnu paliva.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany