Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

15. 11. 2009

15.11.2009

Odstávka na 4.bloku pokračuje dle harmonogramu. Za tímto prostým konstatováním se však skrývá spousta práce montérů, techniků i koordinátorů. Prostým nahlédnutím do programu odstávky jsem zjistil, že kromě standardní výměny paliva je v něm dalších třicet položek týkajících se modernizace elektrárny v rámci programu zvýšení výkonu bloků na 500 MW. Je až neuvěřitelné, kolik činností se dá organizačně zvládnout v poměrně krátké době. Odstávka skončí těsně před Štědrým dnem.

Chcete nahlédnout do jaderné elektrárny? Informační centrum přichází s nabídkou mimořádných exkurzí ve dnech 28.11. a 5.12.2009 nebo 9.1., 23.1. a 20.2.2010. Je třeba se přihlásit na e-mailovou adresu infocentrum.edu@cez.cz. Zájemci uvedou své jméno, příjmení, číslo OP, státní příslušnost a telefonní kontakt. Zpětně na mail Vám elektrárna odpoví. Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před vybraným datem. Exkurze trvá od 9.20 do 13.30 hod a účastníci navštíví informační centrum, trenažer, strojovnu a jídelnu (oběd v ceně 75 až 100 Kč si účastníci hradí).

        

A na závěr ještě jednu informaci ze světa jaderné energetiky: německá vláda schválila dne 15.10.2009 posunutí vyřazování provozovaných jaderných bloků v Německu. Kancléřka Angela Merkelová dosáhla souhlasného stanoviska nové vlády prodloužit dobu provozu stávajících JE za dosud plánované limity. Podle stávajícího programu vyřazování měl být poslední reaktor odstaven v roce 2022. Pevný termín prodloužení jejich provozu nebyl určen a také nepanovala v této otázce jednoznačná shoda ani mezi politickými stranami ani uvnitř stran. Nicméně bylo rozhodnuto, že k prodlužování se bude přistupovat jednotlivě podle stavu každého jednotlivého energetického bloku (17 jaderných bloků), stupni dosažené bezpečnosti a distribuce výnosů. JE dnes vyrábí zhruba 23 % spotřebované elektřiny v Německu. U nás v Čechách máme pro tento případ přísloví: „Nouze naučila Dalibora housti“.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany