Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

29. 11. 2009

29.11.2009

Odstávka na 4.bloku se blíží svému vyvrcholení a stále je dodržován stanovený harmonogram prací. Každý den je na elektrárně zpracováván standardní protokol – Informace o průběhu provozu JE Dukovany a je vždy po ránu distribuován všem dohledovým orgánům včetně Úřadu pro jadernou bezpečnost a E-mailem jej dostávají i komisaři OBK. Mají tak přehled o všem, co se minulého dne přihodilo na elektrárně. Z uvedeného protokolu lze vyčíst v jakém režimu bloky pracují, jejich výkon, jaká je koncentrace kyseliny borité a kolik dní po odstávce již bloky pracují. Důležitým údajem je i teplota chladící vody. Kromě toho jsou v protokolu zaznamenány poruchy a další události včetně čerpání limit a podmínek jednotlivých důležitých zařízení. Odborník tak jediným pohledem může posoudit momentální stav elektrárny.

V souvislosti s diskuzí vedenou ve sdělovacích prostředcích o údajné závislosti na ruském palivu pro naše JE je jistě zajímavá  následující zpráva: francouzská společnost AREVA zveřejnila kontrakt, který uzavřela s ČEZ na dodávku služeb souvisejících s obohacováním uranu na období 15 let. Tato smlouva přispívá k dlouhodobému zajištění dodávek jaderného paliva pro společnost ČEZ z různých zdrojů. Pro AREVU to znamená významné naplnění seznamu zakázek, který si vytváří pro svůj nový obohacovací závod Georges Besse II v lokalitě Tricastin, který má být dokončen tento měsíc. První kaskády obohacovacích centrifug se mají spouštět již na konci tohoto roku a plně funkční má být závod v roce 2016.

        

O této skutečnosti jsme se bohužel z našeho tisku nedozvěděli nic.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany