Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2009

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

13. 12. 2009

13.12.2009

Ve čtvrtek 10.prosince se Občanská bezpečnostní komise sešla na svém posledním letošním jednání. Úvodem poděkovali komisaři odstupujícímu řediteli Ing. Zdeňku Linhartovi za trvalou přízeň projevovanou komisi. Ve své závěrečné řeči ředitel vysoce hodnotil přínos komise pro obě strany, jak pro občanskou veřejnost tak i elektrárnu. Dalšího jednání se účastnil již nový ředitel Ing. Tomáš Žák.  O provozu JE a dalších plánech modernizace referoval Ing. Jaroslav Vlček. Modernizace je běh na dlouhé trati,ale třetí blok s výkonem 500MW je první ukázkou této snahy.

Základní informace o případné výstavbě „EDU 5“, tedy pátého nového bloku v Dukovanech, přednesl manažer projektu Ing. Martin Uhlíř. Je velice pravděpodobné, že tématem podzimního semináře, pořádaného pravidelně OBK, bude právě podrobnější informace a diskuze o problematice výstavby tohoto zdroje s ohledem na celý region. Dále komise ještě projednala návrh plánu práce na příští rok.

       

Vážení přátelé, uzavírám třetí rok pravidelných informací o malých i velkých událostech na dukovanské elektrárně i v celém světě jaderné energetiky a hodlám v tom pokračovat i nadále. Podobné informace budou  v příštím roce dostávat i čtenáři Třebíčského deníku. Pokud se budete chtít dozvědět o dané problematice více, navštivte stránky OBK na adresewww.obkjedu.cz,kde naleznete i kontakt na mne. Uvítám vaše dotazy a náměty pro další práci.

       

Přeji Vám krásné a klidné prožití svátků a šťastné vykročení do příštího roku a to určitě tou správnou nohou.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany