Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2010

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

24. 01. 2010

24.1.2010

Ve čtvrtek 21.ledna 2010 se na dukovanské elektrárně konalo cvičení „Blackout 2.bloku“, o kterém bych Vás chtěl informovat.
Ještě před několika léty bylo slovo blackout neznámé, dnes  jeho vyslovení zvyšuje krevní tlak energetikům po celém světě. V roce 2006 si i dukovanská elektrárna vyzkoušela, co toto slovo znamená a poprvé ve své historii pracovala v ostrovním režimu. Situaci se tehdy podařilo zvládnout, ale varovně vztyčený prst stavu evropské energetiky vnukl vedení elektrárny myšlenku začít procvičovat  reakce obsluhy v okamžicích rozpadu elektrizační sítě.

Rozeberme si, v jaké situaci se ocitne jaderná elektrárna při rozpadu sítě, když ztratí  napájení z venku: musí nejprve zregulovat výrobu energie na úroveň vlastní spotřeby a čekat na další vývoj událostí. Tento proces probíhá automaticky, ale nemusí se z různých příčin podařit. Generátory pak vypadnou a  napájení spotřebičů nutných pro dochlazování reaktoru převezmou dieselgenerátory (DG) a akubaterie. Pokud vypadnou všechny tři DG na bloku, ocítá se blok v tíživé situaci, která musí být v krátké době několika hodin vyřešena. To lze zajistit i propojením DG ze sousedního bloku, ale operace je to velice zdlouhavá a nestandatdní.

       

V tuto chvíli je třeba se rozhlédnout po zdroji napětí z venku. A tím je přečerpávací elektrárna Dalešice, která dokáže rozjet jedno turbosoustrojí tzv. „ze tmy“, tedy bez cizího napájení. A pak lze napětí dodat po vedení do rozvodny Slavětice a z ní na potřebný blok EDU. Zde se mi závažný problém podařilo popsat na několika řádcích, ale ve skutečnosti je třeba uskutečnit řadu telefonických hovorů a provést řadu složitých manipulací na elektrických zařízeních v Dalešicích, Slavěticích i Dukovanech. A právě rychlé a bezpečné zvládnutí celé operace je základním úkolem  cvičení „Blackout 2.bloku EDU“, které probíhá každoročně na plnorozsahovém simulátoru v Dukovanech. Účastní se ho pracovníci z Dukovan, rozvodny Slavětice, přenosové společnosti ČEPS, distribuční společnosti E.ON a zástupci energetiky ze Slovenska.

        

Koncem roku 2009 byla prověřována nová možnost, jak pomoci jaderce v nouzi a tou je přivedení napětí z vodní elektrárny Vranov přes rozvodnu Suchohrdly. Proto se letošní cvičení věnovalo právě této  nikterak jednoduché operaci a kolektiv cvičících byl rozšířen o pracovníky z Vranova.

        

Jako zástupce OBK jsem měl možnost účastnit se všech cvičení a mohu konstatovat, že je patrna zvyšující se úroveň kvality komunikace při sjednávání manipulací, což dává záruku včasného obnovení napájení elektrárny. Mezi cvičeními jsou průběžně dopracovávány související předpisy a manipulační postupy.

        

Občanská bezpečnostní komise je toho názoru, že pravidelné opakování cvičení „Blackout“ je účelné a je dobrým příspěvkem ke kvalitnímu provozování elektrárny.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany