Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2010

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

7. 2. 2010

7.2.2010

Ve středu 20.ledna bylo rozhodnuto o odstavení 3.bloku JE Dukovany. Příčinou byla netěsnost na potrubí odkalu u parogenerátoru č. 4. Poškozené potrubí je v neobslužném prostoru, kde nelze provádět opravu za provozu.  Vzhledem k velikosti netěsnosti v řádu několika desítek litrů za hodinu, nebylo možno čekat do řádné odstávky bloku na výměnu paliva a proto padlo  rozhodnutí netěsnost opravovat ihned. Vzniklá závada neohrozila bezpečnost jak obsluhy tak ani životního prostředí v okolí elektrárny a neunikla při ní žádná radiace.

Předpokládaná doba opravy byla odhadnuta na jeden týden. Opravářům se však dařilo a tak již 25.1. v podvečer byl 3. blok  na jmenovitém výkonu.

A ještě několik slov o tom, co elektrárnu čeká v tomto roce.

Jsou to především pravidelné odstávky na všech blocích:
3.RB       28.2. - 1.4. a 30.10 – 23.11.
2.RB       18.4. - 8.5.
1.RB       12.9. - 2.10.
a 4.RB    10.10. - 30.12.

Koncem roku bude souběžně odstaven 3. a 4.blok, což je méně obvyklé, ale umožní to provedení oprav a revizí společných zařízení, v tomto případě systému technické vody důležité. Po ukončení odstávky na 4.bloku dojde ke zvýšení jeho výkonu z 460MW na 500MW. Dosažení tohoto výkonu se však dočkáme až na počátku roku 2011 a to po provedení všech potřebných zkoušek a testů.    
Nejen prací bude letos žít elektrárna – je tomu již 25 let co byl spuštěn 1.blok. S tím bude souviset celá řada akcí pro zaměstnance i veřejnost. Toto výročí je dobrou příležitostí k připomenutí historie její výstavby a současně k pohledu do budoucnosti energetického uzlu Dukovany.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany