Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2011

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Dana Drábová hostem OBK v dalešickém pivovaru

Dana Drábová hostem OBK v dalešickém pivovaru

31. 10. 2011

31.10.2011

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) pořádala v dalešickém pivovaru seminář pro zástupce obcí z okolí JE Dukovany. Téma – Havárie v JE Fukušima a StressTesty jaderných elektráren přilákalo 27. října do Dalešic na sedm desítek hostů, převážně starostů a také předsedkyni Státního úřadu pro Jadernou bezpečnost v ČR, paní Danu Drábovou.

  OBK vždy prezentuje taková témata, která zajímají veřejnost v okolí elektrárny. I když je Japonsko na druhém konci světa, dotýká se havárie JE Fukušima i nás. Své příspěvky z oblasti známých dopadů na životní prostředí  přednesl člen OBK a starosta městyse Mohelno, pan Jiří Kostelník.

         Předseda OBK Bořivoj Župa a Libor Fejta, bezpečnostní inženýr JE Dukovany  se pod názvem Elektrárna bez elektřiny a bez chlazení zabývali odlišnostmi v zajištění napájení havarované elektrárny v Japonsku a v našich Dukovanech. Rozdílů je opravdu hodně.  JE Dukovany je v tomto směru napojena z  více zdrojů  i směrů.

  Hodnocení havarijní připravenosti v Japonsku se dle velmi skromných dostupných informací  ujal Petr Velebil z útvaru havarijní připravenosti JE Dukovany Japonské obyvatelstvo je především připravováno na častá zemětřesení a problematiku ochrany při havárii elektrárny příliš specielně neřeší.

         Nad činností personálu a postupem prací ve Fukušimě se zamyslel Jaroslav Vlček, projektový manažer EDU. Završením programu byla přednáška paní Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Paní Drábová prezentovala ve svém vystoupení pohled státního dozoru, glosovala doplňujícími poznámkami předchozí referáty a odpovídala na dotazy hostů, starostů obcí z okolí JE Dukovany ale také z okolí slovenské elektrárny Jaslovské Bohunice.

          Odpoledne pokračoval program exkurzí na elektrárně, členové OIK Bohunice si prohlédli sklad vyhořelého paliva, pracoviště havarijního štábu, strojovnu I. bloku a informační centrum, včetně simulátoru blokové dozorny.  Pro ostatní byla připravena exkurze pivovaru a prezentace elektrokol a elektromobilu Peugeot iOn.

            Jedním z úkolů OBK je pravdivě informovat občany nejen o dění na dukovanské elektrárně, ale i o dění v jaderné energetice obecně. Jsem přesvědčen, že tento seminář byl k plnění tohoto úkolu dobrým příspěvkem.

Ing. Bořivoj Župa
předseda OBK při JE Dukovany


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany