Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2011

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany je stále v činnosti!

1. 2. 2011

1.2.2011

To, že členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany musí splňovat všechny podmínky jako zaměstnanci a ostatní pracovníci elektrárny, by mohli potvrdit tři její noví členové, starostové obcí Dukovany, Bohutice a Ketkovice z okolí JE Dukovany. Od jejich jmenování do komise na začátku letošního roku již absolvovali řadu školení a testů. Vstupním školením a psychologickými testy počínaje, až po teoretickou přípravu na Školícím a výcvikovém středisku v Brně s týdenní stáží na elektrárně Dukovany. Během stážovacího týdne poznali pracoviště a činnosti Havarijního štábu, mezisklad použitého paliva, meteostanici či Laboratoř vnější dozimetrické kontroly v Moravském Krumlově.

Za účasti zbývajících členů komise také doslova „prošmejdili“ Centrální dozornu radiační kontroly a její externí zařízení ve výrobních blocích i v elektrárně, kde byli seznámeni s různými typy měření. Na odstavených blocích číslo 1 a 2 se členové komise zajímali především o rozebraná zařízení v kontejmentu elektrárny. Viděli rozmontovaný reaktor a jeho horní části, uzel čerstvého paliva s ostrým palivem, palubu Hlavních cirkulačních čerpadel i box parogenerátorů s kompenzátorem objemu a tlaku. Velký dojem na ně udělaly vzduchojemy a barbotážní systém kontejmentu reaktoru VVER440.

        A co dělá OBK když se zrovna nevzdělává? V těchto dnech se věnuje přípravě podzimního semináře, který se tentokrát ohlédne za událostmi jaderné havárie v japonské Fukušimě a také se dotkne problematiky StressTestů evropských jaderných elektráren. Semináře, který se koná 27. října v Pivovaru Dalešice, se letos jako hosté zúčastní i kolegové ze Slovenska - zástupci Občanské informační komise JE Bohunice a předsedkyně SÚJB, paní Dana Drábová.

Zdeňka Ošmerová

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany