Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2011

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK na SÚJB v Praze

OBK na SÚJB v Praze

1. 10. 2011

1.10.2011

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je v naší republice nejvyšším arbitrem v oblasti mírového využívání ionizujícího záření. Možno říci, že na dukovanské a temelínské elektrárně „nespadne lístek ze stromu“ bez vědomí tohoto úřadu. Proto se OBK vydala ve čtvrtek 15. září do Prahy, aby přímo na místě a z úst nejpovolanějších se dozvěděla vše o úkolech a činnosti této pro jadernou energetiku rozhodující instituci.

 „Úřad žije Fukušimou“, to znělo z úst všech, kteří nás o práci SÚJB informovali. Uvítala nás náměstkyně paní Ing. Karla Petrová. Seznámila nás s náplní práce a legislativním zakotvením úřadu. Úřad je přímo řízen vládou a má vlastní rozpočet. To mu zajišťuje vysoký stupeň nezávislosti, což jim řada jinak organizovaných národních dozorů závidí. Pod jednou střechou je soustředěna péče o jadernou bezpečnost, radiační kontrolu a kontrolu biologických zbraní. Pod pravomoc úřadu však nespadá armáda.
        Další část dopoledního programu vyplnila předsedkyně úřadu paní Ing. Dana Drábová svým referátem o havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima a prvních poučení z této havárie. Důležitá pro nás všechny byla informace, že žádná z obětí této přírodní katastrofy nezemřela v důsledku ozáření z JE Fukušima. V současné době velice frekventované a zajímavé téma nebylo možno z časových důvodů náležitě probrat, ale podařilo se nám dohodnout s paní Drábovou, že přijede koncem října na pravidelný podzimní seminář pořádaný OBK. Ten bude celý věnován problému Fukušima. Tak se budou moci starostové z 20-ti km pásma dozvědět o této havárii dosažitelné informace z pohledu jak státního dozoru, tak i z pohledu režimových inženýrů. Velice zajímavá bude zajisté i diskuse k výsledkům provedených stresstestů. 
        Na programu odpoledních přednášek bylo krizové řízení a havarijní připravenost SÚJB. Naše setkání s pracovníky úřadu probíhalo v místnosti krizového řízení a tak jsme se v reálných kulisách dozvěděli zásady a postupy, které by úřad použil v případě vzniku problémů na jaderných zařízeních. Paní Ing. Starostová a pánové Ing. Koldas a Ing. Votruba nám předvedli techniku a programové vybavení krizového štábu.
        Máme jako republika štěstí, že v čele úřadu stojí žena, která pro něj dokázala na mezinárodním poli zjednat respekt a ona sama je považována za velice zdatného odborníka a diplomata. A já osobně jsem velice rád , že OBK si získala přízeň paní předsedkyně a může s ní při svých akcích spolupracovat.


Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany