Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

12. 06. 2012

12.6.2012

Zátěžové testy jaderných zařízení sledovaly krom jiného i působení extrémních přírodních podmínek na chod elektráren. Proto byla i provedena kontrola zatížení střechy strojovny sněhem či kroupami v síle vrstvy 0,5 metru.

Scénář cvičení, které na dukovanské elektrárně proběhlo 12. června dopoledne, vycházel z výše zmíněné situace: došlo k prolomení střechy strojovny v místech 2. bloku díky nečekané vrstvě krup. Padající konstrukce zničila olejové hospodářství turbín a vyvolala následný požár a výbuch vodíku unikajícího z poškozeného generátoru. Požár se rozšíří i na venkovní trafa a to postupně vede k „blackoutu“.

Cvičení se  zúčastnili nejen dukovanští hasiči, ale i hasiči z širokého okolí se svou technikou. Ti likvidovali vzniklý požár a také doplňovali chladící vodu. Do cvičení byla zapojena i nová hasičská plošina, která dosáhne až do výšky 45m a může tak hasebně zasahovat i na střeše strojovny.
            

Součástí cvičení bylo i ukrytí perzonálu. 13.června pokračovalo cvičení výjezdem monitorovacích skupin do okolí elektrárny.
Osobně jsem cvičení viděl  a  jsem velice spokojen s profesionalitou všech prováděných činností. Možno říci, že desítky předchozích cvičení se zúročují v kvalitě.  

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany