Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

26. 06. 2012

26.6.2012

Projekt EDU+ naplánovaný již v roce 2005 navrhoval výměnu a modernizaci všech osmi turbosoustrojí, generátorů a vývodových transformátorů a zvýšení výkonů všech  čtyř reaktorů. Tak se původní výkon elektrárny zvýšil z 1760 MW na dnešních 2000 MW, což je úroveň výkonu Temelína. V úterý 26. června proto došlo  na strojovně ke zvláštní slavnosti. K původním osmi turbínám pojmenovaných budovateli elektrárny Marie, Alena, Zdena, Irena, Dáša, Lenka, Gerda, a Marta přibyla a byla slavnostně pokřtěna další, fiktivní turbína Kateřina s výkonem 240 MW. Součástí slavnosti byl i transport statoru generátoru o váze 190 tun do skladu jako rezerva. Pro tuto operaci bylo nutno spřáhnout oba hlavní jeřáby strojovny.

Přejeme „nové turbíně“ i celé elektrárně ještě mnoho let bezpečného a spolehlivého provozu.
Ve stejný den jsem se setkal se zástupci Občanské informační komise slovenské elektrárny Mochovce. Rozprava se starými přáteli vyústila v rámcovou dohodu o jejich účasti na podzimním semináři OBK, kde budou projednány závěry zátěžových testů obou elektráren. To bude další pokračování dlouholeté spolupráce našich komisí.

Na závěr ještě optimistická informace z Japonska.
Radiační dávky ve Fukušimě  a okolních prefekturách jsou pod úrovní mezinárodně dohodnutých hodnot pro obyvatelstvo. Předběžná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) říká, že úrovně radiačních dávek téměř po celém Japonsku nedosáhly úrovní, kdy se zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění. Ve dvou nejvíce ohrožených lokalitách Namie (okolo 10 km od JE) a Itate (okolo 40 km) dosáhly dávky maximálních úrovní 10-50 mSv v několika mimořádných případech, ale na převážné většině ostatních míst v těchto nejvíce zatížených lokalitách 0,1-10 mSv.  Zpráva počítá s údaji nashromážděnými do září 2011 a je možno ji nalézt na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503662_eng.pdf     

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany