Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

24. 07. 2012

24.7.2012

Denní informace o provozu elektrárny přináší  trvale uspokojivé  hodnoty a tak mohu nahlédnout do informací ze světa. Nové  přichází i z Japonska.

1. července 2012 byl uveden do provozu 3.reaktorový blok na JE Oi, jako první z 50 odstavených energetických reaktorů v květnu 2012 – v souvislosti s řešením události v JE Fukushima Daiichi, pro využití získaných zkušeností a implementaci nápravných opatření. Elektrárnu Oi provozuje společnost Kansai Electric Power v prefektuře Fukui. Po uvedení 3.RB JE Oi do provozu japonská vláda následně snížila hranici energetických úspor pro společnosti v oblasti Kansai (s centrem v Osace) pro letošní léto na 10% z dříve stanoveného limitu úspor 15%. 3.RB v JE Oi byl v odstávce od března 2011. Společnost Kansai připravuje uvedení do provozu i 4.RB JE Oi v termínu okolo 25.července 2012. Společnost TEPCO začala práce na výstavbě ocelové krycí konstrukce kolem poškozené stavby 4. bloku JE Fukushima-Daiichi. Dle zpráv z Japan Atomic Industrial Forum  je tato konstrukce nutná před zahájením vyvážení jaderného paliva z bazénu skladování 4.bloku. Konstrukce vytvoří prostor, který  bude odvětráván přes filtrační stanici, aby se zamezilo úniku radioaktivity do ovzduší. Toto odvětrávání bude monitorováno z hlediska koncentrace radioaktivních materiálů na vstupu i na výstupu z filtrů a informace bude veřejně přístupná , včetně aktivace alarmu při překročení úrovní, na displejích na budovách v lokalitě JE. Podobná konstrukce již byla vytvořena kolem 1. reaktorového bloku. Vyřazování 1.-4. bloku JE Fukushima-Daiichi probíhá podle schváleného scénáře   z listopadu 2011 a je rozplánováno do třech fází z nichž prvé dvě: vyvezení paliva a odstranění radioaktívních zbytků budou trvat okolo 10 let a třetí fáze se odhaduje na dalších 40 let.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany