Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

26. 08. 2012

26.8.2012

Ještě jednou se vracím  k události v Japonské Fukušimě. Evropská unie reagovala na tuto havárii provedením tzv. zátěžových testů a na podzimním semináři OBK budou starostové z okolí elektrárny informováni o opatřeních, která jsou a budou realizována v Dukovanech. Opatření realizovaná v Rusku uvádí následující článek.

Ruský Rosenergoatom investoval 65 mil. EUR do pořízení doplňujících prostředků a zařízení ke snížení potenciálních  následků  hypotetických nadprojektových havárií. Představitelé státní jaderně-energetické korporace Rosatom říkají, že tyto speciální opatření vyplývají z direktivy vydané ruskou vládou po zkušenostech z události na JE Fukushima-Daiichi v Japonsku v březnu 2011. Rosenergoatom vybavil všech svých 10 jaderných elektráren (33 reaktorových bloků) následujícím doplňkovým zařízením: 66 mobilních dieselgenerátorů, 35 mobilních motor-čerpadel a 80 monoblokových čerpadel. Mobilní dieselgenerátory mají sloužit jako náhradní systém pro napájení zařízení důležitých z hlediska  bezpečnosti a pro napájení havarijních systémů v extrémních situacích, které překračují projektové podmínky a předpoklady. Mobilní čerpací stanice a monobloková čerpadla jsou určena pro dodání chladicí vody z rezervních zdrojů do chladicích smyček reaktorů a do bazénů skladování použitého paliva. V souladu s vládní direktivou Rosenergoatom sestavil speciální pracovní skupiny, které měly za úkol analyzovat všechny možné scénáře potenciálních nadprojektových havárií na JE V Rusku a vypracovat jejich řešení, včetně všech nápravných opatření pro zamezení jejich vlivu na populaci a na životní prostředí. Z výsledků práce těchto pracovních skupin byla sestavena zpráva, která obsahuje seznam dodatečných zařízení, kterými se mají vybavit ruské JE, aby mohly čelit i extrémním nadprojektovým událostem.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany