Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

08. 09. 2012

8.9.2012

Minulých čtrnáct dní bylo v Dukovanech velice rušno. O pravidelném havarijním cvičení jste byli informováni v minulém čísle. Jeho zvláštností bylo, že se stalo součástí  setkání expertů WANO, což je sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Po dobu téměř tří týdnů tedy od 13. do 27. září hodnotil tým 22 specialistů z jaderných elektráren ve světě JE Dukovany a  srovnával nejlepší světové praxe se skutečným každodenním provozem JE Dukovany. Odborníci   posuzovali detailně provoz elektrárny v deseti nejdůležitějších oblastech: efektivita organizace, řízení provozu, údržby, školení a příprava personálu, inženýrská podpora, radiační ochrana, řízení chemických režimů, havarijní připravenost, využívání provozních zkušeností a požární ochrana.

Elektrárna  zve misi WANO hlavně proto, aby našla další možnosti zlepšování provozu. 

Ve všech oblastech byla oceněna vysoká úroveň bezpečnosti a dodržování platné legislativy. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zavítal 2. října na bleskovou návštěvu Dukovanské elektrárny. Po prohlídce 2. bloku si vyslechl prezentaci o záměrech a provozu elektrárny a setkal se s iniciativou „Energetické Třebíčsko“ a starosty z okolí. 
             

Závěrem bych měl jednu připomínku: začátkem měsíce byla rozpoutána kampaň osočující naše jaderné elektrárny (Dukovany a Temelín) z celé řady závad, odhalených zátěžovými  testy. Lze se jen domýšlet, z jaké části se jedná o zlý úmysl a z jaké o nepochopení  či neznalost. Tedy pro vysvětlení: zprávu o provedení zátěžových testů zpracovali odborníci jednotlivých elektráren za dozoru státního regulátora, kterým je SÚJB. Stejně tak doporučení opatření posilujících jadernou bezpečnost navrhli elektrárenští odborníci, opět za dozoru a souhlasu SÚJB. Evropská unie ke zprávám nepřidala nic! A pokud došlo v zadání zátěžových testů ke zpřísnění či ztížení podmínek  oproti úvodním projektům, lze předpokládat, že se musí objevit doporučení  reagující na nový stav.
             

Tedy žádné závady, ale vědomě navržená doporučení pro posílení jaderné bezpečnosti elektráren.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany