Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

12. 09. 2012

12.9.2012

Ve středu 5. září se vrátila skupina komisařů OBK, kteří spolu s dalšími starosty z bezpečnostního pásma dukovanské elektrárny navštívili Čínu.

Podle stanov OBK podnikají komisaři jednou za dva roky studijní cestu na světové elektrárny. Mohou tak porovnat metody jejich provozování se způsobem provozování té naší dukovanské. Tentokrát padla volba na čínskou elektrárnu Qin Shan. Elektrárna je postavena na břehu hlubokého zálivu na východním pobřeží Číny asi 110 km jižně od Šanghaje. Kolem centrálního pahorku je seskupeno devět reaktorů různého typu a výkonu. První reaktor byl připojen k síti v roce 1991 a postupně pak přibývaly další. Poslední dva bloky jsou ještě ve výstavbě. Krom dvou reaktorů kanadské provenience typu CANDU užívajících jako palivo přírodní uran a jsou moderovány těžkou vodou, jsou ostatní  reaktory varné a čínské výroby. První spuštěný reaktor má výkon 310MW, ostatní pak jsou provozovány s výkonem 650-700MW a poslední dva nedostavěné bloky budou mít výkon 1000MW. Po příjezdu do lokality jsme byli uvítáni zástupci firmy CN 123 (něco jako náš ČEZ) a uvedeni do informačního centra umístěného ve skleněné pyramidě podobné té v pařížském Louvre.
             

Následovala obsáhlá informace o všech blocích nad krásným modelem celé lokality a po prohlídce  modelů všech důležitých komponent elektráren jsme vyjeli na přírodní pahorek, odkud byl dobrý pohled na všechny části „jaderné lokality“. Bloky jsou chlazeny z moře a proto zde chybí klasické chladící věže. Kolem elektráren není vymezeno bezpečnostní pásmo a tak hned za plotem elektrárny pulzuje život velkého čínského města. To jsme poznali při příjezdu a zde také v sídle společnosti CN 123 probíhal další program naší návštěvy formou slavnostní konference. Zde na nás dýchl duch předrevolučního období, na který jsme již zapomněli. Obřadnost a formalizmus úspěšně zastínil naše přání dozvědět se něco podstatného o vývoji a provozování jaderné energetiky v Číně. Naše dotazy na spolupráci s obyvatelstvem, na postoje lidí k jaderné energetice i na to, jak  reagovala firma na problémy v japonské Fukušimě,  byly zodpovězeny velice jednoduše: vše je v nejlepším pořádku, vše řešíme, vše máme pod kontrolou. Inu jiný kraj, jiný mrav.
             

Čína je obrovská země plná krás i všemožných protikladů. Povídání o tom , co jsme vše viděli a co bylo úžasné, zdaleka přesahuje možnosti tohoto článku. Zájemcům o „čínskou“ problematiku jsem připraven vypovědět vše, co jsem viděl a prožil.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OB

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany