Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

22. 10. 2012

22.10.2012

První elektrárenský blok byl plánovaně odstaven 30.září na 32 dní. Po vychlazení a demontáži víka reaktoru bude vyměněna 1/5 paliva z 349 palivových a regulačních kazet za čerstvé. Během odstávky dojde také k revizím výrobních a bezpečnostních zařízení podle dlouhodobého, předem připraveného  harmonogramu a k realizaci plánovaných investičních a opravárenských akcí.

Není to poslední odstávka letošního roku. V listopadu bude opět na 32 dní odstaven ještě čtvrtý blok. Vodní elektrárna Dalešice tvoří s dukovanskou elektrárnou funkční celek a proto se i ona musí opravovat a inovovat.
             

Ve čtvrtek 11. října se uskutečnila přejímka investiční akce Výměna blokových transformátorů I. dvojbloku na PVE Dalešice. Tři nové jednofázové transformátory s převodem 13,8/400kV, každý o výkonu 90MVA, nahradily původní z roku 1977, u kterých diagnostika  signalizovala, že jsou již na konci životnosti. Základní rozměry nových transformátorů jsou shodné se starými, ale vzhledově se liší, především umístěním chladičů. Nové transformátory mají o téměř 30% nižší ztráty a příkon ventilátorů je 7x nižší. Pro informaci uvádím,  že vodní přečerpávací elektrárna Dalešice je druhou největší přečerpávací elektrárnou v ČR a její instalovaný výkon je 4 x 120MW.
             

Vážení čtenáři,ve čtvrtek 25.října se uskuteční tradiční Podzimní seminář OBK. Chtěli bychom na tomto setkání shrnout informace o loňské havárii japonské elektrárny a informovat o tom, co si z toho vzali v Dukovanech za poučení. Tomuto semináři bude věnován celý příští článek.

 

Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany