Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK na studijní cestě v Číně

OBK na studijní cestě v Číně

1. 9. 2012

1.9.2012

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se spolu s dalšími zástupci z regionu elektrárny vydala v posledním prázdninovém týdnu do daleké Asie, na východ Číny.

Po studijních cestách v evropských jaderných zařízeních (např. na Slovensku, v Maďarsku, Rusku, Německu) tak měla možnost nahlédnout pod pokličku čínských výrobců energie z jádra, konkrétně v nejstarší čínské jaderné elektrárně Qinshan. V této elektrárně je v provozu 7 výrobních bloků a 2 jsou ve výstavbě. Zajímavostí je použití dvou odlišných jaderných technologií v rámci jedné lokality. Kromě dvou reaktorů kanadského typu CANDU (jako palivo využívají přírodní uran a jsou moderované těžkou vodou), jsou ostatní reaktory čínské výroby a pára se v nich vytváří přímo v reaktoru (tzv. varné reaktory).  Bloky jsou chlazeny z moře, a proto zde chybí klasické chladicí věže.

 

Při pracovním jednání, které účastníky díky prostředí a celkové atmosféře na chvíli vrátilo do předrevolučního období, se kromě jiného diskutovala přijatá opatření po havárii ve Fukušimě.

Podobně jako v ostatních jaderných státech, ani v Číně nebrali situaci na lehkou váhu a prostřednictvím státního dozoru proběhly na jednotlivých elektrárnách přísné kontroly. Drobné nedostatky byly odstraněny a navíc byly zavedeny další bezpečnostní opatření – záložní DG stanice, zpevňování hrází před vlnami tsunami, apod. Havárie ve Fukušimě znamenala i zavedení nové politiky v oblasti jaderného průmyslu – zpřísnily se podmínky pro novou výstavbu, výběru lokality, dodavatele. Členy OBK přirozeně zajímalo, jak funguje komunikace mezi elektrárnou a okolím, obcemi a občany, jaký je postoj okolí k provozu i další výstavbě. Dle zástupců elektrárny je osvěta jaderné energetiky na vysoké úrovni, okolí vnímá elektrárnu velmi pozitivně, dle průzkumů veřejného mínění s provozem a další výstavbou souhlasí 90% obyvatel. Stejně jako v případě českých elektráren, podporuje provozovatel okolí své elektrárny, nezapomíná ani na vzdělávání svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Vedení jaderné lokality bylo při společném jednání zastoupeno téměř třemi desítkami pracovníků, tedy stejným počtem jako hostů. Ti všichni se zúčastnili i společného slavnostního oběda, podobné návštěvy jsou pro ně pravděpodobně velkou událostí. Čínané byli velmi komunikativní, vzájemná komunikace probíhala i během oběda, který byl připraven s velkou pečlivostí, včetně zasedacího pořádku a tištěných menu. Nadšeně hovořili o specialitách, které byly pro vzácnou návštěvu z Čech připraveny a zajímali se o jejich české pojmenování a českou kuchyni. Bohužel ale moc velké povědomí o České republice neměli.

 

Prastará a přitom hypermoderní, známá a přitom nepoznaná, navenek velkoměstská, leč ve své podstatě venkovská, konzervativní a zároveň pokroková, země kosmického věku a staromódních názorů – to je Čína dnes.

Zdenka Ošmerová a Bořivoj Župa

Co by na řekli naši energetici...???
Tongli - stará Čína
Tříděný odpad
Veřejná městská doprava
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany