Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

OBK v roli spolujezdce jaderné energetiky

1. 7. 2012

30.11.2013

K čemu je OBK - Občanská bezpečnostní komise.

          Když jedu automobilem s rodinou a někam spěcháme, mluví mi manželka do řízení: "Snad je důležitější vůbec dojet než nás někde vybourat? Neblázni!", říká. Myslím, že nejsem ojedinělý případ, že každý z nás řidičů má tuto zkušenost. Není to vždy příjemné, ale je to legitimní starost i právo spolujezdce zajímat se o bezpečnost všech, kteří spolu cestují z místa A do místa B. Naši spolujezdci jsou většinou také řidiči, znají vozidlo a jeho možnosti stejně jako my a tak dobře vědí a vidí, o jaká rizika se při jízdě jedná.

Jaderná energetika tento fakt spolujezdce, kterým je okolí elektrárny, zóna havarijního plánování, od počátku své existence akceptuje a podrobuje proto jadernou energetiku zvláštní odborně znalé kontrole, kterou vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJB. Vedle provozovatele ČEZ sedí v roli spolujezdce inspektorát SÚJB, bez jehož souhlasu se obrazně nedá zatočit doprava doleva, přidat plyn, předjet. Kontroluje, zda zařízení splňuje technické podmínky provozu, řidiči jsou v pořádku a kvalifikovaní, zda jsou zapnuty bezpečnostní pásy, fungují brzdy a všechny airbagy.

Od vyhodnocení havárie ve Fukušimě očekávám i zhodnocení tohoto vztahu: jezdec TEPCO a spolujezdec japonský státní dozor. Zdá se, že oba společně podcenili to, nač mysleli staří japonci, kteří někdy v minulých staletích rozmístili v hloubce pobřeží památné kameny, které varovaly před stavbami blíže ke břehu moře. Selhala ale i japonská občanská společnost. Možná v Tokyu o nějakých varovných kamenech vůbec nevěděli, ale občané z okolí fukušimy ano, měli je denně na očích.

Fukušima, ale nejen ona, ukazuje, že okolí elektráren je skutečným spolujezdcem jaderné energetiky. Spolujezdcem, který ale o řízení a technickém stavu, až na výjímky, příliš mnoho neví, nevidí často ani na cestu, kterou se jede, jenom případné nabourání citelně pozná. Zřízením Občanské bezpečnostní komise, která dostává pravidelné odborné školení a má přístup ke všem požadovaným informacím o elektrárně, se tento nedostatek snaží odstranit. OBK mnůže vidět prakticky stejně jako řidič, záleží jenom na jejích jednotlivých členech.

Z kabiny spolujezdce zdraví Bořivoj ŽUPA předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany